Farnosť
Púchov

oltár

Listy Božskej útechy

„Napísala ste peknú recenziu o mojich knihách, ale stále mi tu chýba nejaký radostný, ďakovný a divný postoj ku každej prekážke, ku každému sklamaniu... Tak by som si teraz predstavoval, že by ste mohla dozrieť k napísaniu peknej kapitoly o Vašom vyhodení z redakcie a možných ďalších perspektívach – s Máriiným Magnifikat. Keď vyhnali z hradu svätú Alžbetu so štvoro malými deťmi a stala sa cez noc žobráčkou, tak poprosila františkánov, aby zaspievali v kostole Te Deum. Nemohla by to tiež urobiť i Katarína?“
„Vďaka za článok o Picassovi, ale s tým záverom nemôžem súhlasiť. Keby dielo a osobnosť nesúviseli, bola by to schizofrénia. Kde chýba harmónia medzi osobným životom a dielom, tam je prítomná psychická nezrelosť a môže končiť i sebevraždou. Ducha Svätého pre dozretie Kataríny prosí P.Ladislav.“

„Tak Vám modlitba za nepríjemných ľudí nerobí dobre? No to je hrozné! Veď pre blížnych a nepriateľov v modlitbe vyprosujeme dobro! A Vy z toho chcete vycúvať len preto, že Vám to nerobí dobre?“
„ Je nutné dodržiavať poriadok. Bránila ste sa, že musíte písať v noci. A píšete o „veľkom vyčerpaní“ a umelcoch, ktorí skončili špatne. To je ono! Boh nemá v pláne nervóznych a vyčerpaných podivínov. Ak niekto dostal viac talentov, tak po ňom vyžaduje viac práce, ale na sebe samom. Kresťan a nositeľ mena svätice Kataríny musí byť celou svojou bytosťou hovorcom Ducha Svätého a Božím obrazom a nie nejakou pokriveninou.“

Ladislav mi neustále opakoval, že nejaké vnútorné stavy, nálady a pocity nemajú s nasledovaním Krista nič spoločného. A poradil mi jednoduchú metódu: až to na mňa zasa príde, pomodliť sa strelnú modlitbu: Ježišu v tebe žijem, v tebe umieram, tvoj som v živote i po smrti.
Sťažovala som si na problémy s kolegyňami. Hovoril mi: „Cítia, že ich máte rada?“ Ešte mnoho rokov treba preniknúť do jednoduchej pravdy, ktorú sv. Terezička z Lisieux poznala ako dieťa, že u okolia často hľadáme vrelosť a porozumenie, ktoré nie sme schopní vydolovať ani sami zo seba. To ani neni možné. Lásku môžeme dolovať jedine z Boha, nie zo seba alebo dokonca z iných ľudí.

Cvičiť sa v pokore – Pretože služobnica Pánova sa snaží plniť Božiu vôľu – a nie svoju – tak si nerobme starosti s budúcnosťou, ktorú má už dávno v pláne Režisér. Tak buďte kľudná a snažte sa plniť Božiu vôľu. Panna Mária nás vo svojom poslednom posolstve vyzýva k vysloveniu „našeho ÁNO so všetkou silou k Božiemu plánu“!

Z kresťanskej knižnice Púchov, 2007

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk