Farnosť
Púchov

oltár

Světlo 2007

 1. 2)Timotej a Titus. 8)Dedičný hriech. 10)Vesmír, slnko, ml. dráha, galaxie.
 2. 10)Catalyna Rivas. Eucharistia. Mystička.
 3. 6)Kyjevská Laura. 11)K pápežskému Motto propio.
 4. 12) Hrozivý postup islamu v dnešnom svete. 6)pustovníčky. 8)sv. Rafga. 7)Hodnota čistoty v Nemecku, počkať. Kresťania jako „bangi“ - mučeníci v Pakistane.
 5. Život rozkvéta na poli lásky, fascinujúce nové poznatky z výskumu mozgu v materskom lone, kojenie, depresie.)Modlitba za návrat zimy.
 6. 8)Kardináli a biskupi dali Ben,XVI Votum o Spoluvykupiteľke 12, 9)Chybná alternatíva: Stvorenie alebo evolúcia, naša spoluvina
 7. 2)Barnabáš, Silván, Apolo. 6)Chcem do neba? cieľ. USA proti potratom 50%. Nadkonzum médií ohrozuje zdravie deti, nadváha, poruchy.
 8. 5) O zmyslu Apokalipsy. 6) C.Rivas, umučenie. 7)Moskva na školách, alternatíva Darwin-bibl.správa. 10) Soňa 17r. umiera s úsmevom, má nádor.
 9. 4) C. Rivas, umučenie. 4) Nedostatky pri výchove kňazov v Nemecku, zbožnosť. Dignitas.
 10. 7)Spoluvykupiteľka. 9)Ten Star, mládež. 11)Gender revolúcia, muž-žena. 14)P.Baran zomrel. Dohoda 80r.CH. Meves.
 11. 2) Kresťanské svedomie, k pravde. 4)C. Rivas, umučenie 4.
 12. 5)C.Rivas, umučenie 5. Napodob. pokoru P. Márie. 7) prof. Blechschmidt proti Darwinovi, Heckelovi. 9) Ideológie žijú. Žasnúť. 17)Zjavenie, biskupi južnej pologule skôr.Pos.Filipiny.
 13. Ignác Antiochijský. 4)C.Rivas, umučenie 6. Zlořády. 10)P.Pio spovedá.9)Študent z Petersburgu protestuje na súde proti náuke o evolúcii. 12)Ježiš učí M. Latasté.
 14. 2)Justín. 6)Warenfried. 10)Radosť z katolíctva. 12) Sacramentum, Caritas, liturgia, hudba, spev. 7) Chlapec zo psinca, nový domov v Afrike
 15. 2)Irenej, Polykarp, Ján, tradícia. 5) Faustína o pekle. 13)Dismas. 14) Lož okolo pravdy. 14) Jasle v USA škodia deťom.
 16. 6)Ri, rabin Zolla. 5)Modl. a Písmo, Isidor. 8)Málo som miloval, vstup do priestoru lásky, Sundar Singh, modlitby, Kristus obnoví stroskotaný život. Smrť ukameňovaním.
 17. 4)Mesiánsky žid. 6)Konvertita. posvätno. 11) Heraldsbach. 10)Stabilita rodiny, vliv na deti.
 18. 2)Klement. 4)Piratella, Štefane, to som ja, Matka Božia. 8) Charbel.11)Globálne oteplenie, problémy, sobectvo rodičov, deti bez lásky – diabolstvo.
 19. Origenes,Písmo. 6)Keď je Ježiš stred rodiny. 8)Ježiš a Mohamed od M.A.Gabriela. 10)Slúžka Ming, úžas, keď chýba, je to choroba viery, zbožnosť rastie s úžasu viery.
 20. 2)Origenova náuka. 10)Odpustiť zradcovi? s pomocou Božej Matky. Gamdhi.
 21. 6)C.Rivas, cestou pokory a lásky, plody pokory. Pýcha, city, utrpenie za dušu, ktorá stratila vieru, ruženec. 12) Zjavenie P. Márie v Egypte, 1968.
 22. Euch. zázrak v Tirolsku, rytier sa prepadá. 10)Mladí a potopa, ničivejšie záplavy idú z masmédii, počitač. hry, mobil až do detských izieb.
 23. 6)Diabol, smrť, peklo, tri tabu v Cirkvi, strata zmyslu pre mieru, láska k peniazom, štýl života.
 24. 2)Tertulian. 8)J.H.Newman, liberalizmus, odklon od zjavenia, boj. 7) Domáce vyučovanie v USA, dva miliony deti.
 25. 2)Cyprian hovorí srdcom. 6)Deti, zázrak. 10)Hriech smilstva a prostriedky. Vďačnosť.
 26. 2)Eusebius. 13)Polovičatosť, pokrytectvo, Ananiáš a Safíra.
 27. 2)Atanás. 6Hus, bludy. 10)Veda o evolúcii. 12) Adlimina Slovákom. 10)Deti pred TV, varovanie. 6)Falošní proroci, sex. priemysel. manipulácie.
 28. 7)Tri roky islam. postupu. 14)Prostredie, zmena štýlu života. Rozhovor v spovednici.
 29. 5)Adorácia P.J.Eymard. 7)Tri kroky islamizmu.
 30. 2)Motto propio o lit. komentáre. 6) J. Ratzinger:Ježiš Nazaretský.
 31. 6)Motto propio, záhradník. 13) Modlitba P. Warenfrieda v Riu de Janeiro.
 32. 6)Biblia, príbehy, nie mýty. 10)chvála predmanželskej čistoty v USA
 33. 2)Bazil, obraz včely. 6) Damašek-Irak, útek kresťanov. 4) Nekrvavé mučeníctvo 20.stor., 80.r. kňaz sa modlí, nebezpečie elektroniky, hluk-ticho?
 34. 6)Rím. liturgia. 10)Ideové pozadie konfliktu islamu. Tajomná postava imana al-Madhi, očakáva sa jeho príchod?
 35. 4)Mylné svedomie. Svedomie, zložitá súčasnosť. Subjektivistický pojem. Viera a rozum. Potreba revízie i v teológii. Humane vitae. Prof. R. Speaman. Zázračný olej Myrny.
 36. e)glob. oteplenie, reklamy, záplavy. 10)Pius X. modernizmus. Adaševič, potraty.
 37. 2)Řehor. 7)Antikrist u sv. Jána. 10)Zvádzanie, ezoterika v šedej zóne. 10)Hodnota šťastia USA. e) Spoluvykupiteľka, Armide.
 38. 4)Nebojte sa pokory. Úžas nad Eucharistiou. EU? 9)Revolúcia 68, zlé dôsledky, tlak mládeže odhodiť morálku. 10)Nezbytnosť príkladu kresťanov.11) Otázka správcovstva, poválečný vývoj, mamon, satan.
 39. 10)Stvorenie alebo evolúcia, Boh nie, mladí vo Švajčiarsku, svedomie bez Boha, prieskum, verejné mienenie za alternatívu.
 40. 8)Bitka u Lepantu. 13)Záchrana Európy pred islamom r.1571, aj neveriaci, dnes, hrozba, modlitba. 6)Longo, apoštol ruženca.
 41. 2)Ján Zl. Fatima prostá posvätnosť deti. 10)Ratzinger, modl., vzdelanie, emocie vyprchá. 10)Noví zákazníci, spotrebitelia u pokladne, morálka. 9)Nebezpečná astrológia.
 42. 2)Cyril Al. 12)Eucharistia, matka Tereza žasne. Protesty proti homosexuálom, potratom. 13)Misijný elán, alternatíva po smrti.
 43. 2)Hilarius. 4)Gilotína, diktát relativizmu. 13)Podsúva sa nám názor väčšiny. 5)Evolucionizmus-kreacionizmus na školách, odsúdené EÚ.
 44. Eusebius. 4)Faustína, umierajúci. 4)muslimi útočia na kostoly.
 45. Ambrož.6)Nebezpečný relativizmus. 7)Predávanie viery nefunguje v Nemecku, odchovanci revolúcie 68. 7)Unicef, potraty.
 46. Maxim.4)Dolondo, apoštol tlače. 6)Ďakovať za utrpenie. 13)Najpotrebnejšia meditácia, čo ste mali vykonať.
 47. Hieroným, žiť s Písmom. 11)Odev veriacich. 9)Jasle, nežiaduce. 10) Faustína, vracaj sa do očistca.
 48. Hieroným. Pedagogika, napodobňovanie, rodičia, deti. 8)Graubner, eutanázia, vojna, mladí proti starým. 10)Milosť, nebezpečie aktivít.
 49. Afrahat Sýrsky. Zásah P. Márie v Litve, málo slov, plač, obrátenie. 8)Graubner, dopredu sa dívať. 10)Rosmini mal zbožnú inteligentnú matku.
 50. Efrém Sýrsky. 4)1917, udalosti spred 90 rokov. 5)Zločiny komunizmu neodsúdené. 8)Zatvrdilosť v hodine smrti. 9)Poľsko, prstene čistoty. Rakúsko na www, ako sa zbaviť závislosti na sexe. 12)Vymedziť katol. profil na katolíckych školách.
 51. 51-2 Prenatálny a predškolský vek dieťaťa, možno nadobudnúť najdôležitejšie životné znalosti. 9)Zapomeňme na spory, obnovme lásku. Božia rodina, vysoká škola lásky. Pre egoistu, ktorý nepozná lásku, veta, Boh je láska, nič neznamená.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk