Farnosť
Púchov

oltár

Ježišovými očami III

Je to posledný diel. Ďalšie budú o Duchu Svätom. V tomto diele dostávame lekcie o tom, ako žiť svoj život v Božej vôli. Modlitba pred jedlom odteraz znemená oveľa viac, pretože začínam ceniť všetko, čo je potrebné a dopestovanie a výrobu chleba a jedla, ktoré mám pred sebou a že to všetko je Božou milosťou. Boh nás tak miluje, že nám znovu odovzdáva svoje posolstvo odpustenia a nádeje.1.april 1998.
C. Alan Ames vyrastal v Londýne, otec Angličan, matka írska katolíčka, ale Alana sa viera dotkla len okrajove. Do kostola šiel len na sviatky, večer krátka modlitba, pre istotu, ak by náhle zomrel. Už ako 15. ročný kradol, chodil po krčmách, pil, bol bitkárom. Ako 18. ročný sa zamiloval, oženil s dobrou dievčinou, pred ktorou tieto neresti skrýval. Ako 40. ročný mal zážitok, ktorý radikálne zmenil jeho život. Ten zážitok to bol dlhší, viacstupňový proces. Zažil útoky diabla škrtením, hlas anjela, modliť sa mu prikázal, o Božej láske mu hovoril, neveril. Na to svätá Terézia Avilská s láskou a presvedčovacou silou ho priviedla k modlitbe ruženca a stáť vedľa Ježiša. Tak Alan následne, skúsenosťou zažil pokoj, pocit šťastia, radosť. Potom ho už ďalej Pán Ježiš uvádzal do rôznych tajomstiev a oboznamoval ho s riešením rôznych  problémov mnohých ľudí. Alan sa stal misionárom, ohlasoval Ježišove posolstva. Preňho obrátenie, spoveď, odpustenie a Eucharistia sú základným predpokladom pre duchovné alebo fyzické uzdravenie. Boh čaká na každého a každého miluje.“Od sv. Terezky som sa naučil, že nesmieme dovoliť, aby nás ovládla úzkosť, lebo ona je od Zlého a odháňa nás od Boha.“(MD 5/2005).

*Judáš vyzeral užasnuto: „Pane, ty sa už modlíš? Dokonca aj keď sa s nami rozprávaš, sa modlíš. Kiežby som to aj ja dokázal.“ – „Môžeš, priateľu, každý to môže. Stačí, aby si otvoril srdce Bohu vo všetkom, čo robíš. Dokonca, aj keď sa rozprávaš s inými. Obetuj každé slovo, každú myšlienku Bohu a už sa modlíš. 8.
*Manželstvo. „Boh Otec hovorí, že manželstvo spočívajúce v Ňom, nemôže zlomiť žiadne zlo a že manželstvo má v Bohu jestvovať.“ „Ó, priateľu, je smutné, keď v manželstve chýba láska.“ Prikývol. „Odpoveď na tvoju otázku znie, že nie je dobré nechať zomrieť lásku na začiatku. Koľkí muži očakávajú, že doma bude všetko dokonalé. Koľkí venujú málo pozornosti svojim ženám, okrem chvíle, keď po nich túžia. Koľkí ignorujú ich samotu. .. Tak ako si môžeš získať späť jej lásku? Povedz jej, že ju miluješ, povedz jej, že ti je ľúto minulosti a že sa zmeníš, že tvoje srdce trpí, že si pred Bohom dal sľub, ktorý si nedodržal, ale že odteraz máš v úmysle ho dodržiavať... Povedz jej to úprimne“. – Muž šiel k manželke, padol na kolená prosiac ju o odpustenie. Ona najprv tomu neverila, ale...sama padla na kolená, objala manžela, bozkávala ho so slzami a vzlykala: „Aj ja ťa milujem“.12.
*“Si mladý muž a musíš sa ešte veľa učiť. Teraz panuje tvoje srdce a je v ňom Božia láska, ktorá čaká, aby ťa priviedla k tvojmu skutočnému ja. Odteraz nasleduj svoje srdce a tak budeš nasledovať mňa, Ježiša. Božia láska prebýva v srdci a ak ju oslobodíš, tvoja myseľ sa naplní Božou láskou a bude zjednotená s tvojim srdcom. Ak nie, potom bude často boj medzi mysľou a srdcom, ktorý neprinesie pokoj. – Čítaj Písmo každý deň, modli sa a pros Boha...20.
*Nastala roztržka učeníkov o tom, kde by mal kto sedieť a kto je pred kým. Peter a Judáš sa skoro pobili. Ondrej vysvetľuje: „Pane, je to pravda, ale Peter sa potom prestal hádať a dovolil Judášovi sadnúť si na to miesto. A Peter potom šiel do kuchyne, priniesol jedlo, všetkých nás obslúžil a potom si sadol na koniec stola.“ Peter mal sklonenú hlavu a v očiach slzy.
„Peter, priateľ môj, čo ty na to povieš“ povedal Ježiš. „Pane, odpusť mi“, povedal Peter. „Samozrejme, odpustím ti, ale najprv mi musíš povedať, čo ti mám odpustiť,“ a dal so mu šancu pozrieť sa na svoje chyby, potom si ich priznať a nájsť u mňa odpustenie, to ponúkam všetkým.
Peter pomaly vypovedá svoje chyby a pohnútky k hnevu a útoku na Judáša. Potom povedal Ježišovi: „Pane, nie som hoden nasledovať ťa“. Potom ostal ticho so sklonenou hlavou, zahanbený.
„To je všetko?“ spýtal som sa, ale Peter neodpovedal. Tu Ondrej vysvetlil zmenu Petrovho počínania. „Priatelia moji, všetci ste pre mňa dôležití a nezáleží na tom, kto kde sedí pri stole, ale záleží na tom, čo je vo vašom srdci. Keď začnete rozmýšľať nad svojou vlastnou dôležitosťou, potom dovolíte pýche, aby sa vás zmocnila a uzavrela vaše srdce pred láskou. Hádali ste sa, takmer ste sa pobili, odmietli ste sa navzájom milovať. To robí pýcha. Peter sa však zbadal, oľutoval to a ukázal vám všetkým, ako poraziť pýchu, ukázal vám dnes pravú pokoru, že uprednostnil všetkých, že uznal svoje hriechy a neskrýval ich a prosil Boha o odpustenie. Toto potom podnietilo i ostatných učeníkov, vstúpili si do seba, uznali svoje hriešne chyby, kajali sa a žiadali o odpustenie medzi sebou i od Ježiša, okrem Judáša, ten si myslel, že neurobil nič zlé a preto nepotrebuje odpustenie. 30-35.
*Pri varení modlitba, alebo varenie ako modlitba.
Učeníci často si sami varili pri svojich cestách, i keď neradi, ale Ježiš hovorí: „Keď pri svojej práci, nech robíš čokoľvek, obetuješ svoju prácu Bohu a robíš ju pre Boha, s láskou, potom sa stáva aktívnou modlitbou, aj varenie. Život sa potom stáva nekončiacou modlitbou k Bohu.“ A po tomto poučení sa učeníci predbiehali vo varení.36.
*“Pamätáš sa na prvého človeka, ktorého si zabil“ povedal som vojakovi, „ako si to ani nechcel urobiť, ale mal si príkaz a tak si ho zabil. Cítil si výčitky. Potom si zabil ďalších a výčitky slabli a teraz už skoro necítiš vinu, keď zabiješ.“ K druhému som povedal: „a ty, matka držala na rukách dieťa a kľačiac ťa prosila, váhal si, kým neprišli ďalší a povedali? zabi ich, a tak si ich zabil. Teraz sa ti často sníva o tej žene a dieťati. Toto je láska v tvojom srdci, ktorá kričí, že chce byť slobodná. Nechce, aby si zabíjal, ale miloval.“ Aj veliteľovi som povedal, koľkokrát dal príkaz zabíjať, hoci nechcel. Vojaci boli šokovaní a sedeli ako omámení. Učeníkom som povedal: „Je čas odísť; a vojákov necháme v ich myšlienkach.“ Všetci plakali. „Čoskoro sa s nimi stretnem vo večnosti.“ 81.
*“Priatelia, poučte sa z toho, že výzor často klame. Ale naučte sa aj nikdy dopredu nikoho neposudzovať. Po stretnutí s Markusom by bolo ľahké veriť, že Sýrčania budú tiež mäkkí a jemní, ale to by bola chyba. Nikdy nesúď ani tak ani onak, až kým nespoznáš srdce človeka, a aj potom posudzuj len v láske, dobrote, chápaní, odpustení a spôsobom, ktorý by si očakával aj pre seba. Pamätaj, Boh je posledný sudca.
„Prečo sa Rimania zmenili a Sýrčania nie? Rimania počúvali a otvorili si srdcia, uvažovali nad svojim životom, kým žoldnieri pozerali len na seba, mať viac peňazí, moc, slávu. Pre každého príde čas v živote, možnosť zmeniť sa. Niektorí sa jej chopia, budú spasení, iní nie, budú stratení. Je to možnosť voľby, ktorá je daná všetkým, ale na nešťastie niektorí urobia zlé rozhodnutie.“86.
*Boli sme v dome starších manželov, mali len jedného chlapca, dve deti predtým zomreli pri pôrode. Tu v tomto dome som počúval slova chvály a vďaky obetované Bohu ľuďmi, ktorí si v živote veľa vytrpeli a myslel som aj na tých, ktorí trpeli len trošku a ďakovali iba sebe. Oslovil ma Jánov brat Jakub so slzami v očiach: „Pane, bol som veľmi neláskavý voči Judášovi. Odpustíš mi?“ Samozrejme odpustím, priateľ môj.“ „Aj ty mi odpustíš, Judáš?“ „Áno, áno, odpustím“ odvetil neisto Judáš. „Pane, vidieť lásku a odpustenie v srdciach týchto ľudí ma zahanbuje. Odteraz si musím dávať viac pozor, čo poviem.“ To bola lekcia, ktorú sa musia naučiť aj iní. Večer sme strávili s touto nádhernou rodinou skutočnej lásky. Zhovárali sme sa dlhé hodiny. Popri tom moju myseľ naplnili spomienky na večery doma s mojou Matkou a Jozefom. Ako som tam sedel a počúval svojich priateľov, začal som uvažovať nad istým večerom doma, keď bol náš dom plný susedov a priateľov. Počúvali sme príbehy starších, ktorí rozprávali o dejinách Izraela. Moja Matka aj mňa vyzvala povedať môj názor, ona bola aj veľmi vnímavá na potreby hostí a starala sa o návštevníkov, tak, ako to robila aj matka v tomto dome.100.
*Tomáš, máš veľa neistoty v srdci... Pozoruj, či posilňujú tvoju lásku ku mne alebo ju oslabujú. Pochybnosti, ktoré máš, ti vkladá Zlý do mysle. Si hovoríš, že si blízko Bohu, a to je vnútorná pýcha, ktorú satan atakuje. Ako sa dostať bližšie k Bohu? Mal by si si pýtať milosť byť schopný tak konať. Keď hľadáš silu v sebe, nenájdeš ju.123.
*Si človek, chyby budeš robiť vždy...Záleží len na tom, ako zareaguješ na chyby, ktoré urobíš ty alebo niekto iný. V tom spočíva rozdiel medzi rastom v láske alebo odchodom od lásky. 143.

JEŽIŠOVÝMI OČAMI. III. C.Alan Ames, Vydavateľstvo bystrík.sk. 2015.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk