Farnosť
Púchov

oltár

Světlo 2003

 1. Cesty míru, Bush, Irak, teroristi, brutalita. Juhoslávia, kára hospodárska. Evanjelium podľa Marka. Hary Poter. 6)Kubanyová, analýza zla.
 2. 9)samolikvidácia kresťanov zpohanštením. Zasvätenie P. Márii v dejinách. 8)Pius XII. a Židia. Pán Prsteňov. Sekty vo svete. TV a film. Satan doktrína.
 3. 5)antihormóny, rakovina. 4)Slnko sa zatmí. kard. Newman, čo robiť. 11Matka Teraza. 12)TV, najrozšírenejší zlozvyk.
 4. e)odpad vnútri Cirkvi, to sa nenosí. 9)Mládež je formovaná idoly penez. 8)Svet bez Boha. 9)Učiť obsahu viery, birmovanci, rodina, metódy, skúsenosti. Projekt víra a život. 10)Arméni, genocída. Myslenie Turkov (aj Světlo 46/2002,1)
 5. Prijímanie na ruku.
 6. Posolkyňa nádeje, doprovázení telefonom. 7)Neplodnosť v Anglii skrz predčasný sex. 9)Amsterdam, nové letnice, záchrana duší, zhora, hosp. kríza. Buďme múdre panny.
 7. Späckpater. 6)Deti napodobovaním, babičko. 9)Víťazi posl. hodiny. Boh, místa Písma
 8. Terorizmus, pohľad Arabov. 10)Modlitba za Irak.11)Homosexualita.13)Osveta proti potratom. 6)Ježiš, mladý Turek. 10)Hary Poter a Vatikán.
 9. Klonované ovce skonali.6)T,Neumanová 36rokov z Eucharistie.8)Čo človeka odvádza od pravdy.. Premisy. Eutanázia, väčšina. 12)Irak, nenávisť rastie.
 10. Zmeňte zmýšľanie. 4)J.P.II. výzva.5)A.Jansen a súkromné zjavenia. 9)Faustína, v pekle.11)Obrátenie. Zločinci z rozvrátených rodín, príčiny, výchova, súžitie troch generácii.
 11. 8)Sebevraždy, hrozba sex. neviazanosti, Anglia. J.P.II. dôst. hudba a spev. 6)Mandarini, Štefan Gobbi, príloha.
 12. 8)Dramat. úbytok žien 40milion .Potr. pilulka. Kňaz, ktorý hojne žehnal. DDT. 9)Od chaosu k vesmíru. 3)Predchádzať: poznať, rozlišovať, múdrosť.
 13. Heroldsbach. 11Ratzinger. 7)Milosť, Boží dar.
 14. 10)Ratzinger, mechanizmy, degradácia človeka.
 15. 12)Prosím, zadržte,IRAK. Odsúdenie Vatikánu, zodpovednosť pred Bohom, všetky prostr.
 16. 7)Relikvie „brata Ježišovho“. 12)Sewald, revolucionár opäť našiel vieru.
 17. 15)Kult tela.17)Hary Poter,okultné praktiky. 16)Lexikon pre rodiny. Homosexualita.16)Eticky relativizmus a kanibal z Fuldy.. Polit. zmýšľanie. Tolerancia,pravda? Et. princípy, liberalizmus. Dobro a zlo. Svedomie? Prir. mravný zákon. Moc. Výzva. 15)Messori a prof. Hans King,cesta?
 18. 8)Smutné výročie masakru v škole. Postrieľaj ich...pieseň. Holywod, násilie. Čo robiť?
 19. Potraty, menovite. 4)Milosrdenstvo. Zločinec, dotyk, srdcom pohnúť. 11)Stredovek,“temný stredovek“? propaganda. Jednota. Tragédia, nie nevera, ale ľudia sú ochotní uveriť všetkému. Brno, domov pre matky pred a po pôrode.
 20. 5)Apoštoli 3.tisícročia. 7)Vandalizmus. 8)Odovzdávať dar viery, birmovanci, rozlúčenie s vierou, rodičia,3roky.Najprv výchova citu, potom výstavba, ide o proces cez základ city. 9)KKC 2358 chybný preklad, nie o vrodené ale hlboko zakorenené, homosexuality. Vedci.
 21. J.P.II. latin.sv.omša. 7)ukončiť liturg. samoobsluhu. 4)Kňazi, srdcom, legionari Kristovi, formácia. 6)Fr.Cosimo, nástroj Božej lásky, posolstvá.
 22. 7)sv.omša tridentská, príloha. Matka T: Neviete, čo je bieda. 9)Posolstvá. 11)Umlčaný ekumenik, J.H. Newman, konvertita, keby Atanáš...znaky C irkvi.
 23. 11)USA, protesty proti 3 časopisom. 9)Rutina v prijímaní Euchaaristie,5minút ticha bez hudby. Satan vie. 12)Príbeh, autonehoda, peklo. 13)Schuman, blahorečenie.
 24. 10)Účasť na protest. večeri.8)Kirchentag, Dalaj Láma. 4)Úcta k B. Srdcu, Ján Eudes. 7)Videl som J. tvár v hostii, svedectvo A. Amesa. Radosť prvých kresťanov. Spoveď.
 25. Rozdelenie katolíkov. 6)Berlín, wir sind Kirchen. J.P.II, rodina. 15)Evangelikovo dilema, cirkev bez ľudu, tržné metódy, kríza. 15)Horoskopy.
 26. 2)Berlin, Sola fides, Sola skriptúra. 10)Arupe, západ slnka. 11)Zmierenie? 4)Buď vôľa tvoja alebo sa presadiť. 7)Ratzinger, Berlín, Luther, úrad,C? 13)Deti vidieť rodičov modliť sa.
 27. e)Súkr. zjavenia, svedkov odsudzujeme.7)Tartandini, úžas srdca, deti 1000x. 12)Medžugorie Zovko, prezident stavia babylonskú vežu, nevidíme satanove zámery. Kde má mít Boh místo?
 28. Únava, signál. 16)Čo majú vedieť kresťania o islame, rozdielny obraz Boha a človeka, jadrom je vyznávanie:“Neni boha okrem Allaha a Mohamed je jeho prorok“.
 29. 14)Berlín, Dalaj Láma, zrovnoprávnenie nábož., 4)Comboni, mislimka, 10)Mandaroni, obrátenie. 15)Miloševič, cvičište, zástupné vojny.
 30. 14)Bašta Pána Boha, sedliaci, poďme odprosiť. 8)Pakt s hadom.
 31. 16)Homosexuáli. 4)Konverzia filmovej herečky. 10)Svätica z Liseux, prostota. 11)Tolkin píše synovi o viere: Viera je akt vôle podmienená láskou.
 32. 9)Klaus Berger, moderná exegéza, s Písmom, pápež. 8)Prečo J.P.II. musel zatiahnuť záchrannú brzdu, svedomie podľa pravdy, ev. teoložka, nevedomosť.10)Hosenhutel suspend.
 33. Rozkol, návrat? 12)Keď vymiera viera, vymiera národ, explózia starých, brutalita, demograf. vývoj, invázia islamu, kresťanstvo stráca.
 34. Príloha homosexuáli. 4)Potraty, Lenin, Hitler. 7)Starý rítus, úcta, právo.12)prekážky krízy. 5)Boh bez šance?, preambula ústavy. Klickler, homosexualita.
 35. 4)Lietajúci svätý. 6)Láska, príprava na manželstvo.
 36. 10)Syn odprosuje otca, odpúšťa. 8)Prelom a počiatok úpadku, franc. revolúcia. 10)Kríza mužstva.
 37. 7)Počítače, porno internet, kto ochráni žiakov? 4)Janovská, starostlivosť o chorých. 11)Cirkev pastierom. Liturgia je bohoslužba.
 38. 17)Ježišovi falzifikátori, kniha.
 39. 40)Mária, vychovateľka.
 40. 17)zbohatlíci na úkor chudobných. 11)Náprava v liturgii, samoobsluhy. 16)Len zbytok, masový odpad, kvas. 9)Liek na krízu ľudstva,J.Vianey. 8) Ničomu nedať prednosť pred Kristom.
 41. Kontrast juh – sever.13)Matka T.:Láska sa začína doma. 4)India, každý človek potrebuje lásku. 5)Tom. Ivančič. 8)pápež prehráva všetky bitky.10)Sláviť liturgiu s vierou a úctou.
 42. e)islam proniká. 9)Seminár v San Poten. 4)Misie, príbeh dívky. 9)Freidemetz. 10Pápež, záveť, úderná modlitba babičiek. 11)Pompeje. B.Longo.
 43. 13)kresť.zeme, korupcia. 4)Životná púť Matky T. 10)Afrika, montrum na reťazi uviazaný. 11)Lide potrebují vzory, ev. farar, P.Mária, úcta.
 44. 14)Násilie, bitie manželiek, zmeniť sex. výchovu mládeže. 15)Trident. rítus rozšíriť, v nemocnici, knihy nemocným. 4)Jagerstatter, anschlus nicht.7)Milovať nepriateľov.
 45. e)likvidácia v srdci. 2)J.P.II. rodina spolu. 4)biskup na vozíčku. 6)Malá Arabka.9)Stav Cirkvi, bezbožnosť sa šíri.
 46. 8)Gregor. chorál. 9)Eva Lavalier. 12)Antikoncepcia, život začína, rozšírenie pohlav. horôb.
 47. 7)Odpusť zo srdca. 8)j.Korea, pomoc rodinám, robí 1000manž. dobrovoľníkov animátorov. 10)Odluka od štátu, moc každá je od Boha. 15)Domáca škola, USA, Nem., výhody. Tradičné omše-nástroj novej evanjelizácie. 12)Manželstvo-cesta k sviatosti. 15)homosexualita je liečiteľná.
 48. 12)Manželská cesta k svátosti. 9)Ako umierali pohlavári.6)Obeť za obrátenie hriešnikov.
 49. 7)Varovanie pred eutanáziou. 4)Čo je to za dobu? rozpor do ridin. 10)Hary Potter.5.diel G. Kubyová. 11)Falošná sloboda, stroje vytláčajú ľudí, diktát slobodomurárov. . . 12)Rwanda. 52. 6)Čína, hlad, umieranie. 12)Falošná sloboda, stroje vytláčajú ľudí, diktát slobodomurárov. 16)Zážitok z detstva, proti depresii. 18)Strach, obraz sveta. 7)Vlámski maliari, úžas.9)Angela versus učiteľka za komunizmu, a prišiel. EPIC – ochrana dat?

  « Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk