Farnosť
Púchov

oltár

Kresťanská knižnica

knižnicaPo roku 1989 sme niekoľkí kresťanskí aktivisti v reštitúcii získali od vedenia mesta zdevastovanú budovu, ktorú sme brigádnicky opravili a pomenovali ju Katolícky dom. Ako prvé sme v ňom zriadili kresťanskú knižnicu so 150 knihami. Dnes už máme vyše 4000 kníh. Sú zatriedené do 21 záujmových skupín: deti, mládež, beletria, príroda, história, výchova, duchovné, mystika, kresťanské osobnosti, prenasledovaní, teológia, cirkevné dokumenty, veda, umenie, zdravie, rôzne, kresťanská beletria. Máme aj kresťanské časopisy.

Teraz nás nájdete v spoločenskej miestnosti na fare. Pre verejnosť máme otvorené každý pondelok od 15:30 do 16:45 hod. Pracujeme dobrovoľne a bez akejkoľvek dotácie pre knižnicu.

Dnes ľuďom ostáva málo času na čítanie kníh. Bráni im v tom moderný konzumný spôsob života, televízia, internet, počítače a u mládeže ešte snáď aj nedostatok dispozície. Preto vám ponúkame aspoň tento stručný dvojstránkový výber z niektorých kníh.

Ako žiť?
Alzheimerova nemoc
Ani ň
Bioetika
Božské výzvy
Brigita Švédska
Cez červený očistec
Cez filozofiu k pravde a k Bohu
Chatrč
Chlapec vizionár z Kibeho. Sagatašja
Chráňme deti pred školskou šikanou
Čomu skutočne veria katolíci
Corpus Christi - Sväté prijímanie a obnova Cirkvi
Dejiny 20. století
Dejiny duše
Dívať sa srdcom
Dokonalé manželstvo
Dostaňte nás odtiaľto!!!
Duchovná cesta k stárnutiu
Duchovní denník Matky rodiny
Evanjelium - Valtorta, kniha 1.
Evanjelium - Valtorta, kniha 2.
Evanjelium - Valtorta, kniha 3.
Evanjelium - Valtorta, kniha 4.
Evanjelium - Valtorta, kniha 5.
Evanjelium - Valtorta, kniha 6.
Evanjelium - Valtorta, kniha 7.
Evanjelium - Valtorta, kniha 8.
Evanjelium - Valtorta, kniha 9.
Evanjelium - Valtorta, kniha 10.
Farár Púchova
Garabandal
Genderizmus
Globálna sexuálna revolúcia G. Kuby
Ježiš hovorí k duši
Ježišovo posolstvo P. Ottaviovi Michelinimu
Ježišovými očami I
Ježišovými očami II
Ježišovými očami III
K prameňom evanjelia
Katolícka domáci škola
Když začína večer
Keď sa modlíte
Krížové výpravy treba rehabilitovať
Kto prvý hodí kameňom?
Kto uverí mi?
Lekcie k listu Pavla Rimanom
Listy Božskej útechy
Litera verzus obraz
Ľudová čítanka 2007
Ľudová čítanka 2008
Ľudská zrelosť zasvätených osôb
Ľudský mozog - nové objavy
Ľudské práva ohrozené mocou a relativizmom
Magdaléna
Magdaléna na púšti
Mária, prečo plačeš?
Máš před sebou všechny mé cesty
Medžugorský zazrák
Mystické mesto Božie
Mýtus o francúzskej revolúcií
Na prahu nové éry
Napomenutie z onoho sveta
Naše doba a hlubiny tajemství
Naše pani z Kibeho
Návrat k čnosti
O slobode kresťana v Katolíckej cirkvi
Pamatuj na Stvoriteľa
Pán Ježiš o svojich kňazoch
Páter Pio - Stretnutia s diablom
Päť druhov lásky
Pod kopulí bíle svatyně
Poselství Milosrdné Lásky
Poselství Nejsvětejšího Srdce Ježišova Světu
Posledný exorcista
Poslúchaj, zabíjaj alebo zomri
Potřebuji tvou lásku
Pravidla pre rozumné uvažovanie a jednanie
Pravidlá pro rozlišovaní duchu
Prečo veriť
Príroda hovorí o Bohu
Proč NE eutanazii
Psychoterapia pre laika
S nikým nechodím a nejsem cvok
Sandhu Sundar Singh
Skandál století
Smerom k jádru
Smerovať vyššie
Stála som u brány neba a pekla
Stíny duše
Svedectvá niektorých vedcov o Bohu
Svedectvá z druhého sveta
Světlo 2009
Světlo 2010
Světlo 2012
Tajomstvá Jána Pavla II.
Tajomstvá posledných časov
Tvoje dieťa a drogy
Ty! Ty!... si Ježiš z Nazareta?
Umenie milovať
Únos detí
Upaľovanie čarodejníc a inkvizícia
Uzdravenie rodových koreňov
V jeseni života
Väzenkyňa z Teheránu
Z temnôt do svetla
Zamlčaná pravda o Slovensku
Zo Sinaja na Kalváriu
Životné obdobia
Životodárne umieranie
Žobrák z Granady

Dnes je 22.1.2018

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk