Farnosť
Púchov

oltár

Světlo 2002

 1. Nerozlučnosť manželstva, J.P.II. Kibeho – Rwanda. Pio na pokračovanie.
 2. P.Hahne: Moc manipulácie. Skúsenosti rodiny. Rockefeler. Poselství, odpustenie, nezabíjať, terorizmus. Psychológia davu, odpad od Boha.
 3. 11.sept. Bohatí a chudobní, čo robiť? 6)Prijať druhého, blížni, pomoc v núdzi M. Leloy. Predpoveď sv.Františka z Asisi o budúcnosti. Pio 3.
 4. Kultúra smrti. Nebezpečná vysoká hra. Výstrelky ekumenizmu, teroristi.
 5. Nebezpečná vysoká hra proti rodine. Kloovaná Dolly, chyby. Islám.
 6. Boj medzi svetlom a temnotou. Kristus víťazí. Schiller, Zjavenie sv. Jána. Duchovný boj – pustovník.
 7. Vražda na žiadosť satana. Nerozlučnosť manželstva, J.P.II.
 8. Zdržanlivosť, USA. Svetlo z iného sveta. 8) Pius IX.
 9. Návrat ku koreňom viery. 9)Modlitba v rodine. Zabíjať, nielen nožom. Svetlo z iného sveta 2.
 10. Svetlo z iného sveta 3. Kto sa koho bojí.
 11. Zabíjať slovami. Terézia Av. a sv.Jozef, posmrtné interviu.
 12. 7)Pius X., Eucharistia. Kuchyňa, chudoba.
 13. Priepasť chudobní, bohatí, kríza hodnôt. Čo Ján videl v hrobe, plachty.
 14. Medžugorie, Perič. Alah nie je otcom J.Krista, islam.
 15. Stern, obrátenie, zbožná chuva. 9)Stratégia démonu, homosexuáli, Biblia, služby ezoterické. 15)Malomocná, odluka, maminka.
 16. Ohnivý sloup 2, Páter Pio, katastrofické predpovede.
 17. Spev. A.Coper. Turínske plátno. Josemaria Escriva.
 18. Hary Potter vedie na scestí, O Brien.
 19. Barbar. náboženstvo Aztékov, zjavenie. Elvíra v akcii, homosexuáli a kto stojí na čele spoločnosti.
 20. Letnice, 3znaky. Falošní proroci, detstvo, pud napodobovania. Hitler.
 21. Latina.
 22. 4)Eudes. 6)zázrak, amputovaná noha narástla.
 23. Násilia v TV. Klony, gen.vady Dolly. Globalizácia.13)CH.Meves.
 24. RU486. Hary Potter. 13)Rakoviny. Yasmin, Cilest, 7)Brutalita života.
 25. Bičovanie. 5)Otupelosť, bolševici, neomluvili sa. 7)Pavel, jednota.
 26. Hitler a Pius XII. Rím, P. Mária Spoluvykupiteľkou? v akom zmysle?
 27. Bludy z Ruska. 4)CHarbel. 8)Chamtivosť.
 28. India-eucharistický zázrak. Medžugorie. Luther, Kant, nebezp. tech. ducha.
 29. Dr.Cailet – zo zednárstva. 4)Strata vedomia hriechu.
 30. Rodina, detstvo. Jak prekonať krízu v manželstve – z lásky k deťom.
 31. Dyba, mládež, nová evanjelizácia.
 32. Scot Hahn, posledná prekážka Mária. Mystička George Faniel, Medžugorie.
 33. Chyba pokolenia. Juan Diego. Blahoslavenstvo v rodine. Scot Hahn. Hubertus Halbfas, moderný katechéta, zpohanštenie mládeže.
 34. Rodina, budúcnosť. P.Rayle, USA proti potratom. Matka musí vedieť, čo je pre jej dieťa dobré. Hormon. Vietnam.
 35. 11.sept.USA, kňaz hasič. Židovka, nac. Rodina, budúcnosť, EÚ.
 36. Zovko a pápež. Conchita Armide, zasvätenie rodiny. K.Berger: protest. exegéza.
 37. Človek, nepriateľ to učinil. Modernizmus do škôl, nové Desatoro. Kanovník Roca. Homosexuáli. Diabol. smernice. Atanáš a dnešná Cirkev.
 38. Svedok pravdy R. Mayer. J.P.II., propagátor zázrakov.
 39. Reinkarnácia. Príbeh alkoholičky 19.r. 11)Ateizmus v teológii. Amort, exorcizmus. Pravosť turínskeho plátna. Matka T., jej mystický zážitok.
 40. 2)Bludy. Matka Teréza. Čo je za reinkarnáciou. Veríš tomu? J.P.II:Obnovte ruženec.
 41. Budeme súdení z lásky, film života, videla som, čo som mohla urobiť. Duše v očistci, modlitby. Proti povodni.
 42. Náuky modernizmu. USA, pohlavná zdržanlivosť. Byť žhavý. Modliť sa s deťmi.
 43. Umierať v Pánu. K. Rahner – Luther? Moja viera, M. Mugeridge. Strata viery je horšie ako nukleárna vojna. Európa vymiera, ide k sebazničeniu.
 44. Mariánske zjavenia poapoštolské. Baroko k rozumu, kritike. Sila obrazu, predstáv. Hitler, potraty. Genocída Arménov. Umierať v Pánu. Piate mariánske dogma. Klaus Berger.
 45. Pojavnik, nová Noemova archa. Giganty, bludy. TV. T. Musco, mystička.
 46. Plačúca Madona. Lepant. Umierať v Pánu,dokonč. Kresťan podľa nálady, chýbajú základy u mládeže a deti. Dom Boží – sál kultúrneho domu.
 47. Posledné veci. Miravelle a 5. dogma, 550 biskupov za.
 48. Rabin Zalli a Pius XII. a 50 kg zlata. Homosexualita, pastorácia.
 49. 52. Proti sebe dva svety, chudoby a bohatstva. Proti potratom v USA. Manž. pár Felner, začíname stále znovu, adopcia deti, vlastné, prir. regulácia, komunikácia.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk