Farnosť
Púchov

oltár

Světlo 2013

 1. Budúcnosť Charity, zmena zmýšľania. Katechizmus anjelov 8.
 2. 4)Maria von Morl, stigmatizovaná.9)kampaň proti pápežovi,tzv. lidské práva. 9)Tsunami-sekularizácia.
 3. Katechizmus anjelu 7.
 4. Na prahu nové éry, kniha.
 5. 4)Gender ovlivňuje. P.Mária v Baneux.11)teroristi robia hon na kresťanov v Sýrii.
 6. Gender – diabolská ideológia.12)Miliony embryi zničené. Zviera a človek,in vitro.
 7. Proti RU486. Príručka-správne sláviť sv.omšu. 12)Vende – film.
 8. 6)Liturgia nás pretvára.
 9. Cieľ života, nebo, príbeh.6)odstúpenie pápeža inak.8)svedok II.vat.koncilu.
 10. Prosba nem.cirkvi o odpustení. Kľúč k pravdám neb. kráľovstva a Božia vôľa.
 11. Pos.Medžug.nezatvárať oči. E.Stein: Veda kríža.
 12. 4)Veda kríža. Seewald, pápež odchádza.10)Šef SNAP nepravdy publikuje.13)Detské bohoslužby a rodinné je hlavný omyl súčasnosti, osudná dezintegrácia. Máme stejného Boha pre deti, dospelých a starcov. Liturgia a pastorácia sa nesmú navzájom zamieňať.
 13. 12)Zlatý kánon sv.Jána z Damasku.
 14. Sv.kajúcnica Markétka z Cortóny, mystika.13)Chalc.patr.Luis Sako: hlásajú demokraciu ale rozdávajú zbrane, zmenili Egypt, rada je na Sýriu.
 15. Je boj proti ideológiám stratený? A.Laun biskup.
 16. Vplyv viery v existenciu neba a pekla na jednanie ľudí. 10)Na ceste k islamskému kalifátu, v Egypte trpia kresťania.
 17. Sýria, zničený kláštor, poslední kresťania. 9)Gender - spoločnosť násilia sa pripravuje.
 18. Konflikt svedomia Pia XII.: Protest by zhoršil krvavú lázeň voči Židom za Hitlera.
 19. 6)Mariánske zjavenie v Litve.
 20. 12)O kolonizácii ľudskej prirodzenosti gender ideológiou, proti životu a rodine. Financované medzinárodnou lobby.
 21. Francia, boj o rodinu. 11)Ideológie a diktatúra.
 22. 4)Jachymovské peklo. 12)Kristofóbia?
 23. 6)Malý Mário od Kríža, zjavenia. 7)Posolstvo: Vzďaľujeme sa od Boha.12)Sýria je spustošená, hovorí arcib. M.A.Chaldon.Uprchlici z Iraku, „arabské jaro“-pôsobenie na mládež. Historia, pśpolunažívanie.
 24. 10)EÚ vytvára nátlak - viac antikoncepcie a gender. 11)O lahodném zotročovaní človeka. 12)Litánie v dobe záplav.6)U Guadalupskej.
 25. 7)Propaganda proti Cirkvi. 13)Zákon o zákazu liečby homosexuality.
 26. 7)Zjavenie arch. Michala 2010. 10)Náboženská sloboda je ohrozená na celom svete. 12)Propagandou proti Cirkvi-franc. revolúcia. 10)Prenasledovanie:Čína,India, Egypt, Sýria...
 27. 8)Propagandou proti Cirkvi.13)Medzinárodná konferencia o obnove liturgie. 7)Španielsko proti sex.výchove WHO. 13)USA zákon o manželstve zrušený. 13)Rumburk, loreta, české švycar.
 28. Alzheimerová nemoc. 10)O pôvode homosexuality a teórii gender
 29. Eucharistia, sviatosť. 13)Cudnosť, udržanie.
 30. 7)Reformátor cirkvi A.M.Claret. 13)Farár a zednár?
 31. 6)Herman z Althausenu, chromý. 10)Ľudia vrúcnej viera, Europa.13)Lekár proti potratom, súd.
 32. 4)Sv.Hostýn a Tatari. 10)Buenos Aires, Eucharistický zázrak.
 33. 5)Tady som stratila srdce.8)Boh pôsobí všechno-zázraky ke všednej skúsenosti.
 34. 13)Černá legenda – čarodejnice.
 35. 8)Terezia Neumanová – život z Vykupiteľa.
 36. 6)Verní evanjeliu – zavraždení mnísi.
 37. 5)Tsunami – euchar. zázrak v Juž Amerike.9)Jak má voliť katolik – volebné programy.
 38. 10)Bl.Ignatius-poselství pro nás. 1,5 milionov mučeníkov v Arménsku. Biskup Maloyan.
 39. 10)Odsun kresťanov na Blízkom Východe je tragédiou. Masakre, invázie, Egypt, Al Kaida, chaos.11)Kard. z Libanonu Bechara Rai:Plán a projekt deštrukcie na zničenie arabského sveta k vôli polit. a ekonom. záujmom zo zahraničia. Písal som o tom niekoľkokrát svätému Otcovi, aby podal o tom objektívnu pravdu. Aj vyostrenie medzi sunity a šíty. Benátky zakazujú pojmy „matka a otec“. 8)Zmeny v rodine môžu otriasť základy spoločnosti.
 40. 4)Jeden deň v očistci.
 41. 4)akého ťa nájdem, takého ťa odsúdim. 7)Proroctvo mnícha P.Paissiose z Athos.
 42. 6)Na hranici života a smrti(M.Retrepo). 11)O 10 silách lásky.
 43. 13)Kto chce vojnu v Sýrii?
 44. 7)Belgia, eutanázia pre mládež. 11)Matka lásky. Dar dieťa, zjavenia P. Márie.
 45. 9)Zákaz sv. prijímania pre rozvedených, ktorí uzavreli nový sobáš, učenie Cirkvi.
 46. 11)Vatikán:Doporučenie OSN je zavrhnutiahodné, propagácia potratov a homosexuality.
 47. 7)Humanitárna pomoc Sýrii. 8)Omša svätá, korene. Diktatúra myslenia, nepriateľstvo voči kresťanom, farár V. Ghika. Po totalitách 20.storočia zvedajú sa nové ideológie vytvoriť „nového človeka“. Prebuďte sa!
 48. 52. Rodina, základ, ohnisko obnovy.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk