Farnosť
Púchov

oltár

Světlo 2011

 1. Sv. Veronika Juliana, Lucifer a Judáš4,Loretánske Jezuliatko6,M.Julia Jaheny,3 dni tmy 9, Utiekol z Pol Potova, genocída 10.
 2. Reforma reformy , chybné interpretácie koncilu7,Mystička M.T. Carloni6,V.Guliani,Judáš v pekle, 7 miest.
 3. E-učiť od malička.Matka C.M.Heseman5,obhajoba rozumu7m.T.Carloni, za Stalina, bilokácia, nebude koniec, ale bude to strašné11.
 4. Kríza C.blud5.Výchova, boj o srdce deti7,Zmiznutie hodnôt, kolaps výchovy?7.T.M.Carloni-za volantom10.Vzrast domáceho vyučovania v USA,2 milióny.
 5. Koptská cirkev muče
 6. níkov6.Žena z večnosti, Fatima 8.Jezuitské redukcie, stratený raj9.
 7. Panna orleánska,duša2.muč. Van Thuan4. C.-hradba proti zmetkom6,fatimské deti, zodpovednosť za svet, osud zavržených, si vzduch10.
 8. Korán vyzýva k vraždeniu4,Etiopia, náb. identita zakorenená8,duchové,únik z pekla12.
 9. Francia, homosex.manž.ústavou vylúčené12.K motu propio8.Na liturgii záleží budúcnosť Cirkvi a viery, gregorián,latina.
 10. Hladáč Boha, vedec Philbert. Výchova a zmena zmýšlania10.
 11. Kalendár EU,sviatky9,Krvac.Kr. v Bolívii11,k večnosti2,miestne války Kongo, Rw.3mil. bisnis,ropa4.Holandsko C6.Když idú deti vl. cestou, čo špatne9.kolaps kultúry10. Včely vymierajú11.
 12. Sv.Batysta Varano,predtým tanec. Preláti, ale ich nemáme súdiť, ale modliť sa7.
 13. Kolaps liturgie4,K.B.Varano6. Budúcnosť deti,náš kapitál, bez Boha? boj o rodinu7.
 14. E-katastrofy. Ján a Magdaléna7.Salkaházi10. Vpád nebe,svatostánek8.baroko.
 15. Z dejín „kult.dejín“, revoluuce, co tvorí? Nejhorší fr.4, Don Ottávio, druhý príchod9, kresťanstvo, je aj príčinou sekularizácie sveta, strata identity9. Judáš, Ján, um.nôh11.
 16. Liguori dva doktoráty. Kult. Boje, Bismark4. K.B.Varano-zradila horšie ako Judáš11.
 17. Sv.T. z Lisieu, učiteľka2. Dieťa zomiera, trochu lásky10. 14.r. chorý chlapec,čnosti11. Progresivisti 13.
 18. Satanizmus “rok“12,Jež. Milosrdenstvo,vojna, domy znovu budú, duše11.
 19. Zázrak s krvou Pána vo Ferare10.Česko VORP, 40.000rodičov proti,9.
 20. Ch.d.Fucold, modl. Srdca6.Europa, ideologia, Mene,-tekel, ufarzin10.Potrat-násl.11.
 21. Šarbel Machluf4, muč. Van Thuan. Conchita Armide pred oltárom 11.
 22. E-modernissti. Snaha realnú prítomnosť za mystickú. Kozm. Úpravy, kríza6. Inštrukcia Universae Ecclesiae8. Kríza, čo robiť6. Myhre, konvertita, začal čítať5.
 23. Sv.Eucharistia, cesta k večnosti5, Náuka o srdci J.Crawley8. Amort,p.Pio, posadnutosť. J.P.II. prekrížil Satan. Plány4.Štyria atentátnici na páp. Taj. Máriinho života, opustenosť4.
 24. Nigerijský kňaz, výzva pre Európu, islam dobíja, nafta, angaž. Mladých6. Náuka o Srdci J.Crawley, veria ale nemilujú, beda.
 25. Výhrady voči islamu, neznášanlivosť9.Duša, Trojica, K. Sien.5. Na prahu násilí, dezinformácie, protitlak, manipulácie,tzv. gardista6. Sebevraždy 7,hrozba.
 26. Kresťania v E. nezasadzujú sa o vlastnú kultúru7. Kult.boj 6. Sv. omša, dva zázraky, posvätenie celebranta, premenenie11.
 27. Súčasná kríza viery, liturgia7. Cirk. hudba, posvätnosť, obnova,12.Mateo Crawley, mše svatá10. Ecclesia Dei 8.
 28. E-minimum lásky,vnút.kompas,Grecko, infikované ovzdušie. Bol zednár—Illeta6, sestra Hrabcová, pod plachtou učila12.
 29. K. Bufalo7, smierna služba Bož. Služobníka. K teologom8.
 30. Itália, demografický krach?5, Medžugorie Pervan8, čti pohane, manž. Latttovi.
 31. Otto Habsburg4, demokrácia10, don Otávio, výzvy z neba6, M.Bytrica, Turci 1545,1650r,8. Padelatel dokladu,1943, Židia, PiusXII,11.
 32. 10 miliónov hladní9, genoplastika, India4, digitálna komunikácia, útek. Otávio:Počátečný pohyb je nepatrný a stále rastie,moja Matka, ľudia málo vedia, menej uvažujú, nevidia, že kráčajú k skaze. E Steinová, kto mlčí, ale je zodpovedný, svedomie,1943, bojkot.
 33. Don Otávio:kňazská dôstojnosť a inverzia, stret medzi spásou a zatratením, výzvy z neba, zodpovednosť,6.Kríženie zvierat a ľudí11. Euch. zázraky. Freud, Reich, Kinsey, nezdar 11.
 34. Chambon, apoš.úcty4. Otávio:lavína sa spúšťa6, kvapka vody, v hre je duša. Sv. František.
 35. Otávio:posolstva, pasivita, ignorácia, chýbajú duch. Vodcovia, pokora6.Zákon a poriadok, deti si na prestupovanie zvyknú7,Vallapila, evanjelizátorka10,Neexistuje právo žien na potrat7, Nemecko,práca neni11.Dieťa sa nenaučí samo hovoriť, ani láske13.
 36. Otávio: Sod.-Gom., ako do montérok, lavína v pohybe6.Afrika, umieranie od hladu7.
 37. Najdôležitejšia doba ľud. dejín11.Otávio: dar krstu, semináre, návrat kňazov a kresťanov. Pohromy6.
 38. Nárast kat. škôl v USA, výber, buď chl.-dievč. Otávio: čít. Valtortu, hriech, duša, balvan, gravitácia8. Svetovláda, sily v pozadí7.
 39. Chambon, apoštolka4. Otávio: duše v očistci. Mormoni 13.
 40. dtto , oslavovať deň smrtitúžba4.Otávio: birmovanci-moji vojaci,
 41. dtto Sväté prijímanie, nech sa každý skúma5.Otávio: kríza vnút. života, zmena, infekcia, klúč6.Krvavý korporál, zázrak8. Premenenie, úžas13.Berlí, škola zvlášť pre chlapcov a zvlášť...
 42. Posolstvo z La Saleta4. Pio 5. Otávio: Judáš a tí dnešní, zasej semeno6.
 43. Obnoviť vieru, analýza choroby, liečba8.Otávio:cesta lásky k spáse.
 44. Civitaviecha,krvavé slzy4. Dies irae5. Otavio: demoni v C., na farách, kláštoroch, vládach. Spása-očista, kňazi.
 45. Veľký Hallel, žalm 136, na stvorenie2. Otávio: Nádoba pretiekla, zaslepenosť, nevidia predohru veľkej katastrofy. Modlitba, pokánie, cesta, neodbočovať. Krič k obráteniu.
 46. Otávio: birmovaci, biskupi, príkladom. K. Bertoni, vzor pre dnešnú dobu.
 47. Experimenty NIE, istota je Kristus2. Otávio: čo je kríza viery. Duch. príprava na tvrdé skúšky, pochodeň majte zapálenú, ináč zahyniete10.Bertoni11. Reforma liturgie, zlom8. Na slovíčko, návrat k Bohu,13.
 48. Výuka náboženstva8. Viera bez skutkov, ako neplodný strom. Otávio: tri kategorie kňazov, semináre, liaheň heretikov. Križové výpravy, symbol dnes. Hodina milosrdenstva odovzdáva sa hodine spravodlivosti, nutnosť prípravy duší. Beroni, doma mnísi, vonku apoštoli6.
 49. Otávio:rozpory v pastorácii (a večer TV porno?). Mládež, skaza mravov, zbrzdiť postup Nepriateľa5.K. Bertoni pre dnes7,10. Prenasledovanie islamom, po Židoch kresťania.
 50. Otávio: Svätokrádežne spovede11.K. Bertoni, kontemplácia, radenie sa najstarších- pre cisaára8. Satanov dym pôsobí nebezpečne v C.7.
 51. Otávio: stvorenie, úžas, prerušenie. Vykúpenie pre všetkých. Vyvolené duše-obete, hromozvody ľudstva10. Kňazstvo v C. prvoradá záležitosť.
 52. Otávio: Kňaz, druhý Kristus. Deformácie v seminároch a pastieri? Štrukturne zmeny C. nepomôžu. Duše-obete. Synu, buďte pripravení na skúšky.

Všetky a celé texty časopisov Světlo od r. 2003 – 2017 nájdete na internete k prečítaniu.
Kliknite si: Archív periodika Světlo.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk