Farnosť
Púchov

oltár

Světlo2004

 1. Vyhrala 25.000, odmietla ich prijať.
 2. Depresia. Guadalupe. Ako nájsť vieru, Matka Tereza. Pedagogika. Bašta.
 3. Žasnúť. Amsterdam, Spoluvykupiteľka. A.Emerichová. Deti, vzdor, trucovitosť, ako na to.
 4. Tlieskať? Chovanie v kostole, ženy šaty. 7klincov do rakve duše, lakomstvo. Pakistan, prenasledovanie kresťanov, 18 zavraždených, mapa sveta.
 5. Warenfried. Marx, zahmlievanie. Poslušnosť, cesta k slobode.
 6. Homeopatia. Obraz sveta. Vypredaj posvätna, úpadok. Trojjediný. Andromeda.
 7. Česko, petície proti násiliu. Conchita Armide.
 8. Heroldsbach, Ninive. Sola skriptúra, metódy. Vymirající kultúra.
 9. Proti korupcii. Prorokyne. Lenivosť. Heroldsbach.
 10. Klonovanie. Hary Potter. Rosa Wu. Stroje, zisk, nadprodukcia, odbyt? Lagrannge, Je to zlé!
 11. Aztékovia. Potraty dnes. Saratov.
 12. Pilot Baudin, hviezdy, Adria, rozmery večnosti. Uzdravovanie po potrate. Medzigeneračné uzdravenie. Márnotratný syn a starší. Reformácia.
 13. Nem. demografický vývoj? 14)Hasmanová. Protest proti adopcii deti homosexuálmi, deti trpia.
 14. 14)M.Chambonová, šťastné detstvo, láska. Brazil. film Mária. Pius XII.
 15. Svätý oheň z Jeruzalema. Najprv viera, potom morálka. Pius XII.
 16. 14)exorcisti. Graubner, deti, predstavy. Potrat. pilulka po. Kresťania – muslimi.
 17. Ratzinger, liturgia. Bohoslužba, gregorián. Pius XII.
 18. Zmysel utrpenia. Najdôležitejšie udalosti. Eucharistia stred. 12)Svedectvo Scot
 19. Križiacka výprava na Carihrad. Heretické Crédo. Legionari Krista, Kat. Emerichová.
 20. Africké Medžugirie – Kibeho. Matka Ježišova. Red. Sakramentum. Medžugirie – Kibeho. Škodlivý vliv televízie na deti, hyperaktivnosť. 16)Ať nemají čas, z porady satanov.
 21. sv.J.Sarkander, diktatúra konzumizmu. e)Liturgické nešváry, svojvôľa. Rozvrátené rodiny; ideál domova: druh, družka a pes?ti,
 22. Bl. Artemide Zatti. 11)Obdivuhodná cena sv.omše. 12)Skrytý kolonializmus, k antikoncepčnému priemyslu.
 23. 14)trieda, nemáme záujem o Boha, ale o okultizmus, ako z toho? 13)Sfalšované kresťanstvo-R.Steiner. Kultur. revolucia-New-Age.6)Pohľad lásky. 7) Nemoc lásky – osamotenosť, telo ako väzenie.
 24. 11)Potreba rozlišovania. 8)Žár pravdy. Omyly, ale Boží zákon je večný, nemenný. Jak sa svedomie deformuje? Napr. hriešnym návykom. Predsudky, všetci to robia. Štvrtý omyl, na omluvu zla nestačí dobrý úmysel. Pravda je objektívna nie subjektívna, atď.
 25. M.M. Kolbe a R, Hess, osudy. Súkromné zjavenia. Islam, otázky.
 26. K čomu súkromné zjavenia. 6)Radšej apoštolom ako milionárom, H. Liebherr. 10)Severská cesta-sňatky hoosexuálov.
 27. 12)Nastanú ohlásené udalosti?, hovorí Františka, „Na nebi sa zjaví môj kríž, uvidí ho každý a spozná stav svojej duše, záchrana“9)Problém svedomia. Túžba po svätých kňazov-M.Kuby.
 28. 4)Hovoriť o viere nebojte sa s mladými. 6) Svedomie, cesta,J.H.Newman. Liturgická latina. Nedostatok svätých kňazov. 10)Tradičný rítus je večný, Hoyos
 29. 4)8životných pravidiel. 8)Späť ku koreňom Európa. 14)Mení sa Božie prikázanie podľa politickej situácie?-proti homosexualite, zahmlievanie. 17)Plody revolúcie 68-zlé.12)Satanov bestseller:Da Vinci Kod,podvod. Nikto nesmaže, čo sa čítaním tejto knihy usadí v ľudských mysliach.
 30. 6)Euch.mystička C.Mezzasalma. Eucharistické rozhovory. 10)Pôvod homosexuálnych sklonov u deti, vrodené NIE. 14)Pius XII.a biskup hrabie von Galen: Každý, kto chce potrestať spáchané zločiny, musí sa chrániť, aby sa nedopustil stejných. Jed bludného nacistického učenia nakazil iné národy, i demokratické. Galen poprel spoluvinu nemeckého národa na zločinoch nacistov, čelil obrovskému tlaku.
 31. 4)Posolstvo z Fatimy, hovorí býv. zednár Dr.M.Caillet, potraty, výchova. Náš nepriateľ-naša ľahostajnosť. Dejiny 20.století. 11)Cirkev a antisemitizmus,b.Galen. 13)Ateizmus je mŕtvy? 14)Pius XII.1939 Hitler vtrhol do Polska, aká je história?
 32. 4)Znamenia vyzývajúce k obráteniu, Kolumbia. 14)Pius XII. pokračuje, Duce, Musolini, akcia Petain.
 33. 8)Herman Cohen, konvertita, kňazom sa stal.10)Kristus čaká na teba,Katalina Rivas, mystička, knihu „Umučenie“. 12)Homeopatia, proti duchu evanjelia. 14)Satanizmus, ako koníček mladých – varovanie.
 34. 6)Dieťa ako dar, pribúda starých a deti ubúda, Je možné ten trend zvrátiť?
 35. 4)Zázrak premenenia. Cassie Bernalová povedala ÁNO. 123)Za Frant. Pressem. 14)Ribentrop u Piusa XII.
 36. 6)Radosť, nie občasné záblesky...kazateľ Kovoor, máme Bibliu ale stratili sme sv.Písmo, europská teológia nie je dobrá.12)Mágia. Doba veľkých útokov na dobrých kňazov. 14) Pius XII. pokračovanie 29.
 37. 6)Africké korene latin. kresťanstva, e)Začali sme rozvíjať a legalizovať homosexualitu, zabúdame na Sodomu? 8)Pred novým svetovým poriadkom; islám a medzinábožensky dialog. Korán učí, že kresťania veria v troch bohov, boha otca a matku bohyňu Máriu, ktorí fyzicky pohlavne splodili boha Ježiša. 12)Hlboká úcta pred sv. Hostiou, veriaci na kolenách. Marta Robinová o svätom prij.
 38. 7)Pius X. ostro súdi bludy,3kategorie:1.aganosticizmus,2.liberalistické ideológie,3.historicizmus s evolucionizmom. Záludný modernizmus, presadzoval zbožnosť.8)Bernadeta Soubirous, nemala ani základné náboženské vzdelanie. 4)Monte Casino, zničené bombamy, omyl? bombarder 666.
 39. 4)Alan Ames, moderný mystik z alkoholika. 7)moc kňazského žehnania.Zavraždený kňaz L. Kubíček a ďalší. 12)Osviečim, vraždenie, mlčanie,Churchil, Rosevelt,Stalin.
 40. 9)ETWN. 14)Pius XII. vojna, Fuhrer. 4)Videnie Kat.Emerichovej, Klem. Brentáno.8)Bývala luteránska pastorka o svätení žien, Nie. Pius XII. pád Musoliniho.
 41. 7)New Age, satanské dielo, lobisti na potraty a homosexualitu. 8)Terezia z Avily, proti reformacii, nespite! Kresťanskí zrádci vybudovali musulmanom loďstvo, Lepant. Zosvetštenie kláštorov.
 42. 4)Aloiz Stepinac. 8)b.Eder:Prebuď sa a utvrdzuj zbytok, zlahčovanie evanjelia, biskupi! 10)Srdce hmoty. Roztržka hmota-duch. Chlieb. Marta Robinová. 13)Dedičný hriech.
 43. 10)Ján Kapistrán, kázne proti husitom,16.000. Križová výprava proti Turkom. Mariologiu káže. 14)Pius XII. Sily proti fašizmu, z cirkvi, nie z komunizmu. Dr.P.Pfeiffer.
 44. 13)Ruženec za Rusko 1xtýdenne. 5)Katarinka Janovská, učiteľka očistca. 14)Pius XII. Eugen Dolman, Himlerov zmocnenec, teror, Kochova banda.
 45. 6)Predchuť pekla a neba, H.Storm,neverec, súd nad sebou, tajomné postavy. Vnútorný hlas ho vyzýval k modlitbe, aby prosil Boha o pomoc, vzpomnel si na úryvky Otčenáša, opakoval ich. Jeho životnou normou bol egoizmus, bezohľadný individualizmus. Teraz bol bezradný. Vedomie zmareného života v ňom vyvolalo veľkú ľútosť. Svetlo nádeje z detstva, opakujúci sa refrén „Ježiš ma miluje, la, la, la“ si spieval v materskej škôlke, tu zvolal z celého srdca: „Ježiš, zachráň ma!“ V tom spozoroval malé svetielko a mal dojem, že sa k nemu blíži veľkou rýchlosťou, jasnejšie ako slnko, živá osoba, Ježiš Kristus a bol zaplavený láskou. V tom svetle spoznal hrúzu svojich hriechov, ale cítil sa ako márnotratný syn milovaný láskou. Plakal radosťou i ľútosťou. Ježišov hlas: “Musíš sa ešte pripraviť, dozráť a očistiť“. Každý človek dostal tie schopnosti a aj slobodnú vôľu. Howard leží na lôžku po operácii, ale tento zážitok na hranici smrti docela zmenil jeho život. 4)C.Rivas, smrť spravodlivého. 12)Ekonomicky silná Európa nestačí, islamský terorizmus, špatné vyhliadky.
 46. 6)Malé dejiny Európy, poslanie, viera áno ale nie kresť. povedomie. 8)Antikrist. 10)Išo z Kanaku, , videl nebo, peklo, Mohamed? 4)Boh zve, nikto; a mešity? 18)Pius XII. komunistický atentát.
 47. 6)Kráľovstvo Antikrista. 7)Deti, budúcnosť Európy, pustošenie cez TV. 10)Biskup Cezare Mazollare medzi muslimy, obžaloba Busha, nafta, Sudán 3milióny mŕtvych. Boh kresťanov= Alah muslimov? NIE! Mohamed je nad Krista? NIE! sv. Trojica? Myslenie muslimu je iné. Ale islamská kultúra zostáva, príslušnosť k „umme“, spoločenstvo muslimov nikto nesmaže. Právnik Hasan el Turabi má dvojsečný jazyk, Busha vodí za nos. Ja biskup v Sudáne môžem kázať evanjelium a jem 2x denne, mnohí iní 2-3x týždenne Premrhali sme znamenie času, žijeme v neistote. Svet je slepý a hluchý, potrebuje ťažký otras. Prestali sme počúvať prorokov. 14)Pius XII.,M. Borman. P. Pfeiffer bol zabitý džípom, náhoda?
 48. 5)Postmodernizmus, kam smeruje naše srdce? 8)Vystúpil a odpadol, čo ďalej? Odklon od Boha, nepozorovane pomalý proces. Jednotka rýchleho nasazení v každej farnosti. 13)Diktatúra značky, mládež podlieha reklamným nástrahám. 45)Antitéze proti ospravedlnení. 14)Pius XII., gen.Wolff.
 49. 6)Architekti kultúry smrti, Satre,Comte, Nietze, Schopenhauer,Freud,W.Reich,Singer. 10)Vražda kritika islamu, mlčanie, treba otvorene hovoriť o náboženských rozdieloch. 14)Pius XII.
 50. 4)O evanjelizácii na trhoch a v továrni. 10)Architekti kult. smrti, Marx, Freud, Ay Randová. 12)Liek proti vnútro cirkevnému smútku. 14)Pius XII. a generál Wolff; predvolaný k Hitlerovi.
 51. 4)Spoločnosť bez Boha sa sama zahubí; človek je manipulovaný trhom, médiami a módami.
 52. 12)Architekti kultúry smrti.13)Milovaný učeník, technika zapamatovania. Ján mal najlepšiu pamäť. Žiaci v školách tóry získavali vedomosti ale aj napodobňovali spôsoby a život učiteľov. Naučené texty boli recitované vo dne v noci, tiež pri putovaní; aby sa upevnili v pamäti.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk