Farnosť
Púchov

oltár

Pamatuj na Stvoriteľa

alebo Ako zasvätiť Bohu mladosť a učenie

Je to kniha SSV s množstvom príkladov zo života a bola venovaná v r. 1935 všetkým katolíckym žiakom, školám a univerzitám. Sv. Veronika z Milána mala iba 11 rokov a chcela vstúpiť do kláštora, ale nevedela ani čítať ani písať. Panna Mária ju utešovala: „Nerob si toľko starosti. Stačí, keď sa naučíš tri písmena: 1) čistota srdca (aby sme Boha nadovšetko milovali), 2) trpezlivosť (trpezlivý nikdy nerepce proti Bohu...), 3) často rozjímať o Kristovom utrpení.

Ty žiak, študent snaž sa svoju pamäť naplniť vedomosťami a srdce si vyzdobiť čnosťami a to čistotou, trpezlivosťou, láskou k Spasiteľovi...a maj detinskú úctu k Panne Márii. Pri učení rôznych predmetov všetko treba vzťahovať na Boha. Dievčatá majú sa naviac naučiť domáce práce, variť, šiť, žehliť, piecť koláče, atď. Vyučovanie náboženstva máme považovať za najpotrebnejší predmet. Ale učenie v škole nie je bez prekážok. Skoro každý narazí na nejaké problémy. Aj sv. František študova v Paríži na univerzite a ťažký boj bojoval s pokušením, ale vyhral s pomocou Božou a na orodovanie P. Márie. – Sv. Gertrúda sa výborne učila, ale mala v obľube svetské veci a zanedbávala zbožnosť. Raz sa jej zjavil Spasiteľ a ju pokarhal a to ju zmenilo. Sv. Karol Boromejský sa výborne učil a nezanedbal zbožnosť a túžbu po svätosti, nasledoval príklad rodičov. Tak to robil i sv. Karol. Nielen rozum si ostril vedami ale aj srdce si krášlil zbožnosťou. Sv. Dominik študoval vo Valencii filozofiu a teológiu dňom, nocou. Bol presvedčený, že len vtedy môže rozum chápať božské vedy, keď sa telo naučilo byť v poddanstve ducha. Svojich spolužiakov vysoko prevýšil a mali pred ním rešpekt. Ako to vyzerá pri žiakoch a študentoch, ktorí si cvičia len rozum? Často klesnú hlboko, bez pevnej vôle, stanú sa postrachom spoločnosti, príbeh Tisseaua a Nolleta, zabili 65. ročnú ženu pre peniaze (20). - K horlivému štúdiu povzbudzuje aj slávny Cicero: „Učenie posilňuje nás v mladosti a potešuje v starobe...Don Bosko mal v mladosti zjavenie a mal viesť a učiť mládež. Preto sa dal do horlivého učenia. S učením sa má vec ako s turistikou. Čím väčší je kopec a prekážky, tým s väčším elánom sa dajú turisti do cesty. - Sv. Jánovi Wianneyovi išlo ťažko učenie, on všetko vynahradil dvojitou usilovnosťou. - Svätý Albert Veľký, učiteľ sv. Tomáša Akvinského, mal zo začiatku tupý rozum a učenie mu nijako nešlo, tak sa zarmútil, že skoro vystúpil z kláštora. Raz mal videnie s rebríkom so štyrmi matrónami...: „Poruč sa Matke Božej, aby ti vyorodovala milosť u svojho syna, ktorú potrebuješ pri učení.“...P. Mária: „Ale aby si poznal...“ Tento príklad nech povzbudí slabých žiakov, aby vrúcne a dôverne sa obracali na Matku Božiu o pomoc. – Sv. Katarína Alexandrijská, patrónka študentov a filozofov, mala bystrý rozum, vzdelaná vo všetkých vedách, krásna a bohatá. Pred cisárom neohrozene dokazovala pravosť kresťanskej viery a vytýkala mu jeho ukrutnosť voči kresťanom a tiež 50 pohanských mudrcov ju počúvalo a sa obrátili na vieru. - Mr. Rawson, učiteľ spomína, že mal žiaka so slabou pamäťou, bol mimoriadne hlúpy a tupý a stal sa ministrom financií. Bol to W.E. Gladstone, dokázal odborne rečniť aj tri hodiny a poslanci ho radi počúvali. To dokázal usilovným štúdiom a pomocou Božou. - Smutné je, keď rodičia sa postavia na stranu nezbedných detí, svojvoľný syn bude opovážlivý. Pápež Lev XIII> napísal: Školská sieň je bojiskom, na ktorom sa má rozhodnúť, či zachová spoločnosť kresťanského ducha alebo nie. - 12.ročný Ježiško dal príklad žiakom, ako sa majú chovať voči učiteľom. V sieni chrámu, úctivo sa vypytoval a múdrosťou a skromnosťou svojich otázok budil údiv všetkých. O čom asi sa tam hovorilo? Vzorom každého učiteľa by mal byť J. Kristus. Každý učiteľ a vychovávateľ by mal pozorovať povahu každého žiaka a podľa toho k nemu pristupovať.

Stanislava Kostku ako 13. ročného poslali rodičia do Viedne, kde navštevoval jezuitské školy. Vo vedách prevyšoval všetkých spolužiakov. Dorážali naňho pokušenia, ale on si vyvolil P. Máriu, jej obetoval svoje učenie a srdce a preto mohol povedať pokušiteľom: „Na vznešenejšie veci ma Boh stvoril.“ Ďalej stojí za to poznať cestu sv. Aloiza Gonzagu, alebo sv. Tomáša Akvinského, ktorého pápež Lev XIII. vyhlásil za patróna všetkých katolíckych škôl a katolíckych študentov a oni by mali jeho cesty tiež spoznávať. - Panfuc, žiak sv. Makaria, hovoril s kňazom o svojom sv. učiteľovi, ktorý ho navštívil na púšti: „Poznáte príbeh o hyeninom dare?“ Na rohu ulice v Paríži predáva A. Gourgand gaštany a školákom povedal, že verí len to čo vidí. Boha a dušu nevidí, teda tomu neverí. Sľúbil deťom odmenu, ak mu to vysvetlia a mali s tým problémy, ale bolo to zaujímavé.- Deti, deň prvého svätého prijímania považujte za najkrajší deň vo vašom živote. Anglický misionár pripravoval v Brazílii deti na prvé sväté prijímanie. Katolíci na okolí boli chudobní. Deti prichádzali z ďaleká a bosé. Niektoré sa hanbili pre chudobu. Aby ich povzbudil, opísal Ježiškovu chudobu a že aj on chodil bosý. Nastal deň prvého svätého prijímania. Mnoho dietok prišlo boso do kostola. Čo sa stalo? Všetky dietky, ktoré mali obuv, samé od seba sa vyzuli a bosé išli k svätému prijímaniu, lebo nechceli zarmútiť chudobné deti. Na chudobné deti to hlboko zapôsobilo a z dospelým sa tlačili slzy do očí. Deti prijali sviatostného Spasiteľa do sŕdc. - Aká vznešená je miništrantská služba, posluhuje pri oltári s nebeskými anjelmi. O tom vydávajú svedectvo Stanislav Kostka, svätý Aloiz, král Ján Sobieski, knieža Lobkovic, sv. Ján Nepomucky, sv. Václav, sv. Ján Berchmans, sv. Vincent z Pauly. - Avšak slovenský katolícky básnik Kovalik-Ustiansky varuje: Dokiaľ je človek mladý, nevie si vážiť Božích darov, mnohí myslia na fígle, dievčatá, cigarety, zábavy, šport a rôzne neresti, neskoršie budú ľutovať. - Anička Garcias zo Španielska, obdarená talentami, keď mala sedem rokov, zaplakala: Radšej chcem zomrieť ako zhrešiť a zneužívať schopnosti a vlohy, ktoré mi dal Ježiško. – Svätá Terezka hovorí umierajúcej pri lôžku: Ach matka, vy iste nepôjdete do očistca ale priamo do neba. Dúfam, odpovedala mierne. Hľa, detinská dôvera v Boha. Milé dietky, keby vás Boh v mladosti povolal k sebe, neľakajte sa smrti... - Nasledujú praktické rady študujúcim od svätého Tomáša, napr.:Uč sa najprv to, čo je ľahšie, skrz ľahšie porozumieš ťažšie. Nepúšťaj sa do veci, ktoré sú nad tvoje sily. Zachovaj si čistotu svedomia. Snaž sa porozumieť čítané a počuté veci... – Svätý Efrém bol v mladosti veľmi prudký, vášnivý a roztopašný a tak sa dostal aj do žalára, pre kravu, ktorú kamením naháňal. - Vo Florencii na fašiangy vystrájali rôzne roztopašnosti deti, školáci. Postavili na ulici žrde, zatarasili cestu, potom vyberali od ľudí mýtne. Z tých peňazí potom večer robili tance, zábavy, roztopašnosti, zapálili vatru, popíjali, hulákali, pobili sa. Polícia nebola schopná zjednať poriadok. Tu zakročil kňaz, kazateľ Savonarola. Predtým úspešne pracoval na obnove mravov dospelých. Vedel, ako ťažko je vykoreniť zlé zvyky, preto sa modlil k Bohu o osvietenie a žiadal posilu z neba. Pán Boh mu vnukol, aby zmenil tie hriešne zábavy na náboženské slávnosti. Povzbudil deti, aby vystavili oltáriky pred každým domom a žiadali od idúcich, aby z lásky k sv. Jozefovi a z lásky k chudobným dali nejakú almužnu. Deti radi to urobili, v horlivosti sa prevyšovali, výtržnosti prestali a podarilo sa roztopašnosť detí skrotiť. - Poučný je i príbeh, ako dobili Gréci ľsťou Tróju, pre ľahkovernosť Trójanov. - Tri hlboké pravdy by si mal každý študent vštepiť hlboko do srdca: Boha, dušu a smrť, hovorí sv. Terézia Veľká.- Vodca parížskych zbojníkov B. Grilland napísal vláde: Protestujeme. Keď niet Boha ako hlásajú pokrokoví učitelia, prečo by sme si nemohli vziať násilím, čo potrebujeme? Takíto učitelia vychovávajú zbojníkov a zákerníkov a vy, vláda ich platíte, z peňazí občanov.

Dnes je doba, keď deti a i študenti sa k takýmto poučným knihám do života nedostanú, preto rodičia a učitelia, zvlášť kresťanskí by im mali byť v tomto na pomoci.

Z kresťanskej knižnice Púchov, 2009.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk