Farnosť
Púchov

oltár

On a ja

Boh je v tebe, rozprávaj sa s ním. Slová adresované slávnej filmovej herečke Gabriele Bossis. Sú to poznámky svetskej dámy, ktorá cestuje po svete sem a tam a ON Božský sprievodca je stále prítomný v duši, ktorá ho počúva a uzobrane pozoruje. Duchovné rozhovory podávajú nevyčerpateľnú látku k rozjímaniu pre ľudstvo dnešnej doby.V tomto výpisku je len pár krátkych podnecujúcich postrehov.Vo svojom vandrovníckom živote vedela sa zastaviť aj pri najbežnejších veciach a vedela z nich vyšlabikovať stopy Božej múdrosti, dobroty a moci. Čajka krúžiaca nad riekou, vädnúce ruže, muškáty na verande, ošúchané múry manzardky, dobre upečený chlieb. Túto schopnosť duchovní spisovatelia nazývajú modlitbou srdca. Gabriela mala aj pochybnosti, či naozaj počuje Pána. Pán ju uistil: „Keď pochybuješ o mojich slovách, alebo sa nad nimi pozastavuješ, to preto, že si myslíš o sebe, že si niečím, alebo si myslíš, že si nehodná, práve preto sa ti prihováram. Knihe dali predslov a dobro-vzdanie Mgr.Villapelet, biskup nántský a Jules Lebreton SJ.

* 1937.Keď sa loď veľmi kolísala, povedala som Mu: „Dobre vieš, že znášam všetko pre Teba, tak Ti to ani nepripomínam“. On: Ó, len mi to povedz, veľmi rád počúvam. Hovor mi to čím častejšie, veď vieš, že keď ťa niekto má rád aj ty sa tešíš, keď ti to povie.“

* Ráno 5 min. pred 6-tou som musela rýchlo zakončiť krížovú cestu pred sv. omšou. Prihovoril sa mi: „Mysli na to náhlenie, s akým som ja konal svoju krížovú cestu, aby som mohol zomrieť za vás“.

„Voči sebe buď prísna, voči iným ústupčivá“.

* 1937.“Nesúď ho! Poznáš jeho dušu? Postav mňa pred seba“.

Vo vlaku. „Nikdy nebuď nečinná. Ja som ustavične zaujatý vašou spásou“.

* „Keď požívaš nápoj na svoje občerstvenie, keby si pri tom myslela na mňa, že by si rada zmiernila utrpenie mojich vyschnutých perí na Kalvárii“

* „Daj si pozor, nech sú tvoje myšlienky láskavé, lebo z myšlienok sa rodia slová.“ Raz ma karhal: „Či ti ja dávam zafúľané stokrásky alebo zvädnuté ruže?

Nech sú aj tvoje skutky čerstvé od lásky a horlivosti a tak ich obetuj Mne“.

Lístie, kvety, ovocie. Čím viac dávaš seba do služieb iným, tým viac Ja tebe.

* „Počuješ tých stehlíkov na strome, neustále džavocú. Aj ty sa so mnou rozprávaj neustále, nech je to džavot tvojej duše.

* 1941. „Už teraz sa nauč zomierať z lásky. Tvojim posledným výdychom nech je: Dokonané je. Tak dôležitá vec nech ťa nenájde nepripravenú. Obetuj mi aj na smrť myšlienku . Leť v ústrety smrti. Radosť, ktorá nás len jediný ráz zastihne. Povedz: Keď sa mi oči zatvárajú pre veci, hľadajú tvoj láskavý pohľad...Uši...“

* „Horlivosť neznamená urobiť veľa, ale že svoje príležitostné skutky, s láskou“. „Je čas, aby sme sa užšie spojili, lebo žiješ súmrak svojho života. Nech ti nič nechýba z prípravy na veľký sviatok. Všetko rob s radosťou, zľahka“.

„Môj kríž. S akou vnútornou radosťou som ho objal. Čo znamenalo spasiť svet“.

* Keď som išla hore po starých schodoch, každý krok som obetovala Jemu. „Pane, ako môžeš mať záľubu v takých maličkostiach?“ „Čo ty nazývaš maličkosťou, to pritiahne do mojej služby tvoj rozum, vôľu, pamäť a celú tvoju bytosť. Keď seba celkom obetuješ Mne, vtedy ťa prijmem. Rozumieš?“

* Som ten istý Kristus, ktorý som v nebi. Snaž sa aj ty byť teraz tým, čím budeš v nebi.

* Naše stretnutie je už blízko. Povedz mi, že vďačne prejdeš z jedného brehu na druhý, že tvoje srdce sa rozplýva radosťou a túžbou... k Majstrovi.

* 1943. Záhradou je tvoja duša a kvetmi sú tvoje myšlienky, za horlivosť duší. * 1945. Nezabudni, že tvoje poslanie je vyžarovať okolo seba radosť. * Znova pripomienka na smrť. Pozeraj na smrť tak, ako na nejaký veľký sviatok.

Lístie tvojich rokov žltnú a tvoja duša je pripravená k rozletu.

* 1947. Pri poklone; najviac ma tešia tie slová, ktoré vychodia spontánne.

* 1946. Tisícero myšlienok, plánov a spomienok sa mi vírilo v hlave a povedala som mu: Pane, vstúp ku mne. On poukázal na tú trmu-vrmu, na roztržité myšlienky a povedal: „Už niet miesta. Keď Ja chcem vstúpiť k duši, chcem tam byť doma, vo svojom vlastníctve“. Ó dcéra moja, zabávaj sa so mnou, len tak bez slov, že zem je len prechodom pre teba. Do rána už možno budeš tu...

* Jeden cudzí človek prišiel ku mne na návštevu. Celé popoludnie sme hovorili o náboženských veciach. „Prečo by si sa bála o mne a o mojom kráľovstve rozprávať s tými, ktorí prídu k tebe? Jestvuje niečo príťažlivejšie a dobročinnejšie od tejto témy? Či necítiš, že vtedy som medzi vami, vo vašej duši? Srdce moje bez prestania dá padať rose na vás.

* Nebadáš, nakoľko ťa ešte drží v zajatí zem, nakoľko pôsobí na teba to, čo je pominuteľné? Zdvihni hlavu hore, napreduj po tej ceste, ako keby ťa hnala neodolateľná sila. Nech ťa neznepokujú malicherné starosti sveta. Jedinou myšlienkou, jediným zamestnaním nech bude pre teba moje kráľovstvo, moja sláva, moje záležitosti. Podporuj všetko, čo so mnou súvisí. A ja potom podporím teba.

* Priprav sa na veľký sviatok spojenia. Ja z mojej strany nezabudnem na nič. Nemyslíš na to, že ma hneď spoznáš? Spoznáš ma v milostiach, ktoré si dostala. Volaj ma teda s vierou.

* Nezabudni, že človek je stvorený na obraz Boží. Či je možné, aby dieťa nerozumelo svojmu Otcovi? Medzi nimi existuje akési tajné spojenie. A láska živí srdce, nie? Prečo sa zdráhaš. Príď. Aj keď kašleš a si menej schopná, len príď.

* Všetko rob v duchu viery, že som prítomný v tebe. Zmení sa tvoj život. Vieš, ako sa cestuje samotnému, a ako je to, keď tú istú cestu spravia dvaja spolu, dvaja milí priatelia, snúbenci. Pracuj na tom, aby sa duch viery stál v tebe stálym. To je cvičenie, ktoré môžeš vykonať viackrát denne, a dôležité je to. Či vieš, že láska je cieľom všetkého?

* Ja viem, že si slabá, ani nepotrebujem tvoju silu, len to, aby si sa mne oddala. – Rozkáž si Pane! Celkom sa odovzdávam do Tvojich rúk, aby si mohol vo mne pokračovať svoj život. – Pros o túto milosť každé ráno. A potom mi to pripomínaj aj odpoludnia, aj večer a skús pochopiť, čo to znamená. Počujem ťa, keď prosíš.

* Tu pred tebou tečie rieka Loir. Neprináleží už oceánu? Aj rieka tvojho života nech smeruje k večnosti. Neodmietni nič, čo napomáha náš vnútorný pomer. Nech som Ja pre teba všetkou radosťou. V každej chvíľke mám pre teba veľkú radosť, o akej nemáš ani pochopu.

* Všetky sily pochádzajú z mojej moci a okrem nej niet žiadnej sily. Aj moja tichosť je sila. Myslela si už na to, že každej mojej schopnosti patrí poklona? Venuj dni svojho života mne, nemáš už ich veľa pred sebou....Každý deň nech je pokračovaním môjho života, nakoľko ti len sily stačia. Uponíž sa, že si tak málo zodpovedala toľko Stvoriteľovej pozornosti.

* Pripravuj svoju dušu ako svoju záhradku, rýľuješ, vytrhávaš burinu, potom môže prísť slnko, aj dážď a zázračne rozkvitnú kvetiny. Potom môžeš povedať: to On robí všetko, všetko pochádza odo mňa.

* 1947. Keď sa dostaneš do ríše Svetla, všetkému porozumieš.- Keď ťa zaplavím svojimi milosťami, buď vždy pohotová oddať ďalej, čo si dostala, s láskou oddať ďalej.

Raduj sa, že si kedysi žila v mojich myšlienkach. Ja som ťa umiestnil do jestvovania na zemi, nakreslil som ti cestu. Pre každú dušu je daná jedna takáto cesta, ale málokto ju prijíma.

*Keď som sa vrátila z Paríža domov, prekvapená, jedna červenka sa usadila nad môj oblok a krásne spievala. „Pravda, ničím som ti nemohol urobiť väčšiu radosť.“

* Vieš, čo je mojim najväčším nepriateľom? Peniaze. Zachvátia všetky myšlienky človeka. Dve moci sú na svete: láska a nenávisť. Dva korene: Boh a satan. Človek si môže vybrať. Starostlivo preskúmaj, čo je pohnútkou tvojich skutkov.

Z knihy Moje dobrodružstvo s Bohom; Príbehy zo života misionára. Vydal LÚČ v r. 2015.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk