Farnosť
Púchov

oltár

Svedectvá niektorých vedcov o Bohu

*7 dôvodov, prečo ako vedec verím v Boha, píše A.G. Morrison z USA.
1) Presne môžeme dokázať, že náš vesmír bol plánovaný a vytvorený nesmiernym budovateľským duchom. Ide o otáčanie zeme okolo osi rýchlosťou 150 km/hod. Optimálne hodnoty: Vzdialenosť slnka od zeme, naklonená zemská os, vplyv mesiaca na zemský príliv, hrúbka zemskej kôry, hustota ovzdušia, zriedenie by spôsobilo pád meteorov, atď.
2) Život, sila. Rastúci koreň rozlomí kameň...čarovná vôňa kvetov, celá príroda.
3) Mladý losos prežíva leto v mori a potom sa vracia presne do rieky, kde sa narodil.
Záhady úhorov. V čase dospelosti, zo všetkých riek a rybníkov na celom svete sa sťahujú do mora, v hlbočinách sa pária a zomierajú. Maličké úhory, tu v mori zrodené, vydávajú sa na spiatočnú cestu do riek, z ktorej vyšli ich rodičia.
4) Človek má schopnosť myslieť, uvažovať, zviera to nemá.
5) Obdivuhodné gény. Sú také malé, že keby bolo možné dať spolu všetky gény ľudí z celého sveta, vošli by sa do náprstku. Tieto gény a ich chromozómy sú v každej živej bunke a sú nositeľmi všetkých charakteristických vlastnosti. U človeka v ľudskej bunke, u zvieraťa v zvieracej bunke, u rastliny v rastlinnej bunke, atď.
6) Príroda, účelnosť. Pred mnohými rokmi vysadili v Austrálii istý druh kaktusu ako ochranný plot. Tento kaktus sa veľmi rýchlo nebezpečne rozmnožoval až pokryl veľkú časť územia. Vedci dlho hľadali nepriateľa proti kaktusu. Našli hmyz, ktorý sa živil len týmto kaktusom a tento hmyz sa tiež rýchlo rozmnožoval a vyhubil kaktus; a súčasne vyhynul aj tento hmyz, ktorý kaktus vyhubil.
7) Ľudská inteligencia. Je to úžasná vlastnosť človeka, môže nájsť dôkazy neviditeľných vecí, obzorov, poznávať pravdu a Boha. (Dokument 31-49).

*O sile modlitby. Moderný učenec Dr. J.N. Stovel bol známy ateista a vedec v USA. Pracoval na výskume atómovej energie a s kolektívom robili senzačné odhalenia o činnosti ľudského mozgu, objavili vlny ľudského rozumu. Piati vedci chceli sme urobiť pokus, čo sa deje v ľudskom mozgu, keď človek zomiera. Vybrali sme na to veriacu ženu. Prístroje sme umiestnili vo vedľajšej miestnosti, i prístroj na meranie sily myšlienok. Umierajúca žena o tom nič netušila. V tú poslednú hodina začala chváliť Boha a ďakovať Mu. Prosila Boha o milosť, aby jej odpustil všetky hriechy pre lásku a obeť Ježiša Krista. Tešila sa a ďakovala Bohu, že už čo najskôr bude premiestnená z tohto údolia plaču do nebeského domova, kde bude mať podiel na večnom živote so svojim Spasiteľom.
My vedci, boli sme týmto mocne dojatí so slzami v očiach. Pristúpili sme k prístrojom. Meradlo ukazovalo maximum na stupnici, 500 na pozitívnej strane. S úžasom sme sa dívali jeden na druhého, pohnutí v hĺbke duše.
O nejaký čas sme urobili nový pokus. Predmetom nášho pozorovania bol neverec, ktorý trpel na zhubnú nemoc. Pripravili sme prístroje a zariadili vec tak, že jedna učiteľka začala tomu mužovi klásť otázky. Muž hovoril, že stratil ilúzie o ľuďoch i o Bohu. Pozreli sme na meradlo. Ručička na ciferníku sa začala pohybovať smerom k negatívnej strane. Keď ten muž začal zlorečiť, meradlo vydalo tiež zvuk, lebo ručička už dosiahla na stupnici až 500 ale na negatívnej strane. Potom sme ešte merali silu zlých, nenávistných myšlienok a preklínaní u viacerých ľudí.
Môj ateizmus sa úplne rozpadol. Už verím v Boha, v Ježiša Krista a ďakujem mu, že ma takto zachránil z moci temnosti. 12.júna 1953. (Dokument 31-49).

*Kto naprogramoval náš genetický kód? Vo vesmíre je mnoho znamení, ktoré poukazujú na existenciu Boha a jedným z nich je geniálny programový genetický kód, ktorý sa nachádza v ľudskom DNA.
V r. 2004 vodca svetového ateizmu, filozof Anthony Flew verejne vyznal svoju vieru v existenciu Boha Stvoriteľa. Sám priznáva, že sa tak stalo po mnohoročnom hľadaní, v ktorom sa opieral o vedecké fakty Jedným z najpresvedčivejších dôvodov bolo odhalenie kódu DNA. V každej bunke nášho tela sa nachádza DNA a prechováva mohutný zápis informácii. V ľudskom genomu sú tri bilióny informácii zapísaných v kryptografickom štvorpísmenovom kóde. DNA je častica trojrozmerná a sama sa rozmnožuje.
Ľudský život začína vo chvíli oplodnenia ako jedna jediná maličká bunka, v ktorej sú zakódované informácie, ktoré budú riadiť proces rozvoja vzniku tela so 100 biliónmi buniek a každá má zakódovanú inštrukciu k vzniku a vývoju a fungovaniu tej-ktorej časti ľudského tela. Dnešná veda to nedokáže pochopiť. Tá geniálna schopnosť zakódovaná v bunkách nás privádza k úžasu nad dielom Stvoriteľa.
Ďalší epochálny vedecký objav 21. storočia bolo poznanie poradia všetkých nukleotidov ľudského DNA, čiže sekvenciu ľudského genomu. Tento objav uskutočnil vedecký kolektív pod vedením profesora Francise S. Collinsa, ktorý prehlásil: „Máme prvý pohľad do našej inštruktážnej knihy, predtým známej iba Bohu. Boh Biblie je Boh genomu. Má byť uctievaný v katedrále i v laboratóriu. Všetko, čo stvoril, je majestátne, zložité, zvláštne a krásne. Bohu chvála. V Bielom dome prezident USA Bill Clinton za prítomnosti vedcov vyhlásil, že sa podarilo „prečítať“ sekvenciu DNA v ľudskej genetickej mape. Dnes sa učíme jazyku, v ktorom Boh stvoril život. Stále viac nad tým môžeme žasnúť, nad Božím darom. F.S.Collins hovorí, že konflikt medzi vierou a vedou neexistuje. Nie je žiaden rozpor v tom, byť vedcom a zároveň veriacim človekom v Boha.“ (Světlo 44/2016 a Milujcie sie 3/2016).

*Existenciu Boha uznávali ďalšie významne osobnosti našich dejín (knižnica 31-78):
A.M. Ampére. Najpresvedčivejší dôkaz o Bohu je harmónia vesmíru, poriadok, pomocou ktorého živočíchy vo svojom organizme nájdu všetko, čo potrebujú pre svoje trvanie, rozmnožovanie, vývin ich fyzických a duchovných schopnosti.
H. Mädler, Vážny prírodovedec nemôže poprieť Boha, pred večnú Múdrosť, treba na kolená.
A.L.Cauchy, francúzsky matematik: Verím v Kristovo božstvo tak ako Koperník, Tycho de Brahe, Descartes, Newton, Leibnitz, Pascal, ako všetci veľkí astronomi a matematici.
Friedrich Nitzsche: „Neznámemu Bohu, som jeho, hoci som zostal v rote rúhačov“. „Zabili sme Boha, vy a ja. My všetci sme vrahovia!...“
C.G. Jung, psychológ: „...možno povedať, že moji pacienti preto ochoreli, lebo stratili to, čo dalo svojim prívržencom živé náboženstvo; a nevyzdravel skutočne ten, kto svoj náboženský život znovu nenadobudol“.
Max Plank, fyzik: Kamkoľvek ďaleko pozriem, medzi náboženstvom a prírodovedou nikdy nenájdem protirečenie; ba nachádzam úplnú zhodu.
Karol Marx že vraj nikdy nepochyboval o Božej existencii, ale hovorí: „Chcem sa pomstiť tomu Jednému, ktorý tam hore vládne“.
D. Diderot, fr. filozof: Oko a krídlo motýľa postačia, aby zničili popierača Boha.
Lenin: „Ja som osobný nepriateľ Boha. Musíme bojovať proti náboženstvu. To je abeceda celého materializmu i marxizmu“.
Darvin: „Ja som nikdy nepopieral jestvovanie Boha...ten veľkolepý a nádherný vesmír zdá sa mi byť hlavným argumentom pre existenciu Boha.
Aristoteles, grécky filozof: „Hoci je pre celú smrteľnú prírodu neviditeľný, Boh je viditeľný zo svojich diel.
Svedectvo veľkých osobnosti pri zomierani:
Engels: „Život sa musí odniesť k Tomu, ktorý na kríže zomrel za všetkých“.
J.von Ribentrop: „Dúfam, ž skrz Kristovu spasiteľskú krv aj mne sa ujde záchrana a milosrdenstvo.
David Hume, ateista, filozof v zúfalstve kričal: „Som v plameňoch“.
Heinrich Heine: „Ó, Pane, na kolená padám, odpusť mi, odpusť tie moje piesne“.
Voltair pri umieraní celú noc zúfalo volal po kňazovi.
Lenin: „Urobil som veľkú chybu, ale už...Na záchranu Ruska by sme potrebovali desať takých mužov ako bol sv. František z Assisi“. A sú tu ešte ďalšie svedectvá.

*Na internete je 6 vedeckých dôvodov o existencii Boha. Stačí si kliknúť na stránku everystudent.sk; kde sú dialógy, vyznania a argumenty o dokonalosti Zeme, o vode a jej recyrkulácie medzi morom a oblakmi, v stromoch a rastlinách tečie zdola hore, o mozgu človeka, ktorý spracuje vyše milióna podnetov za sekundu, i oko. Vesmír a jeho presné fungovanie, kód DNA informuje a programuje správanie bunky. Boh sa snaží s nami nadviazať vzťah a Ježiš Kristus je obrazom Boha.

*Na koniec, títo mnohí, po rôznych dôkazoch prišli k Bohu, nám mnohým na poučenie i povzbudenie. Bohu vďaka.

(Kresťanská knižnica Púchov, 2016.)

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk