Farnosť
Púchov

oltár

S nikým nechodím a nejsem cvok

Je mi 19. Kamarátstvo a priateľstvá v skupine priateľov sú mi dôležitejšie, ako viazať sa na jeden vážny vzťah. To by ma aj odvádzalo od práce, ktorú po mne Boh v tejto fáze života chce, píše speváčka Rebecca St. James. Podobne sa pochvalne vyjadrujú mladí z Čiech, 18r. Marek, 19r. Rút, 22r. Martina, 26r.Tomáš: Harrisovi sa podarilo zachytiť „staré pravdy“ spôsobom prístupným nám mladým. Kniha má už tretie vydanie.

Je sedem zlozvykov spojených s chodením chlapca s dievčaťom. Jedným z nich je, že sa preskakuje fáza priateľstva. Z kresťanského klubu Dávid a Heide nemali v úmysle vletieť do toho hneď po prvej schôdzke. A stalo sa. Koncert, video sami doma, lechtanie, pobozkali sa a išlo to ako vo filme(35). Bethy, prváčka z kresťanskej univerzity, má povesť koketky. Robí všetko pre to, aby upútala pozornosť, kto sa jej momentálne ľúbi, miesto toho, aby ho podoprela na ceste k Bohu.
Treba si osvojiť nový postoj. Vyhýbať sa situáciám, ktoré môžu ohroziť čistotu môjho tela a mysle. 16r. Jessica je fajn dievča, ale naivná. Je panna, rozhodla sa odložiť sex až do manželstva, ale dostáva sa do ožehavých situácii so svojim priateľom. Robia si u nej úlohy, keď nikto nie je doma, chodia spolu sami na výlety, schôdzky končia v zaparkovanom aute. Pripadá jej to romantické, má pocit moci nad priateľom, ktorý je ochotný zájsť tak ďaleko, ako mu to ona dovolí. Keby Jesicca zaujala nový postoj, poznala by, že čistota je viac ako ostať pannou. Jesicca sa odklonila od smeru čistoty. Treba sa vyhýbať situáciám, ktoré pokušenie privolávajú (38).
Erika a Leslie, Jeff a Gloria. Dva páry a slovo láska si vysvetľovali opačne. Erik a Leslie pred manželskou cestou k oltáru sa jeden druhého skoro nedotkli, kým 16r. Jeff a Gloria cítili, že prišiel čas, aby si lásku dokázali sexom, tým prekročili hranicu určenú pre manželstvo. O štyri roky neskôr bol Jeff „strašne“ zamilovaný do inej a Gloriu bezohľadne nechal(45).
Poznáme to, keď sa chlapec snaží dotlačiť dievča k sexu presviedčaním: „Ak ma máš rada, tak to pre mňa spravíš.“ Je to svetský spôsob, ide o uspokojovanie vlastných potrieb, vášní, citu, je to sebeckosť(48).
Vypočul som si hrozný rozhovor, ako sa chlapci v skupine vzájomne „školili“. Nacvičovali si vety, ako dojať a priviesť dievča k puse a ako ju potom dostať do romantickej nálady (52).
I správna vec v nesprávny čas je špatná. Kultúrne prostredie propaguje rýchlosť. Klesá vek detí, ktorí začínajú s niekým chodiť a predčasne objavujú sex. Stratili sme pojem o biblických princípoch jednotlivých životných období (Kazateľ 3,1-8). Jaro, leto, jeseň zima. Roľník nemôže urýchliť jaro, ani preskočiť niektoré obdobie(55).
Stáva sa, že niektorý muž bezhlavo vstúpi do manželstva, čo potom neskôr ľutuje. Sloboda je Boží dar, ktorý treba využiť na prípravu do života v službe Bohu a ľuďom a to je umenie(63).

Smer čistoty. V kresťanských klubovniach sme praktizovali aj program s číslovanou stupnicou. Jeden študent mrkol na druhého: „Tak ako vysoko si zabodoval, kamoš?“ Flirtujeme s temnotou. Ako sa mohol z kráľa Dávida, Bohom obľúbeného muža, stáť cudzoložník, vrah? Vo vzťahoch mladých nečistota začína v našom srdci skôr ako dôjde na vášnivé dotyky. P. Ježiš hovorí: Kto pozerá na ženu žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci(65).
Myslím, že mnoho dievčat si neuvedomuje, aké ťažké je pre nás chlapcov ostať čistí pri pohľade na ich vyzývavé oblečenie, alebo nezahalené časti tela. poznám pekné dievčatá, ktoré sa rozhodli obliekať slušne, zodpovedne. Za to som im vďačný(73).
Začni sa kamarátiť s vlastnými rodičmi a buď k ním otvorený i vo veci svojich „lások“. Keď sú rodičia rozvedení, nájdi si spoľahlivého radcu. Títo ti poradia v rôznych problémoch života, i keď sa „zblázniš“ – zamiluješ. Ako zmeniť smer a hľadať Božiu vôľu(83).
Kde je vlastne hranica medzi priateľstvom a viac ako priateľstvom, keď žilami prúdi romantika. Myslíte, že stačí nebozkávať sa a nechodiť na rande? Vypočujte si môj prázdninový príbeh na kurze pre kresťanských vedúcich. S Chelsou sme si padli do oka na prvý pohľad. Potom ešte doma roky sme rozvíjali dôvernosti. Nestýkali sme sa, lebo sme bývali ďaleko od seba. Hranice priateľstva sme i tak prekročili rojčením. Definícia C.S. Lewisa: „Milencov si predstavujeme tvárou v tvár, ale priateľov bok po boku.“ Východisko je, vyhýbať sa predčasnej intimite a zamerať sa na službu druhým a na Boha(87).

Jedni rodičia napísali svojej dcére a jej nápadníkovi tieto inštrukcie ako radu:

  1. Na Winstonovi (nápadníkovi) je, aby budoval Melodyinu (naša dcéra) dôveru.
  2. Začnite budovať dôverný vzťah. Hovorte spolu o mnohých veciach. Hovorte o citoch, o pocitoch, o tom, čo vám leží na srdci, o svojich víziach, o nádejach a snoch. Zistíte, aké sú základné presvedčenia toho druhého.
  3. Skúšajte sa vzájomne pochopiť. Rozdiely medzi mužom a ženou, ciele a role, ako každý z vás premýšľa a ako reaguje na život.
  4. Pokúste sa pochopiť, ktorých vecí si ten druhý váži a ktoré nemá rád.
  5. Začnite jeden do druhého investovať tým, že sa za seba začnete vzájomne modliť, slúžiť si, obdarovávať sa, napr. dopisy, telefonáty, kvetiny.
  6. Spoločný čas by ste mali tráviť väčšinou v rodinnom kruhu, ale majte aj chvíľky o samote – choďte sa spolu prejsť, poseďte spolu na húpačke. Prosíme, vyhnete sa „tuctovému chodeniu“. Toto obdobie je doba učenia a komunikácie(158).

Poznaj svoje srdce a stráž ho. Otázka je: Ako sa zachováme, keď sa naše srdce vzbúri? Ak sa ale na takú vzburu nepripravíme, budeme v pokušení svoje zásady zavrhnúť, ako sa to stalo Emilye, ktorá v prvom ročníku VŠ sa zastávala pravidiel proti chodenie v dvojici a flirtovaniu. Ale nové prostredie ju ovplyvňovalo a keď na ňu uprel prenikavý pohľad pekný Erik v kaplnke univerzity, rozrušili ju náhle sa rodiace city a jej pravidlá boli vedľa(99).
Keď sme v živote Boha dali na prvé miesto, treba sa nám vyhýbať blúzneniu tým, že nebudeme „príťažlivosť“ v sebe živiť. „Nepestuj blúznenie“, hovorí mi o svojom boji jedna krásna inteligentná žena. „Vždy, keď cítim, že ma to k niekomu priťahuje, mám možnosť príležitosť skončiť, alebo dovoliť svojim predstavám fantazírovať. Dokedy nestretnem toho pravého, odmietam živiť romantické očakávania“(snívať o ideálnom mužovi, mať jeho fotku alebo fotku idola v rámčeku na stole alebo inde.103).
Čo znamená „vykupovať čas“. V Starom Zákone čítame o Rebeke. Zopakujme si ten príbeh, ako sa ona pripravovala do života a manželstva s Izákom, ktorého nikdy predtým nevidela. Jednoducho, plnila si každý deň svoje povinnosti, i vtedy pri studni.
Príprava do života a i na manželstvo vyžaduje ešte radu vecí ako: naučiť sa pestovať dobré vzťahy, naučiť sa hľadať Boha v svojich blížnych, naučiť sa byť finančne zodpovedný, vyvážene zachádzať s peniazmi, dovoliť si len to, na čo mám a nerozhadzovať ich ľahkovážne. Naučiť sa praktickým prácam v domácnosti a údržbe domu a okolia, poznávať a osvojiť si biblický pohľad, mať vzory, vedieť si vybrať múdro partnera do manželstva, charakterného, to znamená vedieť o ňom, ako jedná s Bohom, ako jedná s ľuďmi, s rodičmi, ako je disciplinovaný a čo to všetko obnáša.
Ak si pripravený vykročiť z hraníc priateľstva do ďalšej fáze, do manželstva, urob to v tom prípade, ak si dosiahol ako slobodný taký stupeň životnej zrelosti a citovej stability, ktorý by ťa oprávňoval vstúpiť do tohto celoživotného záväzku(154).
Kniha ťa chce povzbudiť, aby si i ty svojim životom napísal taký príbeh lásky, ktorý ráz budeš vyprávať s hrdosťou.

Knihu vydalo vydavateľstvo SAMUEL, Praha, 2008. Kniha je zvlášť dôležitá i pre tých mladých, ktorým chýbal niektorý rodič, alebo ich rodičia nestihli vyzbrojiť do života potrebnými informáciami.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk