Farnosť
Púchov

oltár

Úbohé duše z očistca

Podľa videní blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej

*„Aby si svoj stav neprirovnávala k peklu, ukážem ti ho“, hovorí jej Ježiš.

Potom hovorila toto: „Keď si pomyslím na to, čo som tam videla, ešte teraz sa trasiem na celom tele. Kam oko dovidelo – nič – len noc. Miesto nikdy sa nekončiacich múk.“

Planéty sa jej ukazovali ako miesta, kde prebývali zlí duchovia. Videla, ako okolo zeme krúžia nové telá; akoby ju obkolesovali odľahlé hviezdy, na ktorých prebývali rôzni duchovia. Toto slobodnejšie miesto pobytu dostali preto, že v momente svojho pádu pocítili určitý druh pokánia. Na poslednom súde zostanú zavreté v pekle (ich pokánie však bolo čisto prirodzené, podobne žiaľu zradcu Judáša).

Takíto duchovia bývajú aj na mesiaci a kométach.Práve títo duchovia prichádzajú na zem, prenikajú do vnútra človeka a nabádajú ho na klamné príjemnosti a myšlienky. Oni sú tvorcami zla, nasmerovaného proti Božej Cirkvi, oni tiež vyvolávajú vzbury a vojny uprostred ľudí a sužujú duše v očistci.

Videla tiež veľa zlých duchov vo vzduchu a množstvo zla na zemi – ovocie ich zúrivosti. Nakoniec sa dozvedela, že početní odsúdení ľudia bývajú na opustených púštnych územiach a až do súdu trpia muky na miestach, kde páchali hriechy.

Teda A.K. Emmerichová tam vo vesmíre na planétach nevidela žiadnych takých ľudí alebo podobných ako žijeme my tu na tejto planéte Zem. V inej knihe „Dostaňte nás odtiaľto“ od vizionárky Márie Simmy sa píše, že k nej prichádzali duše z očistca a podávali jej hodnoverné informácie o vesmíre: „V celom vesmíre je len na Zemi inteligentný život. UFO je satanovou prácou. Satan chce, aby sme boli veľmi zvedaví, a aký lepší spôsob jestvuje, než nás zavádzať a naháňať sa za malými zelenými kreatúrami do hĺbok vesmíru? Všetky tie filmy a televízne programy o civilizáciách vo vesmíre môžu mládež viesť do nebezpečenstva.“ Toľko z tejto knihy.

Teda keď máme k dispozícii takéto argumenty, je na každom žiakovi alebo dospelému, aby vedel správne rozlišovať čomu uverí, máme slobodnú vôľu; ale aj zodpovednosť za následky z rozhodnutia.

Ku  A.K. Emmerichovej prichádzalo z očistca veľa duší, na ktoré nikto nepamätá, deti nepokrstené, protestanti a židia, prosili o pomoc. O tom však sa rozpisujú aj iní vizionári. Predsa však niečo z jej skúsenosti: Najviac jej bolo ľúto tých mŕtvych, ktorí boli za života nadmieru vychvaľovaní. Tieto duše považovala za najúbohejšie a najviac opustené. Neraz opakovala: „Nadmerné vychvaľovanie niekoho je podľa mňa autentické okrádanie a páchanie krivdy voči tomu, komu sa skladajú nenáležité komplimenty.“

„Všetko, čo si človek pomyslí, povie, alebo urobí, obsahuje v sebe časť života, z čoho pramenia potom dobré alebo zlé dôsledky. Mal by to čo najrýchlejšie napraviť pokáním a vyznaním vo sviatosti zmierenia.“ „Videla som tresty znášané za hriechy v nasledujúcich generáciách ako čosi úplne prirodzené a neodvratné. Podobne je to s prekliatím...“19. „Videla som, ako dobro a zlo prechádza z predkov na deti a v nich pôsobí...“ 25.

A.K. Emmerichová vyzýva veľa sa modliť za duše v očistci; ale aj za seba, takto:

V každej chvíli môžem zomrieť a prejsť do večnosti a vo chvíli smrti budem súdený podľa mojich skutkov; ak zomriem v stave smrteľného hriechu, budem večne nešťastný v pekle s diablami a so zatratenými; ak zomriem v stave milosti posväcujúcej, budem večne šťastný s anjelmi a svätými v nebi. „Bože môj, udeľ mi milosť, aby som žil a umieral v tvojej svätej láske a nikdy ťa neurazil.“ 3krát Zdravas Mária...“ Matka Božia, Patrónka dobrej smrti, oroduj za nás. Svätý Jozef, oroduj za nás“.

Ďalšie modlitby, za dobrú smrť a aj za duše v očistci sú na konci knihy.

Zo 62 stránkovej knihy ÚBOHÉ DUŠE Z OČISTCA, vydal ZAEX 2016.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk