Farnosť
Púchov

oltár

Světlo 2015

 1. Vzpomienky na Pia X.(11), Kniha Gendernová ideológia ničí rodinu(kartuziani).
 2. Sv. Anton egyptský, otec mníšstva. Býť kresťanov podľa Ed.Šteinovej,3č.
 3. JAK SV. Frant. Saleský obrátil 72.000 kalvínov, spísal kázeň a zasúval im pod dvere. Islam, úplný protiklad kresťanstva. Predmanželský sexťažký hriech, aj v mysli, modloslužba.
 4. Katolícka cirkev v dobe nacizmu.
 5. Obnova cirkve v nás. Prestavby v kostoloch ku škode zbožnosti. O milom prebývaní Ježiša v Najsv. Sviatosti,2č. Vzpomienky papeža Pia X.
 6. Hnev. Tomasi: Násilie nič nevyrieši. Vzpomienky Pia X.15č.
 7. Memento mori! Damokluv meč.T. Kempenský. Satan a duša umierajúceho kresťanarozhovor, pozde ale nie príliš. Obrana.Vých. Patriarchovia:zastaviť konflikt Izraelarabský.
 8. Veľký divotvorca z Belgie P.P. Molspojený vždy s Pánom. So smrťou končí všetko1.č. Kempenský, Saladin, rodina, domáca cirkev.
 9. Smrťou končí všetko 2č. Sex. Zneužívaní detí narastá, po internetu, sociálne porno. 1% populácie je bohatšie ako 99%. BRICS.
 10. Manželstvo a Eucharistia, vernosť. M.Magdalena. Pius XI. Ku kňazom, nenechať veriacich v blude. Krátkosť života. Stárnutie s Bohom. Mladá generácia so starými, eutanázia, tlak v Nizozemsku. Stvorenie oka? skameneliny, hypotézy vedca Parkera, evolúcia?
 11. Záchranca jedn. manželství, lúd. duší Mikuláš z Flue, brat Klaus, do pustovne, 18r. bez jedla, len Eucharistiu, uzmierovateľ. Lybanon a Sýria, svedectvo doby č.1. Bude kričať kamení,2č. Oko, evoluce, skameneliny. Petícia o vyjasnenie 6. Prikázania.
 12. Postite sa srdcom1.č. Libanon a Sýria2č. Myrnazjavenie. Vikar Alepa:Zahraničné mocnosti naplánovali vojnu na ďalšie 3r.scenár. Vzpomienky Pia X.21.č.
 13. Sv. Frant. Z Pauly.Kristus Vykupiteľ, katechéza. Postite sa srdcom2č. Poslanie proroka kňaza. Abeceda manželství. Konvertita A.Sanchez, otec, profesor v Sevile.1.č.
 14. Priateľstvo s Ježišom G.Galgani. CH.Meves,proti duchu doby, diabolský plán ovládnutie sveta, potraty, gender je diktatúra, sex mládeže, čo robiť?, informacie, farnosť, Písmo. CH.Meves, vývoj v detstve, mozog, učiť sa vychove. Feministky. Európa v zmatku.
 15. Apoštolka Spernza. O J. Husovi a husitstve1č. Rozhovory s konvertitom Sanhezem3č.
 16. Ježis nás učí apošt. horlivosti,6motívov1č. Obetné duše M.Robin, Taigi, K.Sienska vrátila sa z neba. Roz. Sanchez4č. O J. Husovi a husitství2.časť.
 17. Svätý Rafael, obeť. Ježiš nás učí12.časť. Kard. Sarah, liturgia, tá tridentská, koncil, islam. O Husovi a husitstve3časť.
 18. COMECE a náhradné materstvo? Za obnovu Marianského stĺpu. O Husovi 4časť.
 19. Kard. Bagnesco o kolonizácii teórii genderu a jeho vynálezci usilujú o svetovládu; džihád je do nebavolajúce rúhanie a mimovládne organizácie vôľu ľudu nevyjádrujú. Kritika na EÚ parlament, potraty, práva žien. O Husovi, vypálené kláštory v Čechách5časť.
 20. Cirkev nemôže ponúkať zriedenú vieru, G.L.Mueller.
 21. Nové objavenie ženy ako matkyCH.Meves, kniha:Střet náboženství, dlhá vojna medzi islamem a kresťanstvom, 7 storočie.
 22. Úryvok z XI.kap.III.zv.Myst. Mesto Božie 480 Eucharistia. Sejfo: Co budeš meč...zvrhnutie S.Husajna. Arabské jaro, Turecko. Prvá svetová vojna, pustošenie, pochody smrti, ISIS.
 23. Som len žena v domácnosti M.Taigi. Sejfo: Což bude meč požírať večne? Zabíjet – v Koránu. Genocída skončila? Rok 2003 v Poľsku zmarený útok na katedrálu, ani teraz sa nemôžeme cítiť bezpečne. Demokracia bez hodnôt sa mení v totalituDostojevskij. G.K.Goldman.
 24. Africká odpoveď západuA.Sarahnáuka Kristova. Pokľaknite v úžasu pred zázrakmi života. Propagandou proti cirkvi,13č.zničiť kresťanstvo, bolševizmus, Hitler.
 25. Neuveriteľné obrátenieSergej Kurdakov. Propaganda proti cirkvi14.časť.
 26. Cirkev je založená J.Kristom. Smysel života sa ukazuje na hranici života a smrti, srdce 15 stupňovklinická smrť, hinduistické božstvo Om a o reinkarnáciiod satana. Pravda len v Písme. J.H.Matlary. Propagandou proti cirkvi15č.Jasná Hora;viera životná nutnosť.
 27. Cesta k plnosti pravdy,2časť. Propagandou proti cirkvi16č. EÚ Noichlgender prijatý a zavádzanie rodových kvót, sexvýchovu do škôl, antikon.,proti Škripek, Záborská.
 28. Šamsdievča.Irak:500.000 zabitých detí a 500.000 zomrelých válkami USA a to pokračuje. Celosvetová tsunami prenasledovanie kresťanov. Gender výchovaproč mám dva tatínky? Pravidlá pro rozlišovaní duchunepomôžu, kto nemá kritické myslenie a vôľu.
 29. Prijatie imigrantov bezbrehé treba zastaviť, ináč...
 30. Sv. Ignác z Lojoly a rozliš. duchovzmizly svetské sny a predstavy, nesúhlas so smyslovým pokúšaním. Vychovávať v duchu don Bosca3.časť.
 31. Toufarpriateľ J. Krista. Odpusťte a bude vám odpustené. A.Goledziawskamodelka. Zázračne si ma stvoril sto biliónov buniek, geny, zrážanlivosť krve, mozogstomiliard nervových buniek!!
 32. Bl.M.Tonay, švaj. mis. V Tibete. Pohleďte na neb. vtáctvo, krídlo, let; evoluce?
 33. Mluvme o své radosti, martyrium. Ak neuveríte, nevydržíte, zakorenená túžba po láske. Pohleďte na nebeské vláctvo, krídlo2časť.
 34. Posolstvo z Medžugoria: Nestrácajte čas, prostým srdcom prijímajte Jeho slová a žite ich. Môže milosrdný Boh zavrhnúť naveky? O existencii pekla. Prorocké slová sv. J. Escrivá de Balaquer, 1č. zmätenie v cirkvi, postaviť sa proti rozkladu. Mons.Tomasi: Dochádza ku globalizácii podporovaného technologiami a peniazmi, obžaloba.
 35. Pror. Vyzvánenie sv.J.Es.de Bal.2č.zlořády v cirkvi, katechizmy plné herézy, Amesty International –prostitúciu za ľudské právo. Zvrátené systémy a ideológie zákon trhu.
 36. Prorocké vyz.sv.J.deE.3č. Tri žadostivosti. Autori heretických katechizmov. Zmizení zbožnosti. Môže sa z neživého zrodiť niečo živé? To predpokladá, že Boh neexistuje ako Stvoriteľ!?1č.
 37. O migracii inačOSN: Európa bude potrebovať 159 miliónov migrantov!? V Ženeve je na to organizácia; ciele mocenské, dezintegrácia kresťanstva. Pror.vyz.4č. Pascendiencyklika.
 38. Eucharistia1č. Zázraky v našich dňochGradwohlovci.
 39. Príliv migrantov je výsledkom gigantického obchodovania s ľuďmi, 30.000 priekupníkov.
 40. Bitvy Božie, Lepant, ružencom proti prenikaniu islamu do kresťanských zemí.
 41. Euch. Kvetina M.da Costa. Než začneš premýšľať o svadbe s muslimom. Biskup Alepa: Masový odchod sýrskych obyvateľov je účelový, zastrašujú nás, výcvik bánd a Európa?
 42. Afr. biskupi odmietli ideokolonizáciu. Rodina je najväčší nepriateľ globálneho trhu. Exorcista Amort o islamskom štáte:je to satan.
 43. Gender – absurdná ideológia, je proti rozumu i prírode. Treba klásť odpor, ináč to bude katastrófa. Čo je človek?Boží tvor.
 44. Najdôležitejší deň v životesmrť, spása. Byť u umierajúceho, milosti, svedectvá. Útoky.
 45. Homosexualita nie je vrodená. Návrat márnotratného syna1časť.
 46. Sv. Mechtilda z Hackenbornu. Suma o daroch sv. Jozefa4časť.
 47. Mučeník v Arménii. M.Schooyans:Je nutné prikazovať a chrániť prirodzenú morálku.
 48. Prorokmi ohlásenýv Ježišovi 332 proroctiev. Suma o daroch sv. Jozefa 6časť.
 49. Ja som to2č. Dobre žiť a tak dobre zomrieť. Prevádzal som satanské rituály, dnes som katolik.
 50. Sv. Otíliapatronka slepých. Kard.Koch: Islamský štát je satanteror.organ. Zdelov.prostriedky?
 51. Ó antifony2č. Arc.Chaput:prispôsobivosť nie je cesta milosrdenstva. Sv.Peter Kanisiusotec katechizmu. Ježiš je skutočne Boží Syn. Útoky na aktivistov, ktorí sa stavajú proti sexualizácii deti a genderideológii.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk