Farnosť
Púchov

oltár

Světlo 2009

 1. Humane vitae, drahocennosť dieťaťa. 5 Pamäť plodu. Homosexuálny fašižmus-ľudové hlasovanie. ed.: Conchita, Trojica.
 2. ed. Semináre? príliv v Miles Christi. 4Poklona, euch. Conchita. 8Angela z Foliňo. 12Kritika na k.Martiniho.
 3. ed.Conchita, pohľad z Božej strany, jednota.4Angela z F. 6Marianske zjavenia, výzva. 8Vytržená z pred. pekla
 4. ed.Ekonom. kríza, riešenie? pád Obnoviť stratenú konjuktúru? blahobyt ?.pád Opakované návštevy P. Márie, naliehavosť, zmena. 8 Lurdy, obrat zednára, strategie, mladí letia na otáčanie stolov, zviazanosť. 11Prežila som svoj potrat, G. Jesen.
 5. ed.Z konc. tábora, na dráty.11Päť naj-hriechov.4Angela z F.euch.6.Dieťa je šťastné v náručí matky. Conchita.
 6. ed. 6Uganda, naša civilizácia. 5Z Mexika o rodine.12Problém islamu, Ježiš.
 7. Márnotr. syn sa neradoval. 12USA proti potratom. 2Pavlove listy, ako čítať Písmo.
 8. 4Následky antikoncepcie. 5Majster sveta mal všetko a začal padať do pekla. Conchita
 9. ed.Pio, úpadok, nemluvím s tebou. Holandsko, Nemecko-zlá situácia. 4Tradicionalisti. 2Ján Klimak . Conchita.
 10. 4Od Gibraltaru po Ural.Mária. Proti homosexuálom a potratom. Otco-mater. láska, najväčšie dary. 11J.P.II.Prehnaný rozvoj, skladky odpadu. 9Rodina,mozog, Meves.
 11. 12 Neznalosť Biblie-chyba školy.6Meves,rodina, mozog.11Prosme o čnosti. 8Pio a Pius X. conchita.
 12. ed.Povrchnosť, chybný smer cesty.7 Gruz. príklad pomoci rodinám.4P.Mária varovala Rwandu, diabol.8Najlepší proti prúdu, Eliot,Tolken.7Conchita, odpadlí kňazi.
 13. 7Kríž, centrom pri liturgii. 9 Bratstvo Pia X.
 14. 4Turínske plátno. 8Ježišova smrť, Piccareta. Conchita.
 15. 2Rok kňazov. 4Turínske plátno. Conchita.
 16. ed.Cestou cnosti. 4Albert, dobrý ako chlieb, posledný zmysel života.
 17. 4Tajomstvo Sobiboru, koncentr. tábor.6Prvé sv. prijímanie, túžba. 7Pápežovi ide o vieru. 8Solženicyn.
 18. 4Hladujúcim, dobrovoľníci. 5Edit Šteinová.6Proč ne darwinista.9Hľadanie prístrešia dnes, muslimka.
 19. 6Homosexuáli a ich totalitné metody.9Biskup A.Laun.
 20. ed.Rod. prostredie prenantálneho veku. 7Zjavenie Hrušín, Ukrajina. Conchita.
 21. 10žiak vyhral súd o stvorení sveta,USA.4Speeman, čo znamená prijať II. Vat.koncil, bratstvo PiaX. 8Arský farár, hodina milosrdenstva.11Conchita,Trojica, plodnosť.
 22. 5Tri holubice z Fatimy. 4 apoštolka Ducha sv.10Požehnanie o.Pia,satanistka,20 detí. 12solidarita a zmierna obeť, ako, ľudia nábožensky vykorenení, pomoc.
 23. 8sv. prijímanie do úst. 12Bojovať o Europu,voľby. Gregor. chorál v Solesmes.
 24. ed.Keď schádza prvé zdelenie Boha, problém.2Návrat k náuke otcov.4Eudes. 6Źehnanie.8príjímať v kleče.10Mod.za vzdorujúce dieťa, odkiaľ je vzdor?neistota, neláska, predsudek. ed.stát, nejvíc nemil. detí, sobectvo, nová totalita, zákon silnejšieho, výchova k bezcitnosti – narušiť rodinné prostredie.
 25. ed.české volnomyšlienkárstvo má korene, „boží bojovníci“ ničili v XV. storočí,6000 zavraždených, stovky kláštorov. 7Zasvätenie Ruska v1952.
 26. ed.II. Vat. koncil,b.Schneider.5Príčiny napätia, moslimi, kresťania, nezamestnanosť. 7Príroda nám to vracia, antikoncepcia. 9Ježiš a evoluce, tvrdé srdce.10K sv. prijíma.
 27. 12Bohoslužba, žiadne vtipy. ed.I zaujatosť proti zjaveniam má korene ako odpor proti misii sv.CaM. 4Sigl,Kolín, záchranný plán P. Márie, proti katastrofe, vedeli ste a nič ste nepovedali? 7Valtorta. 11Poznámky k sv. prijímaniu.
 28. 12Dva protiprúdy, Koncil a rozchod s tradíciou.2Rok kňazov, ohrozenie zvnútra.7Varovanie pred bludnými náukami.8Mária, skrytý nástroj. 11 K sv. prijímaniu, výchova, človek nemá dispozíciu.
 29. 4Tretia totalita, gender 68. Výchova? 7Zmierenie, smrť.10Duchovné sv.prijímanie.
 30. 2Globalizácia,G8. 4Mystik Rafael.10Nebo a peklo nikdy nepominú.11Postihnuté dieťa požehnaním.
 31. 2Riziko aktivizmu.8Kat.Emerichová, slobodomurári nedbali varovanie. Kolín. Speeman, zmatené pomery, Bratstvo PiaX. ed. Svet tančí nad priepasťou.
 32. ed. USA, dlhy.2Zralosť, obnoviť zmýšľanie.7Čo sme špatne spravili v Cirkvi? 9Amazonka, čakajú na kňaza, smrť.
 33. ed Chýba kompas, Boh. 10 Vianey.
 34. 4Úpadok kňazstva, otázky. 6Nenarodené deti. 9 O slobodu dnes, Hitler, islam, gender, 10vnucovanie gender ideologie. Viera zhasne.7RU486, smrť.10k.Hoyos k Conchite.
 35. ed.muslimi nás majú v hrsti ekonomicky i mocensky.Nesprávna exegéza je už zakorenená.15 Späť k tradícii v USA mladá generácia.
 36. 2Seminárna formácia, reforma. 12Vzor kňaza Vianey. Conchita.
 37. 6Kríza prospela islamu ekonomicky. 5Ježišovo utrpenie,Angela z F.11Anjeli a démoni.2Chrániť Boží dar stvorenia, pôdu, vodu, vzduch.
 38. 2Stredovek, sv. Odon, Cluny, vzor.6Serafín zo Sarova.10Caritas in veritate.
 39. ed.1.sv. prijímanie, koreň viery.7Pius XII. osobnosť.10Formácia ku kňazstvu, začať katechizmom.10Celebrovanie „tvárou k Bohu“, k ľudu? To nie je podľa Koncilu.
 40. 2Simeon, nový teológ X. st., svedomie, dialóg, mystika. 4Smrť, najšťastnejší deň. 10Anjel strážny,p.Pio. 12Kytarová hudba nevhodná k liturgii,- western skôr.
 41. 6Ateista viní kresťanov z ľahostajnosti. 4Rakúsko, Rusi, ruženec, záchrana. 9T. Goričeva. Posolstvo, abych vás poučovala a viedla k večnosti. 7Nepriateľ č.1 diabol, Hitler, Stalin, Mao, nenávisť.
 42. 2Anzelm z Cantenbury, kontemplácia versus rozumovanie. 9Som démon a musím ťa zabiť. 6Homosexualita neprijateľná u židov, moslimov, budhistov.4Rivasiová, apoš.
 43. ed. Odstránenie mriežok? J.Bosko v kostole všetko zachoval. Rodina,laici. 6Dalajlama ateizmus.7Sarach, rozkvet v Medžugori, dozrievanie, večnosť. 11Slepé sestry z Torton
 44. ed.Gener. za generáciou strácajú schopnosť odovzdať vieru, duša. 8Z Rwandy, boje, odpustenie. 9P.Ježiš Gabriele 1968, očistec, duše prosia o pomoc.
 45. ed.Negat. dopady po Koncile. 2Bernard versus Abelard,X.stor. 4Genocída Arménov r.1915. 7Polsko, Cirkev musí ostať radikálna. 8Matylda za duše v očistci. 9Sedem zvykov za šťastné manželstvo. 10 Pio a Zlý.
 46. ed.Smrť, súd, večnosť. 9Kríza liturgie. 2Rozkvet stredovekej teológie. 8Potraty, ideológie, obchody. 9Sarach, Rakúsko, odpad, islamizácia. 10Dopis brat. kňazovi.
 47. 2Umení viesť spor Bernard-Abelard. 6Moderná teológia. 5Ben.XVI. potreba obnovy sakrálneho umenia. 4Súd pre ľudské práva, kríže na školách.
 48. ed.Mnísi v Cluny, hospodárenie. 2Clunyjské hnutí, spiritualita. 11Proč evoluce?
 49. 2Sláva kresťan. stredoveku, krása, umenie. 4Ratisbon. 10Evoluce. 6Nepoš. počatie.
 50. 2Teológia sv. Viktora, úžas. 4Odpustenie, liek zraneným. 9Evoluce. 11Conchita. Trojica. Kňaz nie kárať, ale liečiť, bez lichotenia. Roztržitosť, nedostatok štúdia je ohrozením kňaza. Pri nebezpečí pádu kňazov, čo ostatní?
 51. 2Vilém zo S.Thiery, XII., Bernard, Adalbert. 4Svätí kňazi. 7, 16Evoluce? 9Čistota srdca, prečo sa trápiš nad minulým?
 52. 53. 4 Mystérium Vianoc. 9Film 2012 o konci sveta, musel vynechať scénu o zničení jednej mešity, strach zo sebevražedných atentátnikov. 17 Conchita.

« Späť na úvod

Dnes je 11.12.2018

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk