Farnosť
Púchov

oltár

Světlo 2001

 1. Mária, nepostradatelná pro naši víru.
 2. Vieroučné rozdiely-ekumenizmus. Dogmata? a evanjelik a sloboda. Litherov súboj so spolužiakom, usmrtenie.
 3. Démonická dimenzia pohanských nábožestiev. New Age- zbožštenie človeka.
 4. Život zasvätený láske a smíru, otrasné zážitky z berlínskeho väzenia.
 5. svet nepremenila veda ale láska. Sv. Moscati. Zostať v tradícii, viera. Holandsko, len práca.
 6. Deti na 1. mieste, potraty.
 7. Richard Pampuri, mladý lekár, kresť.literatúra, v pravde. Harry Poter, mágia, krása je vedľa. 9.Když se odpútaný diabol vracia nepozorovane do detských myslí, Harry Poter.
 8. kard. H. Newman ukázal smer ľudstvu. 8.sv. Terezia Av., nová evanjelizácia, zriekať sa pohodlia a deliť sa.
 9. Žobrákovi aj keď pije. Klonovanie ľudí v Japonsku zakázané.
 10. Počitačový fanda v kláštore, zmena. J. Verlinde, z guru učeník J. Krista. Marxizmus, nemal som filozofické vzdelanie, nedokázal som čeliť. Ezoterika. Alternatívna medicína.
 11. Božie tresty, Efrém sýrsky, Sodoma, Lotov príklad. Nepoučiteľné ľudstvo. Tresty v Písme. Morové rany. Posledná výstraha, gigantománia, Sarrach. Spytovanie svedomia, prispôsobenie, kapitalizmus...
 12. Pokušenie. Lucia vypráva o Fatime. Svätica a jej vrah, obrátenie. Homosexuáli a zrovnoprávnenie?nie. Zvýhodnenie súkromných majetkov pred verejnými. Mučeník KMH.
 13. Mučeník v Číne P.J. Gabriel, na kríži. Lucia z Fatimy 2.
 14. 5Chvála včely,8mystický tanec, M. Robin. 11.Co je tolerancia. Fatima 3, zvon, poplach, katastrófy. Kniha mistr Eckhart a stredoveká mystika.
 15. 6. Žobráčka...Cursilo. Fatima 4 o pekle, večné.
 16. Satanizmus ako zločin, 666, 16.roč. dievčatá cynicky vraždili Amort. 10.CH.Meves, bojovníčka. Lucia, Fatima 5.
 17. Dopis mamince 5, H. Guerrová, apoštolka D. Svätého 3, Návrat pohanstva, Ego kult.
 18. Selhaní na poli výchovy. 9. Pilulka „Po“.
 19. V škole Ducha sv.(J. Philipe, kniha. 11. Alexia 12.ročná.
 20. Euch. zázrak z r.1384. Jakub, ty si moj kňaz, ind. misionár, ako rodina sa denne modlili pätnásť desiatok ruženec. Pokemóni, hra, nebezpečie.16.
 21. . Vzácna pomoc anjela strážneho.
 22. Rodia sa homosexuáli? Štúdia, mozog, Rucki.
 23. Rodina, demografické zimy, vzťah k pravde. 4.Čo robiť. 8.Reformácia...Luther.
 24. Sila slova.7.Jak sa vychováva kat. inteligencia, Gaming, teológia na kolenách, denne adorácia. Reformácia.
 25. Sv. Efraim sýrsky, učiteľ. Čarodejnice, dejiny znovu popísať. Luther 14.
 26. Svätá omša p. Pia.
 27. Matka Tereza „corpus Christi“. Ježiš: Chcem Cirkvi vrátiť svoje srdce. Vlažnosť? smäd po Bohu. Uzdravenie srdca.
 28. Ch. Meves, zrelosť, kriminalita. 10.Fenomén pedofílie.
 29. Amort:Satanov dym...Proti Bohu a prirodzenosti. Homosexuáli, za zvrátenie kresťanskej mravnej náuky. Pokemón propaguje pohanstvo. Digimon. Žiaci nepoznajú básne, piesne, modlitby. „Tom a Jery“. Schádzajú im primárne skúsenosti z prírody.
 30. Amort:Satanov dym v kostole, superteology, lež, neúčinné texty exorcizmu. Žiadostivosť, úspech, moc= 3 vášne satanské. Ďábel má prsty i v liturg. reformách. Pôsobí na špičky v Cirkvi, v politike, hospodárstve. 3.Proti registr. partnerstvu homosexuálov.
 31. Siena, 223 hostii, zázrak. 6.Tragédia Nagasaki miesto Kioto,1945. 13.Zola- slobodomurári chcú zničiť kresťanstvo.
 32. Vieru odovzdávať v rodine, tá odolá zlu. CH. Meves:rodina je najlepší výchovný prostriedok, vzdelávať o tom. 1571 Lepant, víťazstvo, 260.000 proti 60.000.
 33. Genocída Arménov. 6.Rwanda, Adria, aj čo vraždia...čakám na obrátenie. 9. Fatimské zjavenie. Problém 3. fat. tajomstva, katastrófy nie sú Božím trestom. Ako to bolo s genocídou? Turecko mlčí. 1,5 milióna Arménov, 24.aprila, pamiatka.
 34. Učenie o očistci.6.Znovuzrodenie viery, obrátenie, ako? Vyznanie.
 35. Kríza Cirkvi je kríza biskupov, synod Rím 2001.Z 36 o radosti byť katolíkom. 10 rad ako vychovať rasistu.USA. 10.C. a homosexualita. 13.Potraty, antikoncepcia, sexuológia, tri pohromy, tendencia:oddeliť sex od lásky.
 36. Nenápadná rehoľná sestra, pradlena. 6. Aytac, moslim, kňazom. Šírenie pornografie. Vasula Ryden v Prahe. Kat. film Rosmini. neni katolička.
 37. Žiť sv. omšu. 10.Sloboda a láska. Hodnotova sloboda modernej vedy.
 38. osobný vzťah, pakistanský biskup, určité teologické slová.9. Posolstvo synod. otcov, zmena svedomia.13.Pohoršenie, Sarrach. Pokémoni, zabíjanie, nič špatné?
 39. Maria Philiphon, matka mystička. Takasi Nagai. Posolstvo synod.ot. záver.
 40. " Korán má dve tváre. Nebezpečné zväzky, islamisti. Kritizujte ich, nie teologicky, ale prakticky. 80% poprav z cel. sveta, 2/3 sú politickí väzni, ako sa chovajú k ženám. Kto vedie válku proti Bohu a jeho vyslancom (islamu, majú byť usmrtení pre „neposlušnosť“ (33) A kto bráni rozširovaniu islamu, tiež. Celosvetové Allahom chcené víťazstvo islamu (5,56;58, 21-22; 110,1-2 dovoluje Korán použiť každý prostriedok."
 41. Ružencové rozjímania C.Armide.16. Familiaris consortio. Ľuďom nebola daná moc meniť pôvodný zámer Stvoriteľa. 19.Klonovanie, nie.30.Hary Potter lže a nikdy neni potrestaný. Deti sa uvádzajú do sveta lži, dielo diabla.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk