Farnosť
Púchov

oltár

Z temnôt do svetla

Autobiografický príbeh „márnotratného syna“ píše Marino, dedinský chlapec, z kresťanskej dobrej rodiny sa dostal do veľkomesta Bogota, tam sa nechal zvábiť na nerestnú cestu „gender“ skazenou americkou mládežou v šesťdesiatych rokoch, keď mu bolo 15 rokov. Títo chlapci a dievčatá z USA prišli na trojmesačný výmenný pobyt a bývali v kresťanskej komunite YMCA, kde som býval i ja. Výstredne sa chovali i obliekali. Vyjadrovali nevídané hodnoty, úplne oslobodenie, že svet je skorumpovaný dospelými a mládež sa stane spásou sveta, vietnamská vojna že sa skončí a láska a pokoj zavládne, že zmeníme svet, to priťahovalo môjho ducha. S týmto programom kráčali sme nadšení spolu ulicami Bogoty v malých skupinkách ako „nebeskí misionári“ držiac sa za ruky. S Donnou som kráčal ruka v ruke a v jej krásnych modrých očiach som videl prisľúbený raj. Donna bola moja prvá frajerka, pozývala ma na marihuanu a s ňou som objavoval tajomstvá tejto spoločnosti. Chodili sme na výlety, na „magické miesta“, propagovali sme voľnú lásku. Mali veľa peňazí a všetko platili. Tri mesiace prešli ako jeden deň z dôvodu permanentným účinkom, ktoré drogy mali na naše všetky „výlety“, kým sme boli nadopovaní. Bolo mi smutno za týmito „spasiteľmi sveta“, ale ich vlastní na americkom vyslanectve ich považovali za najhorších kriminálnikov. Nemohol som tomu veriť. Oženil som sa ako 20 ročný s ďalšou frajerkou. Potom som prešiel kus sveta, Nemecko, USA ako umelec, skladateľ, herec, ale bez Boha. - Pán povedal, že nikdy v dejinách ľudstva nebol svet tak ďaleko od Neho. Duševná skorumpovanosť má alarmujúce rozmery. Ide o priemyselný pokrok, Beatles, životný štýl hipis, atď. Súčasná generácia bez svetla z neba je zvedená a stráca sa v pominuteľnom živote ilúzii. Ide o veľkú duchovnú podvýživu, nevedomosť(41).

Večný život začína už za života v tele!

Naša doba je horšia ako Babylon i Sodoma a Gomora. Pán povedal, že obrovská časť ľudstva je viac produktom smilstva než lásky(42). Sexuálna nečistota je jednou z najhlbších priepastí, ktorá nás oddelí na svetelné roky od Boha. Pán ma vzal ku koreňu hriechov mojich predkov a ukázal mi, ako som rozmnožoval tieto hriechy, kliatbu pre budúce generácie. Preto som nemal nijaký duchovný kompas.(54). Premrhal som svoj duchovný rast.

Predstavivosť je najväčším znečisťovateľom nášho rozumu. Ak ju umlčíme, to bude nášho rozumu ozdravenie – prameň ideí o láske a náš anjel strážny vtedy s nami komunikuje(52).

Temné prvky ateistickej psychológie a ich školy otvorili najväčšie vráta do pekla. Títo vedci a ich nasledovatelia priniesli do sveta viac smrti cez potraty, než všetky vojny a roztrhali manželský život. Freud, ktorý dosiahol veľké vedecké poznanie, ale schválil a uvalil na ľudstvo dva najväčšie zločiny: potraty a homosexualitu. Ospravedlňovanie promiskuitného životného štýlu posunulo človeka k zvieracej prirodzenosti.(97).

Pán mi jasne vysvetlil, že nič v stvorenstve nemá moc bez Stvoriteľovho ducha, ani mesiac, ani hviezdy, talizmany. Pohanstvo sa začalo pomaly presúvať do sŕdc západného kresťanstva, a to: ezoterické poznanie, New Age, povery, špiritizmus, astrologické tabuľky – sily prírody, reinkarnácia, zbožňovanie ľudských a zvieracích bytostí, rôzne idoly, celebrity, veštectvo, (57), Silvova metóda. To priviedlo celé generácie kresťanov k pohanstvu, do obdobia 4 tisíc rokov pred Kristom, keď nádej na vykúpenie bola ďaleko (63). I v našich seminároch je formácia zameraná značne pre svet.

Pán mi ukázal medzigeneračné dedičstvo a v dôsledku našich hriechov, nesieme i toto dedičstvo. - Zdediť peniaze, slávu a moc získané zlými cestami môže viesť naše duše na cestu zatratenia. Len kým sme ešte v tele, je možnosť nápravy(75).

Keď sme v prvej fáze života a dosiahli sme vek rozumu, nadviažeme vzťah s Božími anjelmi, oni sa vkladajú do našich aktivít a skutkov. To, čo robíme v detstve, vytvára scenár pre celý náš ďalší život. Už vtedy otvárame akoby duchovný „bankový účet“ a začíname naň vkladať ovocie našich skutkov. Počas nášho detstva dochádza k obrovským zápasom. – a náš anjel strážny nám môže byť pri tom veľmi nápomocný, ak sa naň o pomoc obrátime.

Charita = empatická láska je jednou z najmocnejších zbraní proti diablovi. Kto miluje svojho blížneho, má srdce plné tejto lásky a je naplnený nebeskými inšpiráciami.(96).

Návrat do svetla po tom, čo sme odbočili z pravej cesty a padli do temnôt, je úžasný, ale stojí to veľa. Keď sa ráz zbavíme tela, je nemožné napraviť to, čo bolo poškodené. (98).

Stál som uprostred najzlomyseľnejších padlých anjelov. Mal som 21 a bol som postavený priamo do centra tohto hriechu v Hamburgu. V divadle nacvičoval som hru s nemeckou herečkou, tiež mala 21. Bola to hra plná sexuality... Dostal som talent kultivovať opačné pohlavie a bol som oslabený, a tak ľahko unesený ženami cez telesné vášne (111).

Môj vzťah s Donnou bol začiatkom najdlhšieho pokračovania pekelných udalosti v mojom živote. Cez ňu boli do mňa vstreknuté dva jedy. Prvý sa týkal halucinogénnych drog a druhým bol jed promiskuity (pohlavný styk s viacerými). Tento druhý som mal z dedičstva z predošlých generácii v rodokmeni, ale Donna roznietila ten oheň nečistoty, ktorý už nikdy neprestal horieť, až kým ma našiel Pán v roku 1997 vo veku 47 rokov. Potrebné je opísať rôzne stratégie zlého ducha. Ako ma pripravil na príchod Cindy, ktorá vymenila Donny a uviedla ma do sveta drog, LSD výletov a ezoteriky. Cindy a ja sme boli príčinou skazy mnohých duší. Diabol pozná dary a talenty, ktoré nám Pán dal a chce uchmatnúť všetky do svojho teritória v našom rannom veku, inak by to boli zbrane proti nemu. Donna a Cindy boli veľmi krásne a inteligentné, mladé, ľstivé, úplne ma okúzlili. Podporoval som ich vo všetkých úmysloch, ktoré nás viedli do priepasti hlbšie a hlbšie a nemal som ani najmenšiu predstavu, že by to bolo dôsledkom zlých duchov, pretože sa to dialo uprostred najkrajšieho priateľstva.(115). Cindy zomrela mladá na predávkovanie heroinu, tak zomreli mnohí.

Dnes stále väčší počet mladých „hviezd“ vstupuje na umeleckú scénu, do moci, bohatstva a slávy a vplývajú na skazu miliónov duší. Masy sa snažia napodobňovať ich svetský spôsob správania. Diabol vie veľmi dobre využívať umelcov a ich talent na zväčšovanie jedovatého vplyvu, aj môj umelecký talent tak využíval. A k tomu ešte grogy(117).

Bolo mi ukázané, aké hrozné sú hriechy sexuálnej nečistoty, ktoré som spáchal do 20 rokov. Každé nedovolené spojenie spája dvoch ľudí ako jedno telo a natrvalo ich zjednotí s územím zla, ak sa neočistia pokiaľ sú v tele, že oslobodia svoje duše z pút nečistoty svojim obrátením, ale bez pôsobenia Božej milosti by to nebolo možné. Vo svojej vízii som to všetko znovu videl pred sebou, mal som z toho hrôzu a bolesť.(118).

Ďalšie územie hriechu je jazyk, ktorý prináša transcendentálne dôsledky. Väčšina ľudí nedáva pozor na to, čo hovorí a čo počúva. Čo apoštol Jakub učí o jazyku, treba si častejšie čítať. Povedané slová alebo počuté, s ktorými súhlasíme, sa stávajú súčasťou toho istého skutku, preto by sme mali vždy rozlišovať, čo hovoríme a počúvame, pretože oboje nás môže usvedčiť. Pozor aj na frflanie, ohováranie, preklínanie. Každé slovo vychádzajúce z našich úst je buď „vklad“ smerom k našej spáse, alebo „výber“ smerom k nášmu zatrateniu. (119).

Empatická láska (charita) je jednou z najmocnejších nástrojov, ktoré môžeme používať na siatie semienok lásky na spásu našich duší. Všetko, čo sme premárnili následkom duchovnej nevedomosti spôsobenej hriechom, empatickou láskou môžeme znovu získať.

Katolíci budú súdení ako katolíci a aj tí, ktorí prestúpili do inej cirkvi. Tí, čo sa narodili do protestantizmu, budú súdení ako protestanti, pretože to bol talent, ktorý dostali od Boha. Nie sme volaní, aby sme obracali našich spolukresťanov, ale len tých, ktorí nepoznajú Pána. – Kto vystúpi z hierarchie svetla, ihneď sa dostáva do hierarchie temna.(127).

Boh ma prikryl svojim nekonečným milosrdenstvom, dávajúc mi druhú šancu. Dostal som sa aj na slobodu. Pán mi ukázal, že všetko, čo do môjho srdca vlial cez mystickú skúsenosť počas môjho zajatia, s tým sa mám zdieľať a to má byť mojim novým poslaním. Svedčím, kto žije v smrteľnom hriechu ako som žil ja, je diablovým otrokom a je neustále v nebezpečí zatratenia. Ja som bol zachránený z nebezpečenstva zatratenia a nikdy nezamením bohatstva tohto sveta za skutočné bohatstvo, za Ježiša, mám ho v srdci. Prosím i Ducha Svätého, ktorý ma viedol pri napísaní tejto knihy, aby požehnal tých, čo ju budú čítať s láskou a otvoreným srdcom.(142). Knihu odporúča biskup R. Danylak a R.Vall-Serra SJ.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk