Farnosť
Púchov

oltár

Světlo 2005

 1. Terorizmus nabral rozmer svet. vojny, príčiny. 13)biskup von Galen. Sv. Augustin vďačí svojej matke.6)Vanghanová, syn, biskup. Materializmus, príčina deprersii.
 2. Krv z obrazu P.M. a Ježiša. 14)Pius XII. a Roosevelt.
 3. 10)Žena pre všetky revolúcie, sestr. Rozália.
 4. 5)Kňaz jejího života, Berta Petit, mystička. 13)Klaus Berger. 13)Eurorasijstvo, po ideologickom monopole KSSS, ideologovia: Trubecki, Savicki a Alexejev.
 5. Sv. Frant. Saleský. Lutherove herézy, naše právo preskúmať pôvod a počiatok. Európa,58.000 sebevrážd, depresie sa neliečia
 6. Kňazské matky8. Cirkevná hudba – liturgia. Katol.viera a protestantizmus, rozd.
 7. Rakúsko a odpad od C.pre špatný príklad niektorých predstavených. Nedorozumenie kolem náb. dialógu. Ja jsem7č., Eucharistická meditácia Conchity Armide.
 8. Homosexualita je vyliečitelná. Ja jsem 8č., Euchar. Meditácia 8č.
 9. Chybné teórie ako príčiny nelidsksti8. Klonované ovce skonali15. Turecko, tragédia 20. Stor. zdecimované kresťanstvo, kniha 40 dní Musa Daghu. Invázia Grékov a Turci vraždili kresťanov. Civitaviecho12. Já jsem9č.
 10. R.1923 etnické čistky v Malej Ázii, vraždenie. Grécke oddiely stroskotali pred Ankarou, wermacht pred Moskvou
 11. Gab. Kuby, sexuálna revolúcia požíra své deti. Legalizácia pedofílie a skupinových manželství. Hnutia čistoty. Já jsem11. Jak zachrániť hynúcu Európu12. Pokusy o novú a teistickú ideológiu, obrátiť sa, návrat j P. Bohu. Pápež Pius XII.52č.
 12. Ja jsem12č. Terezia de los Andos, túžba po mučeníctve. Já jsem12č.
 13. Hildegarda, píš čo vidíš, stvorenie a vykúpenie. Zmysel Písma. Já jsem13č.
 14. K. Rivas o modlitbe. Christa Meves, sex. Vlny, generácia 68. Já jsem14. Proč ma prenasleduješ pýchou, zmyselnosťou, lenivosťou, hnevom, vlažnosťou, márnivosťou.
 15. Kard. Trochta. Pohleď na naši vyprahlou zem. Sila Eucharistie. Uzdravenie rodového stromu. Bridgie Mc.Keňa. Já jsem15č.CESTA. Počiatky cirkve10č.
 16. Puberta a co teď. CH.Meves, chrámy, chovanie v kostole, odev. Počátky cirkve2č. Já jsem16č.
 17. Já jsem17č. Nedokázali rozpoznať diabolskú podstatu nacizmu, marxizmu; a dnes? Predsa existuje to kníže tohto sveta, nástroje satana6. Islam, náboženstvo bez milosti. Hitlerovo náboženstvo.8.
 18. Já jsem18č. Počátky cirkve 3č. Anglia, proč kostoly sa vyprázdňujú? Kázanie a pastorácia stratili kresťanský obsah, naukove.
 19. Matka všech lidí. Marta Robinová6.Nový pápež B.XVI. Já jsem19. Poč.cirkvi4č.
 20. Ja jsem20č. Počátky cirkve.
 21. Marta Robinová, euchar. Zázrak, tichý výkrik nadšenia. Dráma spásy. Prijímala hriešnikov. Diabol vykĺbil páter. Našli ju mŕtvu na podlahe.
 22. Euchar. Zázrak Marty Robinovej. Já jsem22č. Gertrúda z Helfy, Výzva z Fat.11č.
 23. Já jsem23č. Prvé sv. prijímanie v 7.roku a skôr kard.C.Hoysos. Počátky cirkve 8č.
 24. Já jsem24č. China Keitetsi, detská vojáčka z Ugandy, zločiny.
 25. Catalina Rivas: Jsem s tebou, príprava duše pred smrťou8.Pôsobnosť Zlého, zvieratá, démoni, ďábel. Ja jsem25č.
 26. Juliana z Norwirtu. Zázrak Nejsv. Krve, Belgia 600vyročie. Ja jsem26č. Modlitba nám zachránila život, nátlak islamistov zaprieť vieru. Počátek cirkve11.
 27. Poč. Cirkvi12č. Patronka deti a prvých sv. prjímaní-Imelda Lambertini. Ja jsem27č.
 28. Európa je ťažko nemocná, depresie. „Modli sa a pracuj“, rodinná štruktúra, rodinné hospodárstvo, rodinná kultúra, NE modernej štruktúre10. Já jsem28č.
 29. Já jsem29č. Počátky cirkve14č.
 30. Alexander Meň, Rus, kňaz pravoslávny zoŽida, výrazný, ako mladík veľa čítal. Keď hovoril slovo „Ježiš“, to prenikalo ľudské srdcia. Sledovaný KGB. R.1988 vystupoval v TV, Boh nám dal dve knihy, Bibliu a prírodu, aby Ježiš bol vo všem, nielen na 1. Mieste. Islam? Že sv. Pavol sfalšoval? Islamista iman Ohmad: “Bol som poslaný, abych zlomil kríž a zničil vepře; že Ježiš nezomrel na kríži. Meň bol zavraždený.
 31. Poč. Cirkvi16č. Jáj sem 31č. Prečo sa moslimy stavajú teroristi? Jadro je v Koránu a v Mohamedovi-vzor. Falošní proroci, i medzi hlásateľmi NZ.
 32. Málo miesta pre styk s Bohom, v tichu. Bohoslužby pre mládež s rámusom?
 33. 6 náuk o P. Márii, spásne znamenie na konci času. Len Eucharistia, alternatívne metody?
 34. Evanjelizácia s mariánskym predznamením2č., Antoineta Meo, 7 ročná s Ježišom, úžas. Včasný a výstražný systém, Desatoro. Války Thajsko. Misie v Peru a naši mladí tu na zábavách. Evanjelizácia s mariánskym predznamením2č.
 35. Evan. s...3č. P. Mária z Dachau. 9.a10. Božie prikázanie; hriešny nedostatok o Bohu, rozvrat, hriech. Počiatky cirkve 20č.
 36. Invázia islamu do Európy, politický cieľ, v Koráne, cez OSN. Metódy. Jednota Európy! Korene Európy, dôjde k obráteniu? Čo robiť konkrétne. Pokánie.
 37. Proroctvo sv. Neila, zatemní sa ľud. rozum pre telesné zmýšľanie. Svedomie? Satanova lesť, pohodlie. Karin Struck, rakovina.
 38. Anjel strážny je dvojníkom našej duše.
 39. Boj na nebi, čo sa stalo? Čo je svetový zákon? Doterné zlo-srdce. Kresťania vo svätej zemi sú trvalým terčom islamskej nenávisti, rasizmus v praxi-násilie. Svätý Jeroním, učiteľ. Biblia je jedno milostné psaní. P. Mária a rodina Martinu, prostredie vzťažné body; dnešné modely? Matky pri žehlení, počúvajte s deťmi kazety Božieho slova. Vyprávanie ruského pútnika. Čítať evanjelium proti neresti. Kresťanská obec pri Jordáne napadnutá islamistami.
 40. Kňazi majú nosiť odev duchovných osôb. Alfonz Maria de Ratisbone, konvertita.
 41. Lev z Muensternu biskup von Galen brojil odvážne proti Hitlerovi a vzťah s Pius XII. Proti nebezpečiu satanizmu. Terorizmus sa rodí v tradičných islamských školách, dialóg s nimi je nemožný, čo robiť?
 42. Lev z Muensternu, korešpondencia s Piom XII.
 43. Zo synody o Eucharistii, úcta na Západe sa tratí; ohlasy na pôvodnú prax, na kolená a do úst. Boj o hodnoty,biskup. Satanovo dielo v amer. diecézi Nimmi, hosexuálne združenie Pink Mafia a homokňaz.
 44. Svätý Eusebius.
 45. Eucharistická výchova detí. Karol de Fucold. Putovanie tučniakov, film, obetovanie a strádanie, zodpovednosť za nové mláďa, poučenie, úžas.
 46. „Slepá náhoda“? Fakta proti Darwinovi. Učebnice, veľký tresk, vylúčiť Boha. Pozor pred okultizmom a ezoterika sú otvorená brána pre Satana, biskup A.Gemma. Kardinál Schoenborn: Zachráňte rozum, neodarwinizmus je urážka rozumu.
 47. Babylon musí zahynúť, príjemnosti, zábava. Život pre Eucharistiu, Pius XI.
 48. Vyhlazení Arménov islamom, dva milióny, r.1915. Proti reality show biskupi.
 49. Eucharistia, podstata. Garabandál, pokračovanie Fatimy.
 50. Zjavenie v Marmore, Kanada, 1992. Pýcha je koreň všeho zla. O kresťanskom umieraní, príbehy, Francisco Castello, väzni spievajú. Nový EÚ export „reproduktívne zdravie“-potraty presadzovať. Eucharistia. Edit Steinová miluje pravdu.
 51. Kresťanstvo-posledná bašta proti morál. Skaze USA. Jonathan muslim, vrah dívky. Vymývanie mozgov deťom TV a počitačovými hrami, aby boli nastavenína sex a brutalitu. Olomouc v tramvaji dvaja 12-roční: A čo mám robiť, keď sa mi postaví do cesty? Musíš ho podplatiť alebo zabiť. Treba začať doma, revolta 68. A.Sarah: Je lepšie porozumieť evanjeliu cez zjavenia. Vziať život má právo len Boh.
 52. Tsunami v Tumacu, Kolumbia, Eucharistický zázrak. Pražské Jezuliatko a Edit Steinová. Matka Božia P. Mária, pohľad do historie, Nestorius, sv. Cyril Alexandrijský.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk