Farnosť
Púchov

oltár

Naše pani z Kibeho

Táto kniha opisuje fascinujúci príbeh deti, ktorým sa od r.1981 v rwandskej dedinke Kibeho zjavovala P. Mária a odborníci roky skúmali ich hodnovernosť a na tom základe Vatikán uznal ich pravosť u troch skúmaných dievčat. Tisíce pútnikov denne chodilo si ich vypočuť. Tieto mariánske zjavenia patria k najvýznamnejším zjaveniam v dejinách ľudstva a dochádzalo pri nich k mnohým zázrakom, medzi ktoré patria i mystické púte troch vizionárok s P. Máriou vesmírom, medzi hviezdami s nahliadnutím sa do neba, pekla a očistca – to sú tri svety, vhodné k rozjímaniu. To bol pre tieto dievčatá najvzácnejší dar.

*Ako dieťa som priľnula ku všetkým veciam spojeným s Bohom a bola som uznávaná za veľmi zbožné dieťa. Ale vo veku 11 rokov moju vieru nahlodávali pochybnosti, aj zjavenie P. Márie vo Fatime som brala ako krásny príbeh, vymyslený, ale vďaka zjaveniu Matky Božej v Kibeho, sa všetko napravilo. *Večer, sme doma celá rodina , otec, mama, bratia a ja (autorka knihy Immaculée). Po večeri nasleduje tradičné „igitaramo“, spomínajú sa udalosti dňa i minulé. Otec hovorí: V Kibeho sa stal zázrak, P. Mária sa zjavuje trom školáčkam Alfonsíne, Anathálii a Marii Claire. Sme o tom veľa debatovali, brat Aimable to spochybňoval. Otec sa pýtal aj na môj názor. 32. *Alfonsína hovorí: Povedala mi, že sa jej Syn vráti na zem veľmi skoro a že sa naše duše musia na jeho príchod pripraviť. Svet sa nachádza vo veľmi špatnom stave, je mnoho nenávisti a hriechu a tak Pani od nás chce, denne sa modliť ruženec, očistiť svoje srdce, prejaviť lásku jej, Ježišovi a Bohu. 49. *Pre vládu a prezidenta, ktorý bol z kmeňa Hutuu, je posolstvo nesúhlasu s diskriminačnou politikou proti kmeňu Tutsiu. Prianie P. Márie bolo, aby Tutsium, prinúteným odísť do exilu, bolo umožnené vrátiť sa do vlasti a vodcovia národa aby sa denne modlili ruženec a žili dľa prikázania Pána.50. *Aanathália plakala, keď jej P. Mária hovorila, že je smutná, „ lebo moje posolstvá sa nepočúvajú tak, ako by som si priala, svet je v príšernom stave, ty plač...“54. Vyvedieš stratené duše z temnoty. *Veľká odporkyňa posolstiev Maria Clára sa stala treťou vizionarkou a priznáva, že natoľko sa sústredila na odhaľovaní lží, že nepoznala pravdu a jej srdce bolo hluché k Máriiným posolstvám, škoda toho strateného času a energie, ale stala sa dokonalým príkladom duchovnej konverzie. Jej výkrik radosti, keď jej P. Mária dala poznať, že jej otec je už v nebi a k nemu sa dnes pripojila tiež jej zomrela sestra. Ten výkrik – to bola ozvena lásky dieťaťa – rezonujúca medzi zemou a večnosťou.66. Na škole boli dievčatá protestantky a moslimky – P. Mária miluje všetky, bez rozdielu...a ruženec je nástroj k rozhovoru s Bohom,... a vysielanie prosieb... a to je záležitosť nielen pre katolíkov.68. *Ľudia, čo chodili niekoľko dní peši na púte do Kibeho, začali byť lepší, môj brat Damascen vstúpil do Marinej légie a navštevoval nemocných a starých, otec postavil drevenú kaplnku, kde sa ľudia mohli modliť sedembolestný ruženec, píše Immaculée, „a i keď mne mladému dievčaťu ešte nedovolil otec tak ďaleko putovať, vypočula som si z MG-náhravok všetko a naučila naspamäť všetky posolstvá.91. *Ďalšia vizionárka bola Vestina Salima z moslimskej rodiny. Dostala úlohu od P. Márie byť vyslankyňou lásky a ísť do celého sveta. P. Mária naplnila Vestino srdce a myseľ množstvom posolstiev. Rozlúčila sa s rodičmi a súrodencami, ktorí jej Božie poslanie prijali. Prišla kázať i do našej dedinky Mataba a na jej kázanie prišlo cez 5.000 ľudí. Keď ju zbadali, burácali jasotom, spievali Vestininu pieseň o P. Márii. Vestina hovorila prítomným posolstvá lásky skoro celý deň. Milujte Ježiša, milujte sa navzájom, starajte sa o chudobných a nemocných. Nedovoľte závisti a hnevu vstúpiť do vašich sŕdc, ochotne odpúšťajte. Modlite sa k P. Márii, uteší vás, dodá vám silu.106. *Ďalšia vzionárka 21.ročná Agnes, z chudobnej kresťanskej rodiny. Jej sa zjavil Ježiš: Bola populárna zásluhou mimoriadnych javov, napr. roztočením slnka, alebo na oblohe sa objavili obrazy Ježiša, čo videlo desaťtisíce pútnikov. Dostala poslanie priviesť mladých ľudí naspäť zo sveta hriechu, najmä telesného. Mladí ľudia musia prestať nakladať so svojim telom ako s hračkou a nástrojom potešenia. Mladé ženy by mali mať svoje telá ako nástroje na oslavu Boha, nie objekt potešenia pre chtíč mužov. Mladí muži by sa mali snažiť ukojiť hlad svojho ducha, neživiť v sebe túžby tela. Štefánia, 14.ročná najmladšia vizionárka, varuje ľudské duše pred diablom a jeho nástrahami. P. Mária požiadala Valentínu, aby sa zbytok života modlila denne ruženec – a sedembolestný ruženec 2x denne. Predovšetkým vyzýva ľudí ku konverzii sŕdc, k úprimným modlitbám srdcom, takto: „Modlitbu zahájite tým, že Bohu obetujete všetko, všetko čo sa skrýva vo vašej duši, priznať Bohu všetky priestupky tela, mysle a ducha, konkrétne. Potom poproste z hĺbky srdca o odpustenie. Potom sa modlite za telesné a duchovné zdravie svojich blízkych...a za silu k pokore a nezabudnite sa mu poďakovať. 110-2. *Mystické púte. Tieto astrálne expedície s P. Máriou poskytli dievčatám dar najvzácnejší, nahliadnutie do neba a pekla. Alfonzína o tom hovorí: Precestovali sme hodne, pohybovali sme sa medzi hviezdami až dorazili na miesto zaliate zlatým svetlom a naplnené šťastím...Aj Anathháliu a Vestínu vzala P. Mária na vesmírne turné, do troch rôznych svetov, nebo, peklo, očistec. Vestina potom odpovedala na otázku vyšetrujúcej komisie, prečo tak žiari šťastím: „Lebo som vedela, že sa na nebesia zasa vrátim a ostanem tam navždy.“ 128. *P. Mária vizionárkam odhaľuje ďalšie desivé scény z budúcej genocídy, množstvo mŕtvol, milióny zahnívajúcich ľudských tiel s useknutými hlavami, hrôza, čo Rwandu čaká. P. Náhle Alfonzína vykríkla nervy drasajúci výkrik: „Vidím krvavú rieku. Nie. Prečo mi ukazuješ toľko krve?“ ...Mária požiadala vydesenú Alfonzínu, ktorá stála na pódiu pred pútnikmi, aby zaspievala 7x túto veršovanú skladbu: „Vypukne požiar, ktorý vyšľahne z vnútra zeme a pohltí všetko na zemi... a druhú: „Onoho dňa, keď si prídeš pre tých, ktorí ti slúžili, Bože, buď k nám, prosím, milosrdný...“132. Nakoniec posolstvu začali veriť ľudia, i pápež. V danej chvíli však už bolo príliš neskoro. *Imaculée hovorí, že myslela, že P. Mária sa zjavila len vo Fatime a v Lurdoch a teraz v Kibeho a až vysokej škole sa jej dostala do rúk kniha o mariánskych zjaveniach, bola prekvapená o miestach zjavení v Španielsku, vo Francii, v Mexiku Quadalupe a v ďalších krajinách. *Vizionárka Valentína pred pútnikmi v Kibeho hovorí: Naša Pani odkazuje, moje deti, musíte sa navzájom milovať a neživiť v sebe hnev. V tejto zemi je mnoho ľudí, ktorí vo svojich srdciach chovajú nenávisť. Modlite sa ku mne, pomôžem vám. Z malého semienka hnevu môže vyrásť obrovský strom nenávisti. 147. *Nakoniec P. Mária požiadala Valentínu, aby zaliala „kvetiny“ t.j. požehnala zástupy svätenou vodou a chcela niekoľkým šťastlivcom udeliť osobné požehnanie svätenou vodou. Valentína na pokyn P. Márie urobila z jednej ruky mištičku a druhou do nej naliala posvätenú vodu. Potom P. Mária dvihla moju ruku s vodou k mojim ústam, pila som a cítila, ako mi v krvi presakuje vrelosť Máriinej náručie. Mária ma objala a ja už som vedela, že nech sa mi v živote stane čokoľvek, jej láska vo mne ostane. Obdŕžala som jej požehnanie. 148. *“Mnohí z vás dnes zanedbali pracovné a školské povinnosti, aby mohli byť so mnou, vašou Matkou. Nebudete trpieť, prihovorím sa za vás. Immaculée hovorí: „Na druhý deň som sedela v školskej skúšobni, stačila som si preštudovať iba jednu otázku z 20-tich a práve tú som dostala. Z 94 študentov urobili skúšku na akadémiu len dvaja, a ja som bola jedna z nich. Ďakujem Ti, Matka“. 150. *V celej zemi sa konal vyhladzovací masaker príslušníkov kmeňa Tuutsov. To bol okamžik, keď som prežívala pocit naprostého zúfalstva, strach o rodinu. A Boh?... Toho dňa rádio Rwanda, keď celé dni vysielalo programy povzbudzujúce vrahov, prenášalo aj živý vstup zjavenia z Kibeho. Vizionárka Valentína hovorila s blahoslavenou Matkou. Keď som toto Mariino posolstvo počula skrz tmu v našej miestnosti, do duše mi vošiel papršlek svetla: „Brány nebeské sú otvorené a vaši bratia a sestry sú dnes večer so mnou. Neplačte pre tých, ktorých ste stratili. Plačte pre tých, ktorí ostávajú. Ponesú vinu utrpenia, ktoré spôsobili, zatiaľ čo tí, ktorí odišli, sú už dnes večer v raji. Nevzdávajte sa, zvíťazíte. Som stále s vami, deti. Držte sa svojej viery.“... I toto posolstvo bolo zneužité na určitý čas propagandistami genocídy. Dnes už stojí tam veľká svätyňa zasvätená P. Márii Bolestnej a je majákom nádeje všetkým ľuďom Afriky a sveta. 150-4.

Z knihy z vydavateľstva TRITON, 2014. Immaculée Ilibagiza: Naše Paní z Kibeho.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk