Farnosť
Púchov

oltár

Kto prvý hodí kameňom?

Ide o 25 praktických rád na dosiahnutie úspešnej komunikácie. Len vtedy, keď sa komunikácia stane návykom, začneme sa tešiť hlbokým a stálym vzťahom.

Komunikácia je najdôležitejšia zo všetkých zdrojov zdravia a šťastia, je aj ukazovateľom osobnej zrelosti. 12. Mnohí ľudia, i manželské páry uzavrú zväzok bez hlbšieho vzájomného poznania. Mnohí sa uspokoja len s akýmsi prímerím, prispôsobením sa, než zo vzťahu. Videl som film, manželia Kramerovci ako sa rozvádzajú a ja protestujem, vy nepotrebujete rozvod, vy potrebujete sa navzájom spoznať. Musíte sa naučiť komunikovať. Fantazírujeme a domýšľame si oveľa viac, než komunikujeme. Fantázia začína tam, kde sa vlastná komunikácia končí. 16. Ak budeme cvičiť základné pravidlá dobrej komunikácie podľa tejto knihy, stanú sa nám záležitosťou inštinktu a zvyku.

49. Sú tu praktické rady na sebaodhalenie. Projekcia, pripisovanie svojich nevhodných vlastnosti iným. Taký človek zvaľuje vinu na iných, za svoje reakcie. 55. Je to aj pokus o veľmi zle skrývanú manipuláciu. Chce ťa vmanévrovať do pozície „zlého človeka“. 57. Hovor iba za seba. Treba dať jasne najavo, že hovorím, ako to ja vidím a nemusí to byť absolútna pravda. 62. Treba zdieľať svoje významné pocity s tými, s ktorými sme vo vzťahu. Pocity vyrastajú z našich najrannejších ľudských skúsenosti, z čias ranného detstva. 67. Motívom môže byť ventilácia, manipulácia alebo komunikácia. Ako motív obstojí komunikácia, ostatné môžu mať tendenciu ničiť a nie budovať osobný vzťah. 68. Na konzultáciu pred rozvodom prišli ku mne manželia. „Povedzte mi, aké sú vaše pocity, ale nijaké vzájomné obviňovanie“. Po dlhšej debate došlo k zmiereniu s prejavom: „Je to v poriadku, miláčik, len si poplač.“ – 73. Citový list otca synovi, ktorý zomrel a otec mu prejavuje lásku, ktorú mu za života nedokázal prejaviť.

78. Jestvuje teória o komplexe menejcennosti a uznávam, že všetci ho máme. Komplexy sú súčasťou dedičstva z obdobia ranného detstva a kojenectva. Deti od rodičov dostávajú výchovou veľa negatívnych pokynov ale deti si na to vytvoria obranné mechanizmy. Ale také deti nikdy nedozrejú do plnosti svojich možnosti. – Ako deti, nás rodičia odmeňovali za to, že sme seba vyhlasovali za dobrých. „Bol som dobrý chlapec po celý rok, naozaj svätý Mikuláš. Naučili sme sa, ako používať manipuláciu. 83. Takéto pokrytectvo si vyžaduje veľa úsilia na vyliečenie, alebo bude s tým žiť.

97. Byť „prítomní“ a „prístupní“ tým ľuďom, ktorí sa chcú s nami podeliť o seba. Keď dostaneme „obsadzovací tón“, obyčajne zložíme. V nedeľu ráno 5.8.1962 našli 35.ročnú Marilyn Monroe mŕtvu. Pri jej posteli visí sluchatko telefónu. Posledný pokus o komunikáciu zlyhal, vzdala sa. Mala ťažké a bolestné detstvo. Bez rodičov, sedemročná nemala nikoho, komu by mohla povedať „mamička“. Túžila po absolútnej láske, ale nepoznala ani jeden zdroj pravej lásky a vsadila na svoju krásu. Prešla niekoľkými manželstvami, nie šťastnými. 105. Život je proces. - Niet netolerantnejších tyranov, manipulantov, než sú tí, ktorí vyžadujú, aby sme skákali, ako oni pískajú, aby sme aj mysleli presne podľa nich, nie sú ochotní prijať nás v rozvoji. Sú ako dôstojníci armádneho výcviku a akceptujú len: „Rozkaz, pane“.

112. Pozorne počúvať. Dobrý poslucháč rozumie, čo hovoríme, ale chápe aj to, prečo tak zmýšľame. „Chcel som len, aby ste ma vypočuli“. Viem, že ľudia rastú tým, že riešia vlastné problémy a nie tým, že ich posunú pred iných a ešte im dávajú aj rady. – 119. Nevyžívať sa v posudzovaní úmyslov a motívov iných. Máme sklony vidieť svojich rodinných príslušníkov stále tak, ako ich poznáme z minulosti. Zaškatuľkujeme si ich a odmietame meniť svoje hodnotenie. – 125. Nabudúce, keď si budeš istý, že ťa niekto nemá rád, pokojne sa ho spýtaj: „Povedz, správne si vysvetľujem podľa tvojho správania, že sa so mnou necítiš dobre? Správne čítam tvoje pocity, alebo je to len moja predstavivosť?“ – 132. Uzdravovanie a premena empatiou (vcítenie) je vždy vzájomná, uzdravuje a premieňa oboch. „Aké je to byť tebou?“

160. Existuje niekoľko takých typických blokov komunikácie, ktoré môžeme hojne objavovať i v našom okolí, môžu to byť i „osobnosti“. Ide o blok dávať rady, mal by si urobiť toto takto. ďalšie bloky, blok súťaženia, počitačová odpoveď, rozptylovanie, snívanie, filtrovanie, ignorovanie, onálepkovanie, nacvičovanie svojej odpovede, sarkazmus, prikyvovanie (byť obľúbený a mať pokoj), chcieť byť obľúbený a mať pokoj za každú cenu so všetkými. Taký neznáša nesúhlas, ani konflikty, o ktorých nechce ani počuť. A keď počuje, dáva okamžite rozhodnutie, odpoveď, a tak sa zbavuje odporcu.

V období kríz v komunikácii budeme potrebovať použiť osobitné prístupy. Sú to krízové stavy vzťahov. Obchádzame sa ako lode vo tme. Je niekoľko spôsobov dostať sa z krízy. Treba sa otvoriť pre riešenie, odblokovať. Aj písanie listov môže preklenúť krízu. Motívom každej komunikácie musí byť láska.213. K tomu potrebujeme Božiu pomoc. Komunikácia si vyžaduje od nás plniť ďalšie zásady a medzi popredné patrí pevné odhodlanie zdieľať sa, emocionálna otvorenosť, počúvať sa, atď., stále s láskou.220. A ak to nefunguje, vtedy stratíme i schopnosť tešiť sa a ceniť si seba samých.

Autor knihy John Powell kňaz, psychiater a profesor, vprostred svojej kariéry sa ešte zúčastnil aj týždenného komunikačného seminára. Vedúca seminára „Dračica“ nás rázne ubezpečila, že sme „zelenáči“ a „Koketka“ nami manipuluje svojou predstieranou slabosťou. Získal v tomto seminári ďalšie významné poznatky pre praktickú komunikáciu.144. Keď natískame svoje hotové rady niekomu, čo ako má myslieť, robiť, prehĺbime len jeho nezrelosť, maríme proces jeho dospievania. „To bola moja nová pedagogická skúsenosť.150. Potom prišiel za mnou do kancelárie mladý muž s nahrávkou jeho hlasu. Mal nádherný hlas, bol talentovaný, ale študoval na VŠ ekonómiu a mal ponuku výnosného zamestnania v obchode.“ Pýta sa ma: „Čo mám robiť?“ „ Čo by ste spravili na mojom mieste?“ Čo by som ja urobil na jeho mieste s jeho speváckym talentom, určite by som sa vrhol na spevácku kariéru, ale som mu to priamo nemohol povedať. Rozdebatovali sme tento jeho problém tak, aby sa mohol správne rozhodnúť. On sám musí slobodne vziať na seba zodpovednosť, za svoje myslenie a robiť vlastné rozhodnutia, slobodne, to nemôžem robiť ja zaňho.

Dôležitosť dialógu je zvýraznený i v brožúrke Spiritualita dialógu: Láska bez dialógu neexistuje. Základným zákonom lásky je komunikácia – dialóg.
Z Kresťanskej knižnice Púchov 2009. Kniha je z vydavateľstva Dobrá kniha.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk