Farnosť
Púchov

oltár

Světlo 2006

 1. Kristus a deficit liberálnej teológie.Morstad, konvertita hlása neskrátené Kr. posolstvo. Teológ Scheffszik. 5)Matka B.P.M., teotokos, nestoriáni. 14)Prínos CH.Meves.
 2. Osmero blahoslavenství, klamné šťastie, rozkoš. 12)Formácia v Ježišovi.
 3. 10)Všechno v mene morálky? 13)Slovensko, EÚ, právo ženy, potraty, svedomie. Teológ pre život Lio, učiteľ. 5)Nedostatok žien v Číne, prostitúcia a obchod. 6)Výklad koncilu, hermeneutika, proti...
 4. 13)b.Laun, zastaviť potraty, ináč moslimi. 20)Origenes. 4)Faa di Bruno, vojak, vedec, kňaz. 14)Fa: žiadostivosť, obrátenie.
 5. 4)Mária, klúč k mariologii: 7 základ. kardinálnych čnosti, múdrosť, spravodlivosť...umiernenosť. 12)Osmero blahoslavenstiev.
 6. 15)Sv. Cyril obhajuje kresťanstvo proti Arabom. 14) bezprávie.
 7. Evolučná teória, altern. koncept Stvoriteľa. 7)Homosexualizácia našej spoločnosti, školky. Marta Robin, Garabandal.
 8. 12)Výzva pre vieru kresťanov. Bude Európa muslimská? spiace texty islamu. Sú vražedné útoky v súlade s islamom?
 9. Potrat bez vedomia rodičov.13)Diktatúra relativizmu. 14)Výchova detí, zodpovednosť rodičov, najdôležitejšie poslanie. 10)Válka, mier, ničenie, láska.
 10. F. Shenn o antikristovi. 6)Kedy príde k veľkému návratu ku Krist. Srdcu? Fa: Rodina, škola, otec, predstaviteľ Boha.
 11. 11)Antikoncepcia, 4 metódy.
 12. 8)Rozvedení. 12)V Ježišovej škole. 14)Fa:Tajomstvo bolesti.
 13. 14)Križiacke výpravy. 11)Domáca škola. 11)Predstavy o sexe, špatné.
 14. 6)Rete, od diabla k Bohu, nepoznal teplo domova.
 15. 14)Judášovo evanjelium, diablovo. Fa:pokora.
 16. 10)Homosexualita, pravda oslobodzuje, puberta, fantazírovanie.
 17. 14)Fa: čistota srdca, cudnosť.
 18. 10)Odpustenie, Boží liek, 4 kroky. 14)Spoluvykupiteľka, ostala na zemi, a
 19. 12)Astrológia? zverokruh. UFO neexistuje. 7)Mária, pamäť Cirkvi. 11)Sv.Ján Damascénsky odkrýva nepravdy Koránu. Vernosť Cirkvi. Kalif Umar po Mohamedovi.
 20. 12)Planet Pharenthod, homosexualita je deštruktívna. 6)Stĺp Cirkvi Ambroz milánsky. 14)Christa Meves, prorok našich dní. 7)Catalina Rivas, mystička, posledná večera a smrť Ježiša Krista. 10)Hegglin.
 21. Jediná šanca pre Európu obnova viery v Ježiša Kr. Fa:najdôležitejšie, obrátenie.
 22. 4)4-r. dievča, úcta k Bož. Srdcu. 9)Svetlo z večnosti, pomazanie zomierajúcich.
 23. Hus, mystifikácia. 5)Sv.Aloiz, mučeník lásky, matke. 8)Korupcia, tunelovanie, obohacovanie, svedomie. 9)CM, úcta, husiti, upalovanie...
 24. 12)Sarach, Europa neprežije 21. storočie, zrada kresťanov. 14)zemetrasenie 5.700 mrtvych.
 25. 11)Tsunami. 9)Šaria, kresťania vo sv. Zemi. 10)Misie dnes, kontakt s chudobným svetom, vidieť opravdivo.
 26. 8)CH.Meves, deti, fázy vývoja, 3.ro. dieťa, ohrozenie, Európa.
 27. Plíživa expanzia muslimu, nepozná odpustenie. 8)Svatý Grál. 4)Deti, posli Božej lásky, zatvrdnutie, bratia Karamazovci.
 28. 5)Mozog pred narodením, cvičenie, úžasné. 12)Islam, že zem izraelská patrí Alahovi. Pravda o krížových výpravách. Naše deti učiť histórii
 29. Eutanázia, psychologická daň. 9)Porno v počítačoch. 7)Pius XII nemlčal. 6)Scheffczik:Príčina našej radosti. 8)páter Pio.
 30. Fa: trest v duchu lásky. Nezabiješ. Haekel podvodník?
 31. 4)Mystička Ravaisová. 9)Svätá tvár z Manopellu. 13)Špatne pochopená láska, kultúra citu nezaväzuje, sv. Ján z Kríža. 14)Fa: Nezosmilniš, rozvody, rodina, cieľ, všetko má svoj čas.
 32. 13)O Medžugorii mariolog. 7)Homosexualita, náuka Cirkvi. 11)Kam smeruje kat. VŠ, zpozadia nadnárodných finančných kruhov. 12)Podnikateľ Clau..HIPP s dôverou v Boha, vyrába zdravú výživu pre deti.
 33. 8)stejný dom? Koran 33x, zbraňou obracať. Iba zmena viery.
 34. 14)colník Matúš, prvý autor. 9)Nutnosť reformy liturgie, kríza, prenáša slová, nezasahuje, strata posvätného a mystického. 10)Je múdre dávať dvom neznášajúcim sa bratom stejný dom? 2F. krádež.
 35. 11)Rasizmus, Volter, Kant a Loke, pôvod v osvietenstve. Francúzska revolúcia.
 36. 16)Doba pohanov, počúvajte Máriu, istota. 11)Chrámová hudba, spev ľudu.
 37. 4)Benedikt XVI. Regensburg, viera a rozum, džihád, von Harnack.
 38. 11)liečba homosexuálov. 6)Borgman mal 51 rokov nenávisť k matke, odprosenie, plače, konvertita, potom kňaz. P. Mária pod krížom.
 39. Myst. Magdaléna:dievčatá striedajú mužov a idú na sv. prijímanie!? 5)Afrika, smrť hladom, sucho. 14)Fa:Keď urážame, nemilujeme.
 40. 8)islam-čo čaká ľudstvo? ateistický katolicizmus? 8)Ja, tvoj Pán: Prečo nevychovávaš svoje dieťa? 12)Magadán, Rusko, trestanci, potraty, depresie. 7)arianizmus stále žije. Páter Bill 10%. 9) Deti, len keď chceme my?
 41. Čo čaká ľudstvo?2.časť. Militantný teizmus Mohameda a náboženský vykorenený západ. 12)Internetová vojna. Kapitulujeme, strach.
 42. 12)Bezpohlavnosť? 12)Libanon, muslimovia, cez lásku kresťanmi. 8)Brazília, deti ulice. 6)Pius XII.Židia. 10)Čo čaká ľudstvo. 3)autentické kresťanstvo. Pavel: Napodobňujte mňa ako ja Krista.
 43. 5)Kritika liturgické svojvôle. 4)Libanon, vojna, homosexuáli. 6)Marta Rubin, ohnište duchovných cvičení.
 44. 17)Vývoj rodiny v Európe, kritický stav, návrat.
 45. 5)Ruský vojak zachránil J.P.II. 8)Obrátenie Donald Collo, kňaz. 17)Fa:stvorenie sveta, Slnko, mesiac, planéty, stejný rytmus ako u človeka, dýchanie, tĺkot srdca.
 46. 3xZdrava, bdejte! 6)Cirkev v diaspóre, Nórsko.14)skazená atmosféra, zbytočne modlitba, ústna. Recitovaný ruženec, sv. omša.
 47. Potrat. Treba duchovné uzdravenie. 11)b.Graubner:katolícka pedagogika. 6)Konštantinipol, história. 8)Zachrániť duše, kňaz prutkár. Bez TV.
 48. Manzanedy, eucharistický zázrak. Vianoce, duch. príprava, mater. srdce. Otázka dieťaťa: K čomu je život?

KATOLICKY TÝDENÍK 2006:

 1. 49. Domáci hospic. 41Hospic, 18 uzákonené. 47. Filmy a besedy na školách, o zločinoch komunizmu, ide o medzery v znalostiach.
 2. 44. Film, nepríjemná pravda o našej planéte.
 3. 39. Dobrovoľníci v Rakúsku, hitom.
 4. 36. Autorita.
 5. 30.Príčina lenivosti, výchovou? Testy.
 6. 26-27 Správne vedieť rozlišovať, púštni otcovia.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk