Farnosť
Púchov

oltár

Naše doba a hlubiny tajemství

Kniha od Ing. J. Fiksa českého svetoznámeho vedca oboru el.- magnetického poľa a žiarenia poctivo rozoberá otázky času a večnosti, pôvodu života, vierohodnosti Biblie, tajomstva utrpenia a dedičnej viny. Varuje pred dnešným nebezpečím ateistického liberalizmu, vraždám, satanizmom, anarchiou a vandalizmom.
K zlepšeniu stavu by pomohla masová estetická výchova a morálne odborné vzdelávanie, hlavne kňazov. Kniha je určená aj študentom, ktorých znepokojuje kríza spoločnosti a nedostatočne diskutované problémy viery v Boha.7. Počítače zrýchlili tempo života informáciami materialistického sveta a demagógiami všetkého druhu. Vyrastá robotizovaný človek, ktorý už zabudol na zmysel života a odhodením viery v Boha sa stáva veličinou so zvieracími pudmi. 8. Jediná prekážka, ktorá by mohla zastaviť prehlbovanie tragickej situácie je a musí byť živá viera, používanie prirodzeného svetla rozumu.
Náboženská výchova detí prevážne zaniká v dospievaní, preto musí byť doplňovaná nadstavbou nábožensko – filozofickým vzdelávaním v spolupráci s rodičmi, aby miesto viery mechanicky a zvykove prevzatej, získali zrelú vieru, zvlášť na cirkevných školách. Tiež bohoslovcov treba lepšie pripravovať na konfrontáciu s falošnou populistickou vedou a dobre by mali poznať reálny život, od ktorého by nemali byť odtrhnutí. Často sa hanbíme verejne prejaviť svoju vieru, čo je chyba. Ľahostajnosť je ďalším problémom. Nepodliehať nátlakom a sugescii populistických osobností.
17. Kríza súčasného myslenia, neschopnosť logického uvažovania. Úpadok morálky, situácia je dnes horšia ako v antickom Ríme. 21. Stav vedy, cirkvi a viery. Vyrastá nová generácia bez zábran, plná cynizmu, ktorá pripraví ešte hroznejšiu budúcnosť. Zdá sa, že mnohí kňazi to nevidia ani nepočujú. Za komunistickej perzekúcie kňazi obstáli znamenite. 24. Pomaly sa vytráca liturgická krása a poézia hudby. Vytvára sa zradná a nebezpečná filozofia, že tí chytrejší a silnejší majú právo podľa zákona prírody podmaňovať si slabších. Boh – Stvoriteľ tu nemá miesto, nahradili ho pojmom „matka príroda“. Ale podľa Božích zákonov existujeme, jeho geniálne obdivuhodné diela, hviezdne termonukleárne reaktory, fantastický svet živej hmoty. Existuje rada otázok, ktoré nevieme jednoznačne vysvetliť. Napr.: vznik človeka, tajomstvo bolesti, tajomstvo zvierat, problém času a večnosti, dedičné viny a tresty, tajomstvo Najs. Trojice. V ďalšej časti autor hľadá a približuje odpovede.
35. Prvá otázka, stvorenie. Neverci napadli Bibliu s posmechom: „Je tam uvedené, že Boh prvého dňa stvoril svetlo, ale až štvrtého dňa stvoril, slnko, mesiac a hviezdy?“ Moderná fyzika dnes prijíma názor, že vesmír vznikol po veľkom tresku mohutným výronom žiarenia. Tak sa zdá, že to bolo predsa svetlo to žiarenie. Ďalej evocionalisti síce tvrdia, že človek a opica majú spoločného predka, ale...Pojem tzv. zvieracej inteligencii je ošemetný. Kde zaradiť delfínov? Ani génová podobnosť, v ktorej sú tieto orgány zakódované, nie je dostatočným dôkazom. 39. Vedci na univerzite vo Ferrare zistili, že genetické dedičstvo DNA od neandrtalcov nemáme, takže nie sme ich potomkovia, ani s homo sapiens nie. Ale napriek tomu evolučná teória je doslova vtĺkaná do detí aj pomocou tzv. „vedeckých“ kreslených filmov. Je to aj v rozpore s katolíckou vierou. 67 Dedičnosť viny a tresty. Je to do značnej miery tajomstvo. Skaza Jeruzalema v r. 70. Že boli potrestaní deti i vnuci za hriechy svojich otcov i dedov? Potrestaní potomci neboli mravne lepší ako ich predkovia. Či netrvá trest na židovskom národe až doteraz? Vzpomeňme si na ich rozptýlenie, prenasledovanie, holokaust, terajšie nepokoje v Palestíne. Takže nielen dedičná vina ale aj vina potomkov. Tieto úvahy platia pre každý národ i pre celé ľudstvo.
V televízii bol film „Hitler“. Ako je možné, že taký maniak ovládal masy a strhol svet do katastrofy. Odpoveď: Obludný vzostup býva umožnený tým, že dobrí nerobia nič proti tomu, alebo málo.

Z kresťanskej knižnice Púchov, 2008. Kniha z MCM.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk