Farnosť
Púchov

oltár

Mafie násilia a vzbúrenci svedomia

Ide o ľuďmi zabudnuté kňazské životy hrdinov. Autor je kňaz a po 2.svetovej vojne svojimi kázňami vysokoškolákom v Blumentálskom kostole, sa dostal do nemilosti komunistického režimu. Autor už ako študent, maturant, vedel argumentmi protirečiť mafiánskemu agitátorovi, za čo vďačí knihe odvážneho Ban.-Bystrického biskupa A. Škrábika „Červené Slovensko“, vydal SSV v r. 1926. Autor vyzýva biskupov k starostlivosti o SSV. Ale dejiny sa opakujú. Počuť túto výzvu z nadprirodzena: Modlite sa, komunizmus pretrváva ďalej, pozor, prežil beztrestne a sa šíri dnes ako voda v riekach po prudkom daždi. A slobodomurárstvo? Usvedčuje sa z ich vlastných prameňov, na internete „Alta Vendita“ a „Harward a Houstonský projekt“.

*Španielsko. My pamätníci, píše sa rok 1937. Tajné depeše Veľkého Orionu. Moskva organizuje medzinárodné brigády červených „dobrovoľníkov“. Žoldnieri z „ČEKA“, popravčie čaty masakrujú. Jur Koza Matejov, katolícky žurnalista pravdy, burcoval, odhaľoval zločiny a plány slobodomurárov, vykynoženie náboženstva, zvlášť kresťanského je plánom týchto zlosynov. Masové vraždy v Katyňskom lese spáchali beriovci a váľali ich dlhé roky na Nemcov. Po zavraždení Poliakov v Katyni zahynuli tisíce nevinných židov.

V robotníckom vozni sa vezie skupina chlapcov z práce v meste. Vraciam sa zo školy, aby som sa pripravil na maturity. Chlapci sedia v hlúčku okolo hovorcu-agitátora strany a natŕčajú uši na každé jeho slovo „Ale aj im odzvoníme. V Rusku s nimi zatočili. Na Sibír s nimi, aby nekazili ľud, kňazov aj ich pápeža tam vyhnať, načo sú farárom statky, oni vymysleli cirkev...“ Nuž ozvem sa, veď sedím vedľa nich. Prečítal som si totiž cez prázdniny od biskupa Škrábika „Červene Slovensko“, takže som bol informovaný. „Počujte občan, kto vás platí za tieto podvratné reči? V zemi sovietov prebieha hladomor. Ako ste pomohli tým ľuďom? Vy tu tárate o blahobyte socializmu. Či myslíte na neuskutočniteľnú utópiu skoncipovanú pohlavármi sionizmu v Ženeve? Vaša strana priniesla krvavú revolúciu i do Mexika“ A viedol som dialóg s týmto agitátorom, obhajoval som aj Kristovu cirkev a aj chlapci krútili hlavami nad mojimi argumentmi.

Dejiny násilia sú strašné. Prečítajte si v cirkevných dejinách oprávnenosť križiackych výprav. Neprajníci nehovoria o tom, že kresťania boli masove vyvražďovaní pred tým, takže išlo o sebaobranu križiackymi výpravami. Je siedme storočie. Vplyv Mohameda vzrastá zo dňa na deň. To čo Ježiš v evanjeliu nedovoľuje, to Mohamed povoľuje, ba prikazuje.

Viem, čoho je schopná každá mafia. Dodnes neviem, čo a prečo sa tak stalo, ako sa stalo, že ma kapitán ŠTB a jeho popravčia čata neodstrelili na hranici v kameňolome, kde ma odvliekli, akože „pri prechode hraníc“. Po osemnástich rokoch to na rehabilitačnom súde priznal konfident Milan P. Každá doba je skúšaná vytrvalosťou vo viere veriaceho ľudu. Vždy sa prebudí hydra protináboženskej nenávisti a títo sa zamerajú na kňazov. KTO DNES NEČÍTA ČASOPISY A KNIHY OŽIVUJÚCE JEHO VIERU, ČOSKORO OCHABNE A MNOHÍ JU AJ STRATIA. Koho z vás vychováva televízia, ten zakrátko zjalovie na duši a pribúdajú hriechy. Ide o nebezpečný štýl ateizácie.69.

Komunizmus Juhoslávie vyvražďuje všetkých, ktorí sa mu už nechcú nechať tyranizovať. Zima 20 stupňov pod nulou. Nie je čo jesť, niet tepla, vody, liekov. Ľudia vyhrabávali korienky spod snehu, aby prežili. Ale magnátmi to nepohlo a OSN? Aby zakryli svoj zločin, posielajú tam pár aut chleba. Nech sa už ľuďom otvoria oči! Je to hlavná mafia slobodomurárov, podnecovateľka svetového utrpenia.75.

*Trpko chutí ovocie mafií. Mám pred sebou knihu katolíckeho kňaza Bedřicha Hofmana „A kto vás zabije“. Opisuje osudy katolíckych kňazov uväznených v Dachau. Židia vedia zúročiť svoju bolesť a je to správne pre výstrahu a poučenie; ale my synovia svetla, podľa Ježišovho výroku z evanjelia, mlčíme z nesprávnej pokory. Naša pokora neprajníkom vyhovuje, lebo tak majú voľné pole pre útoky proti Cirkvi a kňazom. Židia si stavajú a odhaľujú pamätné tabule a kňazi mlčia. Za to židia nemôžu ale kňazi. A synovia sveta posudzujú aj vás, milí veriaci, podľa nás kňazov. Preto máme povinnosť podieľať sa na formovaní verejnej mienky. 79.

Autor Bedřich Hofman v knihe dáva do rúk katolíckej verejnosti tromf proti našim neprajníkom. Umučeným kňazom nikto neodhaľuje pamätné tabule. Povojnový program sa presadzoval z pozície sily proti katolíckej cirkvi, teda komunistická totalita vybudovala svoju moc na odbojárov a povstalcov. Štatistika v knihe uvádza počet presunutých kňazov do Dachau 2.670. Počet zabitých kňazov 1.557. Títo kňazi boli umučení veľmi neľudsky a toto robili zúriví kápovia za sprievodu a dozoru väzenskej ozbrojenej stráže, bacharmi s cvičenými psami.

Vždy niekto z nás kňazov mal pri sebe Sviatosť Oltárnu v omrvinkách, o čom sme boli všetci informovaní. A ten sa snažil, keď bolo treba, zaopatriť umierajúceho kňaza alebo laika, o ktorom sme vedeli, že vedie s nami duchovný život. To nás držalo pri nástupoch, pri mučení, zabíjaní kápom. Ježiš je tu! Ježiš je medzi nami! Ježiš vie o nás! Ježiš prijíma našu obeť! Tu väzí tajomnosť a tajomstvo našej vyrovnanosti, ktorú aj židia kvitovali a nie jeden si prišiel z nej načerpať. Teda tu likvidovali židov, kňazov a nepohodlných laikov. To sa ale doteraz vytvára dojem, akoby išlo len o židov. Kápo nás aj dnes znova a znova odvádza ku kameňolomu. Nad hlavou nám zavial „pozdrav“ z dymu z komína krematória. Je to zakývanie spálených kňazov, ktorí ešte včera hopkali s nami. Spálili ich spolu so zohavenými telami židov. Spoločne kráčame na popraviská. Kto vie, či budeme spoločne ťahať za jeden povraz aj potom na slobode, keď sa jej dožijeme? Medzi nami je naozaj kamarátsky vzťah. Tu sa nikto nepýta na jeho rasovú či náboženskú príslušnosť ani na národnosť. Židia majú k nám väčšiu dôveru. Dohopkali sme do kameňolomu. V pozore čakáme. Hlas vreskúňa zakričí: „Farári a židia nech vystúpia!“ Skáčeme teda o zlomkrk, pretože nemáme dať príčinu k vlastnej likvidácii, také je napomenutie nášho spovedníka. Roztĺkame balvany. Bachari po nás vrieskajú a kápovia tiež, a bijú. Majú nás za takých, ktorí chcú nemecký národ dostať pod nadvládu židobolševizmu a my že sme jeho agenti. Starší kňazi už nevládzu pracovať a odvážať kameň na fúrikoch. Kňaz Ján Swiercz padá prvý pod naložený fúrik. „Robiť sa ti nechce!“ reve na neho kápo. „Hnusný pfaffe, ja ťa postavím na nohy!“ Kápo ho bije a bije ako posadnutý a kope do brucha. Bachari sa rehocú a povzbudzujú kápa pokrikmi. Kňaz nekričí, nestone, mlčky prijíma smrteľné rany zabijaka. Kňaz leží po fúrikom. Ďalším úderom do tváre vyletí kňazovi oko a ďalším úderom vyrazí mu zuby. Prúd krvi vyteká z jeho rán. „Ja ti ukážem Ježiša, Boha niet!“ reve kápo a bije a bije. Nakoniec, akoby sa zmiloval nad zabíjaným, vyrve privalené telo kňaza spod fúrika, zdvihne ho do výšky a praští ním o náklad kameňa. Zdvihne kameň a vražednou silou ho šmarí do hlavy umierajúceho. Ján Swiercz je mŕtvy. Meisterhaft hast du das getan, ozve sa z radov esesákov, rehocú sa a kápo si utiera čelo a my sa v duchu modlíme za kňaza posledný Otčenáš. Potom na príkaz bachara ešte teplé telo najbližší väzeň naloží miesto nákladu kameňa na fúrik a v sprievode samopalníka odváža do spaľovne krematória. Ja, očitý svedok tohto masakru dosvedčujem, že takýmto spôsobom si nás vyberali kápovia komanda smrti a sprevádzali nás z tohto sveta. Vždy však smrti predchádzalo mučenie tohto druhu. Kto bude ďalší? Sám som unikol zázrakom, už som bol vybratý na mučenie.91.

Táboru sa nezdalo, že by z nás padlo dosť, preto nám naočkovali škvrnitý týfus, na čo pomreli mnohí.

Hlboká jama. V hustej hnojovke nás topili jedného po druhom. Z násypu hádzali väzňov do tejto kloaky. Niektorým sa podarilo dohrabať ku kraju. Pohľad na týchto úbožiakov je strašný, bahno z nich steká, nevidia, nepočujú a nahnali ich do psieho suda, kde im prikázali brechať a potom ich dobili a nechali odviesť do spaľovne. Väzni od hladu jedia rôzne smradľavé odpady, to je hrozné čítať. 109. Ja (Konrád/ svedčím. Skoro všetci spoluväzni-laici, po vojne dali svoje osudy k dispozícii politickým mafiám a najmä tej, čo pripravovala nové koncentráky pre iný druh ľudí v mene inej ideológie neľudskosti a protináboženského teroru. A táto mafia použila osudy umučených laikov a židov ako reklamu, k nastoleniu svojho politického gangu. V tom je ich veľká vina. O probléme židovskej otázky na Slovensku ste klamali svet aj so židmi. MUDr. G. Hoffman, slovenský lekár a historik židovského pôvodu, konvertita na katolíctvo, povedal: „Preskúmaním archívov na Slovensku, v Prahe, Berlíne, Paríži a vo Vatikáne sme zistili, že Dr.J. Tiso svojim postojom, prácou v spojitosti so židovskou problematikou bol objektívny, spravodlivý, ktorý zodpovedá všetkým zákonom humanizmu, ale i kresťanského mysliteľa a kňaza. Jeho odsúdením na trest smrti bol podľa objektívnych historikov spáchaný justičný zločin“.

Zrod nacistickej mafie. Krikľúň upozornil na seba. Stáva sa z neho ideologický buldozér, nová metla. Karieristi sa jej chytili. Tiahnu ulicami a verejnou mienkou stvoria vodcu a spasiteľa národa čistej rasy. Dávajú šancu mládeži. Spodina národa a ľudu chytila sa príležitosti v nádeji budúcich kápov a gestapa. Obliekli ich do rovnošaty. Cesta do reichstagu bola pripravená. Slovo „strana“ má vždy svoj vplyv. Odstraňujú z cesty zátarasy. Každá mafia bojuje a chce sa uchytiť vo verejnej mienke. Uchytí sa žonglér verejnej mienky Gebels. Presviedčal presvedčivo. Všetkých novinárov sveta by schoval do vrecka. Nemá páru dodnes. Dokázal obliecť lož a chiméru pochybného šťastia národa do takého kostýmu propagandy, že mu uverili podvedené masy. Takto vyzdobená ideológia sa vyštverala na tribúny rečníkov mafie. Nastalo zjednotenie cirkvi, na čele s vodcom národa. Cirkev katolícka nemlčala. V encyklike Mit brenender Sorge, pápež odsudzuje program nacizmu. Sfanatizovaná spodina vrieska, dala sa do pohybu. Mládež vidí v Hitlerovi nového proroka...

A ďalšie netvory s tým istým programom čakajú v zákulisí dejín a číhajú na príležitosť. Kniha „Kto vás zabije“ má schválenie i olomouckého biskupstva, a v nej v úvode sa píše i to, ako štát a politici, ktorí uznávajú len seba a svoju ideológiu a iných, ktorí inak zmýšľajú, takých zákerne odstraňujú.

Rád by som daroval toto dielko Spolku sv. Vojtecha, aby ho dali zadarmo ako podielovú knihu do rodín svojim členom, aby sa im otvorili oči a zavčasu rozoznávali mafie. Keď ide o obranu pravdy proti ohováraniam a lži, tam treba mať prostriedky na vplyv verejnej mienky. Preto páni biskupi, nevzdávajte sa starosti o Spolok sv. Vojtecha. Vybudujte ho takým, akým bol.

Autor knihy Konrád Sacerdos: MAFIE NÁSILIA A VZBÚRENCI SVEDOMIA, 1994, tlačiareň M.R. Štefánika, Hlohovec.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk