Farnosť
Púchov

oltár

Světlo 2008

 1. 2.Diktát relativizmu. 10.Lisabon. zmluva. Kult. boj z diablovej kuchyne. Bráňte sa začiatkom. Prenasledovanie začalo. Pravda.
 2. Dieťa do troch rokov s matkou, ohrozenie.
 3. Hasmandová
 4. Matka potratu Simone B., Kubyová, Sartre, Galilei.
 5. Exorcista Amort.
 6. Nokia 3000,12 Kristovi legionári. 4orál. pilulky, 68000 umiera. Teror zo srdca islamu. Bush, Hitler.
 7. 1914-vojna, 9.smrť,chôdza. 10 upaľovanie čarodejníc. Biblia životospráva. islam učí nenávisť, detí.
 8. ed.: ľudské práva. 10 eutanázia nútená. Spoluvykupiteľka.
 9. Mária Valtorta. Amort.
 10. Eutanázii NE. sv. Augustin, Garibaldi, Hegel, boj o štát.
 11. Chyba pri datovaní turín. plátna. Pharenthod. Krvaví svedkovia náb. slobody.
 12. Sekularizácia posvätna, Cantalamessa, Zázraky.
 13. Kanada, politici, sv. prijímanie, Arc. Vouk, liek. Božie milosrdenstvo.
 14. Prvé sv. prijímanie, úžas, nepremárniť.15.príprava do manželstva Brno. 10 duše! B. mil. v smrti.
 15. EÚ 3x NE potraty, homosexuálne zväzky, Embrya človek a krava, Picareta tresty. Genocída v Rwande.
 16. 10Mladí a moderné kostely. Čo keď si deti zvykli prekračovať rod. zákony. Darovať, stín, utiekanie, sebeláska. p.Pio maminko moja, Legionár Krista, deti, reakcie, mať lásku k sebe.
 17. 7.Cirkev je moja vlasť. Ľudské práva, závodište, partnerstvo, odhadzovanie. Čoho sa môžeme dočkať v EÚ, zničenie človeka, 200000 E, škoda za narodenie, právo na potrat, OSN 1948, Irak, vražda arcib.
 18. 8. Estele Satabinová, aby Kristovo jednanie sa stalo vašim.6 evanjelizácia M.Robin, z pohľadu večnosti, 46 ročná vyčerpaná od nasadenia. umierajúcim. 12 záveť arcibiskupa.
 19. M.Galilei. 8 Europa vymrie. 7.Porno, zatemňuje pohľad na Boha. Deti, TV v ich izbe, násilie sa tu rodí.
 20. Scchneider, prijímanie s láskou, deti. 11. Ekonomická kríza. 5. Príklady svätých.
 21. 12.Nebezpečné starnutie, Nemecko. Anglia, moslimi. 10.Schneider, s láskou a úctou.
 22. 4.Schneider, škola klaňania
 23. Michaela, zasvätená satanovi.
 24. 10.Zahrňte ma prosbami, plačem, umieranie. 7.p.Pio.
 25. 2. Kolumbar, Gloria Polo, Boh mal s ňou iný plán a ona? Varovanie, Garabandal.
 26. ed.: negramotný domorodec je na tom lepšie ako my. Láska sa ukladá do srdca, nie do rozumu. Umelý svet techn. pokroku sa môže zrútiť a čo my? Tvár plačúceho Krista, Milujte se 2/2008.
 27. sv. Maxim, vyznavač, katechéza.
 28. 2. sv. Pavel. 4. zmysel pre postátno.
 29. 8. sv. Bernadeta povedala, zomieranie.
 30. 5.Duchovné sv. prijímanie. 11. Rodičia a deti, zblíženie, komunikácia, hovoriť spolu!
 31. 5. Humane vite. 8. Modlitba za Čínu. Mária, vychovateľka duší.
 32. 14.Odmietnutie homosex. manželstva. 4. Conchita, Spoluvykupiteľka.
 33. 10. Euchar. život, Pio, Vianey, Kolbe.
 34. Hnutie zelených, prekrúcanie pravdy. 8. Človek, správca prírody, úžas. 10. Príklady svätých.
 35. edit.: Výchova podľa Martinových. 4. Terezka a svätí rodičia. 7. Armide, kňazi. 11. Ježiš-Bukurešt.
 36. Som s vami v Eucharistii. Rumunsko, 5 podmienok. 7. Duchovné materstvo.
 37. 9. Znovuobjavenie posvätná, kaplán v Berlíne. Hodnoty Ježišovho posolstva objavujeme na kolenách. 4. Slávna herečka reholníčkou. 8. Armide, vlažní kňazi stratení, svetský hluk, ani strach nemajú z trestov. Svet je na scestí, chýbajú svätí kňazi. 11. Matka Tereza, pocit zatratenia,VS 62/08. Pramene posadlosti: porno, homosex, antikoncepcia, umelé oplodnenie in vitro, klonovanie, alternatívna medicína. edit.: Cirkev v Anglii, dôsledky.
 38. 4. sv. Václav, život. 6. Adorácia za svätosť k)azov. 7. Duch. materstvo. 11.Armide, vlažnosť kňazov.
 39. 8. Duch. matka Petit. Blah. Alexandrína, za kňaza. 9.sv. Terezia, učiteľka: Nenechávajme veciam volný priebeh, aby sme uchránili svoj kľud, bojujme stále, i keď nie je nádej, že bitvu vyhrajeme. Čo záleží na úspechu!“ 6. Starý rítus, úžas, Europa XVII. storočia. Sekularizácia je hstorický proces vylúčiť Boha.
 40. ed.: opera ich uchvátila, úžas, dialog, sv. omša je viac! 4. P.Pio, ruženec. 6. Armide, Manuel syn kňaz, maminko..., láska, plodnosť. Rehoľnica od kráv. 12 Vsetín,obrátenie alk. 10 za deti k anjelovi.
 41. ed.: Ohrozenie planéty, Darwin, právo silnejšieho?! Mocipáni a kríza. 3. Daňový peniaz, pokrytci, dnes treba veci nazývať pravým menom. Dialóg má zmysel len vtedy, keď idú obe strany s otvoreným srdcom, bez postranných úmyslov. 8. Duchovné materstvo, Galen. 6. Geniálne umelecké dielo, brouk, brezy, tornádo. 11. Conchita Armide.
 42. ed.: Medzigeneračný problém, milovať. 8. Nezriadená láska. 12. Grignion, úžas, ruženec.
 43. 4. Litva, zjavenie P. Márie, 400r., 6. p.Pio, očistec, zomieranie. 7. Ako im pomáhať. 11. Armide, lakota kňazov, materské vnútro.
 44. ed.: chamtivosť, války, hospodárska súťaž. 4. Posolstvá pre nás, žobrák, chlieb. 6. Angažovanie na obranu života. 10. Pomoc manželom.
 45. edit.: EÚ a masová nezamestnanosť. Bankári? Miliardári. 11. Conchiota a spása duší. 4. Princezna Maria Jozefa.
 46. 4. Máš vytrhnúť duše z rúk satana, Vanda. 9. Kristus, strety satanovho kráľovstva. 10. Konvertita René. Conchita, kňazi.
 47. 6. Demonizácia. 7. Antikoncepcia. 10. Čo po smrti? Conchita, k)azi.
 48. edit.: Pius XII. revolúcia 68. 6. Prípad Terry Shiavo. 6. Švajčiarsko, eutanázia. 2. Sola fides. 5. Pius XII. 7. Mier z Fatimy, Kuba, nukleárna válka? 10. Conchita, pretvorenie v Krista.
 49. 10. Prenasledovanie kresťanov, India, Irak, Sev. Korea, utečenecké tábory. 4. Pius XII., 11. Svätým byť, povinnosť. 9. Videnie, devätnásť sv. omší.
 50. 52. Pius XII. 12. Conchita, rodina, manželka, byť nebom, mamina nežnosť deťom. 4. Conchita, kňazi.
 51. Otávio: stvorenie, úžas, prerušenie. Vykúpenie pre všetkých. Vyvolené duše-obete, hromozvody ľudstva10. Kňazstvo v C. prvoradá záležitosť.
 52. Otávio: Kňaz, druhý Kristus. Deformácie v seminároch a pastieri? Štrukturne zmeny C. nepomôžu. Duše-obete. Synu, buďte pripravení na skúšky.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk