Farnosť
Púchov

oltár

Světlo 2012

 1. Odovzdávanie viery, Desatoro. Femenizmus je zlý voči ženám. Ottávio 23.
 2. Dina Belangerová, mystička, 5r. sa spovedá a škapuliar. Náhoda? Stvorenie do ¼ tabletky, DNA. Ottávio 24, semináre, predstavení.
 3. Dina Belangerová, sestrička, Kolumbia, Gloria Polo, národ a Boh, jednota rodiny, modlitba, (Víťazstvo srdca 5/11), Ottávio 25.
 4. Dina Belangerová, stigmy. Ottávio 26. J.L. Brugues: Začať od katechizmu, chýba kultúrny základ, dva prúdy.
 5. Dina Belangerová, duše sa rútia do pekla, sa nedostatočne spojujú s mojim utrpením. Ottávio 27, kňazi minút príprava, vzbura národov, hŕstka boháčov vlastní 2/3.
 6. Dina Belangerová 5. Ottávio 28, znamenia varovania, jasné Mé matky, najväčší boj. Krížová cesta koptu, dejiny.
 7. Dina Belangerová 6. Ottávio 29, smrť, súd, nebo, peklo, pokánie. P. Mária, zásahy, vina, nehľadali pravdu. Frossard, obrátenie.
 8. Dina Belangerová 7, dovnútra Trojice. Utrpenie bez dna. Benediktíni a stará liturgia, Lefebr. Ottávio 30, tvrdosť zákonníkov.
 9. Dina Belangerová, utrpenie pre dušu má nekonečnú cenu, koniec. Ottávio 31. Arský farár a dnešní.? Obraz v Quadalupe.
 10. Jana z Arku. Ottávio, hodina očistenia, spása duší, na zlo treba reagovať.
 11. Alois Scrosopi. Anna M. Taigi, mystička. Ottávio 33, neveriaca generácia, zvrátená, temnota, láska, ?, nedbali ste na mnohé moje varovania.
 12. A.M. Taigi, E. Valtorta, úryvok, tri cesty satana, smysly, peniaze, duch pýchy, aj túžba po moci – telesná rozkoš. T.Georg,India, Návrat zo smrti, blah. Tomanová, česká stygmatiz.
 13. A.M. Taigi 3. Ottávio, soc. spravodl. bez Boha?, výchova, formácia. sv. Scoropi 4.
 14. A.M. Taigi 4. Turín. plátno. Príroda, rozum, genetický kód. Ottávio, pýchy, lavína, kňazi, farizeji? Lazár.
 15. A.M. Taigi, koniec. Tri dni tmy. Posolstvá Mária Myrtha zo Švajčiarska. Ottávio 37, pokoj zo strachu, vlažnosť, slabosť, odmietajú sa významné výzvy.
 16. Liturgia zlořády. 63 zázrakov. Ottávio, hodina očisťovania. Spravodlivosť a milosrdenstvo. Judáš. Moja Matka.
 17. Schizmatická cirkev v Čechách. 100 nových mešít vo Francii, 400.000 vzýva Alaha. Ottávio, neplodná modlitba, učitelia modlitby.
 18. N. Zeland, kostol z lepenky. Slová P. z Grubu, nastane čas, plevy budú oddelené od zrna, Desatoro. Ottávio, myslieť na smrť.
 19. Beretta Mollo. Ottávio 41,vždy som hovoril k ľuďom, dnes už nesmiem? Ukrajina, vizionár Josyp Terelya, posolstvá, ak Rusko neprijme Krista Krála, celý svet stojí pred skazou. Vina západu voči východu.
 20. Najväčšia kríza Cirkvi od reformácie, kard. W.B. Ottávio 42, Satan, dôvod nenávisti.
 21. A. Scrosopi 3.Ottávio, biskupi, uzdravovať, odpúšťať, oslobodzovať od zlých duchov, uderila hodina zmeny, nestrácajte čas, revidovať pastoráciu.
 22. Islám, stále drzejší. Spovedné zrkadlo kňaza. Ottávio, pokora, pokora, nepripravenosť.
 23. USA, supermarkéty?, ale malé obchody áno. Myrta z Grubu, očisťovanie ťažké. Ottávio, poriadok, stvorenie.
 24. Zákon, nekritizovať homosexuálov? Babylonské veže, spiknutia. M. Alacoque, Ježišovo Srdce 2, Ottávio, semináre, anarchia.
 25. M. Alacoque 3. Ottávio 47, prevrátenosť, náb. vyuka, heréza. Matka Makária, Rusko.
 26. Matka Makária 2. Ottávio, vyprahlosť, pastorácia? oslobodzovať duše. Miestne cirkvi.
 27. Deti z homosexuálnych manželstiev, sklony k drogám, depresii. Korumpovanie mravov. Ottávio 49, hodina nie je ďaleko.
 28. sv. K. Bufalo. Výchova, mozog, deti, pocity. Rakúsko, odbúrať muž – žena. Austrália proti zmene definície manželstva. Misia medzi Indiánmi.
 29. Blechschmidt, nie vývoj. Pornografia, internet, mozog, návod, napodobňovanie, 12roční skupinový sex ako šport, hrozné, podceňované. Ottávio, hodina spravodlivosti.
 30. II. vat. koncil, b. Schneider, 6 bodov. Myrtha z Grubu: držte sa verných biskupov. Sokolka – Lanziano. R. Bezák.
 31. b. Schneider, nová evanjelizácia a liturgia. A. Flem, otec ateizmu o Bohu.
 32. Náuka cirkvi je chránená zákonom nábož. slobody. Kritika homosexuálov? sv. Marketka.
 33. Markétka z Cortóny. Obrátenie väzňa, keď videl svoje miesto v pekle.
 34. Posolstvo Myrthy z Grubu. Z vystúpenia patriarchu na II. vat. koncile o pekle. Potraty ako dve války.
 35. Lucia: P. Mária to myslí vážne. Obrátenie M. Muqeridge, detstvo. Bianchi Poro, hluchá.
 36. Bianchi Poro, aj slepota. Egyptské rany v USA. Tlak na náboženskú slobodu.
 37. p. Pio, bol som svedkom zázraku vo Fatime. Berger, Monopelo, dôkazy zmŕtvychvstania.
 38. Laurentin: Satanova ofenzíva. Obrana proti démonom.
 39. Poslušnosť a svedomie. Mravokárca mocných Savonarola. Bianchi Poro 3. Z Grubu – manipulácia s prírodou, záhuba. Potraty, biskupi a kňazi, zmeniť bezbožné zákony. Dnešná doba je strašná, beda tým, čo mlčia. Modlite sa.
 40. Syllabus Pia IX., bludy. Bianchi Poro 4.
 41. Zverte vládu pokorným, Savonarola. Francia, otec, matka, nie? Pozdvihovanie, žena? Vojak A. Smorell, strážca ducha, spoluvina za fašizmus. Sv. Hedviga slezská.
 42. sv. Hildegarda: Zrodenie Antikrista. Satan v parlamente dnes. Komun. bezbožníctvo, zrušenie kresťanských sviatkov. Čomu dnes verí mnoho katolíkov. Spustošenie viery, odovzdávanie ďalším generáciám, liturgia.
 43. sv. Hildegarda, učiteľka, novozákonná prorokyňa. Počatie Antikrista 2. Francia, predefinácia manželstva. B. Bianchi Porro 6.
 44. Rok viery. Anežka česká, pád bezbožníkov. Počatie Antikrista 3, zvrhnutie, poďakovanie za stvorenie.
 45. sv. Ján z Avily. Bratstvo Pia X. II. vat. koncil, Speman, tradície. Prečo Europa stratila orientáciu? O duchu koncilu? zavádzajúce. Aggiornamento?
 46. Moc mystičiek stredoveku. O liturgickej hudbe. Anglia, kresťanské adopčné agentúry skončili, ideologický diktát, tzv. rovné príležitosti európskej smernice.
 47. Výstraha, druhý príchod, koniec časov. Príprava kňaza na sv. omšu. B.XVI. o posl. časoch.
 48. B.XVI. odmieta veriť proti rozumu. Faloš. predsudok, že rozum je blokovaný vieroučnými dogmami. „Rozumej, aby si uveril, ver, aby si rozumel“. Editorial D. Drehner?
 49. G. Kuby za kresťanskú sex. výchovu na školách. Katechéza, ako hovoriť o Bohu dnes. Exorcisti zo 6 na 12 v Itálii. Pápež odňal titul monsiňora H. Schullerovi – 400 rebel. kňazov.
 50. 51-2. Slovenskí biskupi podali výzvu poslancom NR proti homosexuálnym manželstvám. R.H. Benson: Neviditeľné svetlo, mystický príbeh dieťaťa so zomrelou matkou.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk