Farnosť
Púchov

oltár

Světlo 2016

 1. Lesk pravej zbožnosti.-Fr. Saleský. T.Burghart-z tmy do svetla mladíka, skazenosť v mládi.
 2. Pastierka – don Bosco. Kard. Sarah odsúdil profanaci kostela-media mlčia a ľahostajnosť vlád, satan v ich srdciach. Život Marty Robin-obeť za nás, horela, zápas s diablom.
 3. Prorok Jonáš a pokánie Ninivčanov.Eusebia P.Yanes-smierna obeť. Lucinka-Downov syndróm. Kolín, útoky migrantov,380 žien. Lýbia, poprava koptskych kresťanov islamom.
 4. Bezradný svet potrebuje Krista. Umenie zomrieť. Mužnosť v hlásaní evanjelia mladým, nájsť zmysel. Počet zabitých kresťanov dvakrát viac,2400 kostolov. Páter v Dachau zachraňuje.
 5. Zastaviť genocídu robenú ISIS. Kard.Sarah:význam ticha v liturgii.. Utvárať život, umenie zomrieť. Arcibiskup z Alepa: Pomôžte nám ostať v Sýrii.
 6. Ďalšia liberalizácia s ľudskými embriami.
 7. Každý život má večnú hodnotu. Suma o daroch sv. Jozefa17.časť.
 8. Arcb. Scicluna:neexistuje milosrdenstvo bez spravodlivosti;mlčanie? V časoch bez kňaza J.E.J.Werth SJ. V Nigerii zabitých 11.500 kresťanov, 13.000kostolov, Boko Haram.
 9. Mlčiaci svedkovia Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania-Monopela.
 10. Víťaz nad smrťou, peklom a Satanom.
 11. Koho teší in vitro, zločin genocídy, 5 milión počatých, nesprávne, metylace DNA,20 miliónov usmrtených.
 12. Cirkev sa nesmí riadiť duchom doby. Sýrsky arcb. O krvi preliatí: Európa sklizí, čo zasiala, povolili mešity, kde sa hlása wahhábismus. V Sýrii 5 rokov sa vraždí, muži, ženy, deti. Ropa?
 13. Pýcha je pre Pána neprekonateľná prekážka. Boží projekt.
 14. Teroristický útok na rehoľnice Matky Terezy. Libanon, 2 milióny uprchlíkov. Protestantizácia?
 15. Bi.Abu Khazen: Zásah USA v Sýrii bola fraška,vy Europania?! Prežívaný islam je nezlučiteľný s našou spoločnosťou-P.Samir KahlilSJ. 5let nehoráznych lži o Sýrii-o.D.Maes belg.rehoľník.
 16. ?!-(prevzaté z archívu MCM.) O pravej marianskej úcte2č. Otec vlasti-Karol IV.1č.
 17. ?! dtto 3.časť. dtto 2č.Kard. Tauran:Blízky východ už neexistuje.
 18. Živý príklad Chu Tse Minh 12 ročný a potom sa stal kňazom, mučeník. Čína bašta cirkvi.
 19. Banalizované nebezpečie, hipnotizácia, veštenie.
 20. O tolerancii, milosrdenstve a večnej spáse-ideologia relativizmu. Homosexualita, fakta a mýty, NARTH, mladým hovoriť o nebezpečí a deťom je vec rodičov. Odhalený pornoarchív so satanistickými obeťmi. Kard.Sarah vyzýva Američanov k odvahe brániť rodinu.
 21. Kresťania sú terčom útoku, lebo zjednocujú Irak. Okultizmus sa vracia so silou. Je joga len cvičenie? Energia, uvolnenie? -okultisticko-demonické pôsobenie.
 22. Tvojim poslaním je zachraňovať duše-Con.Armide-vzor matky kňazov. Tre Fontane. Kard. Sarah:Vrátiť centrálne miesto Bohu v liturgii, k východu.
 23. Najväčší poklad človeka-nesmrteľná duša. Najvýznamnejšia chvíľa-smrť.
 24. Život je nádherný-smierčia obeť za kňazov,Carla. Kresť. domobrana v Iraku?Nie, na to je vojsko. Imani slobodne kážu nenávisť voči Západu. Rehoľníčka, EWTN,TV.
 25. Ježiš ma vrátil do života, Piotr. Nebezpečné cetky-amulety, talismany. Varovné svedectvo kňaza Š.Scheiera, bol na Božom súde po havárii a dostal druhú šancu.
 26. Sv. kajúcnica-M.Magdalena. Pán zázrakov, obraz z Peru. Varovné svedectvo2časť
 27. Znamenie existencie Božej-sv.Šarbel,10.000 uzdravení. Varovné svedectvo3časť a posolstvá, to je milosť; priority na zemi. Posolstvo Kráľovny mieru Mirjane.
 28. Sekretárka môjho Srdca-Benigna. Kard. Sarah v Londýne na konferencii o liturgii, k tradičnej sv.omši, prijímanie kľačiačky,Gregor. chorál,čelom k Pánovi, vyzval kňazov a biskupov. Varovné svedectvo4č.:peklo je! Bývalý serafín Astarot vydáva hrozné svedectvo o pekle.
 29. Zázraky sv. Dominika. Mons.Bernadito Anza v OSN svedčí o diskreditácii pojmu ľudských práv; Boh stvoril svet, DNA.
 30. P.Mária, pomocnica v každý čas-Kolbe. Náboženský štát2č. Znamenia prítomnosti Boha vo vesmíre 1.časť.
 31. ?! Náboženský štát 3č.(z dob franc. revolúcie-nová varianta)-Pius IX.proti. Znamenia prítomnosti Boha vo vesmíre2č.koniec-jak sa dá bojovať s genderideológiou, ktorá nás zaplavuje-začať v rodine. Nekonečnosť vesmíru prerastá poznávacie schopnosti vedcov, ani počet hviezd nepoznajú-výzva k nadšenej modlitbe nad veľkosťou, múdrosťou a láskou Stvoriteľa. Môj život určovala zášť a sebazničenie-homosexuálna hviezda.
 32. Ja budem tvoja matka-ateistovi, jeho duchovný boj. Suma o daroch sv.Jozefa38č.Broumovské kostoly na zozname UNESCO, Lanži. Najmenej 250 kostolov vo Francii čaká demolácia.
 33. Posledný zápas bude o manželstvo a rodinu. Fatima a predchodca. Sv Grignion. Ninive-pokánie. Stanovisko-registrované partnerstvo.Kolumbia proti genderu do školských ušebníc.
 34. Dopis, utešujúci v utrpení. Prebodnutie- MMB. Juž. Sudán, hladomor a 60.000 bežencov.
 35. Zázrak krve sv.Januára. Deti ako smrtonosný nástroj Boko Haram. O genocíde Arménov z Vatikánskych archívov; Turkom išlo o vyvražďovanie národa.
 36. ?! Mária, nádej budúcnosti, sv. Michal archanjel bráň nás-LevXIII. A.K.Emerichová. Suma o daroch sv. Jozefa 42č.-anjelské zjavenia.
 37. Kard.Sarah:reakcie na prejav; orietácia na kňaza-nebezpečie. Cesta 121,pomoc prestarlym kňazom. Nové študie:deti homosexuálov trpia depresiami a násilím.
 38. Maria von Moerl,stigm. vizionárka, videla temné udalosti, prímluvkyňa u Boha. Katolícki vedci o aktuálnosti encykliky Humane vitae.
 39. Písal sa r.1683, pred Viedňou kresťania hájili Európu pred islamom.1č.
 40. Dtto2č.Kard. Sarah:Reforma reformy príde. Treba vrátiť liturgii posvätnosť, cit pre tajomstvo.
 41. Kard. Burke:Každý katolik je povinný prehlbovať vieru, maltézsky řád-obrana viery. Suma o daroch sv. Jozefa46č. Pod maršalskou holi Evžena Savojského, Viedeň 1683.
 42. Čo príde po smrti-M.Robin, jak môže človek poznať stav svojej duše? Doba veľkého súženia. Modlitba Otče náš5č.Kto naprogramoval náš genetický kód?-Flew ateista:-úžas!-tri bilióny informácii v každej buňke!!! Chvála Bohu!
 43. ?! sv. Leopold. Modlitba Otče náš6č. Najnovšie komplex vedecké štúdia vyvracajú argumenty skupín LGBT a gender-Dr.Lawrence Mayer, Dr. Paul McHugh. Leopold Mandič. Katolíci pribúdajú na celom svete okrem Európy. Zbraň pokory-Carles deFoucauld, Faustýna,Antonín.
 44. Dr.Horatio Store zachránil milióny životu-proti potratom.Modlitba Otče náš7č. Suma o dar49č.
 45. Cirkev nepovoľuje rozptyľovanie popola zomrelých, ani uchovanie doma. Umenie dobrej smrti.
 46. Mystické Mesto Božie-Vtelenie. V Ríme, exorcista hovorí o boji proti démonom.
 47. MMB-Vtelenie2č. Opomíjení:hriech dnešnej doby, v srdci, pýcha. Jedno steblo slamy a nitka,r.1636, Markéta, záchrana pred islamským vojskom. Hlavné aspekty Božieho obrazu v islame.
 48. Opomíjení:hriech dnešnej doby2č. Kresťania sú v Európe i vo svete utláčaní, ročne 100.000 zabitých. Multikultúrna spoločnosť v praxi-Británia. Nemiluješ LGBTI? Za citovanie Biblie pokuta!-Boutinová 5000eur dľa zákona! Sila väčšia ako sebevražední atentníci. MMB3.časť.
 49. Narodenie Ježiša dľa Brigity. Vianoce za ostnatým dratom r.1940,kňazi. MMB-Vtelenie4č. Opomíjení:hriech dnešnej doby4č.Hľadám delohu k pronájmu; na záujem dieťaťa sa nedbá.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk