Farnosť
Púchov

oltár

Farské oznamy

24. nedeľa v období cez rok

16.9.2018

  1. Liturgický kalendár
Pondelok spomienka sv. Ondreja Kima Taegona a spoločníkov
Piatok sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
Nedeľa 25. nedeľa v období cez rok
  1. V utorok bude sv. omša v Streženiciach o 18. 30 hodine.
  2. V stredu bude o 17. 30 hod. detská sv. omša. Prosíme rodičov prvoprijímajúcich, ale i ostatných detí, aby prišli s deťmi na sv. omšu. Zároveň oznamujeme rodičom prvoprijímajúcich detí, že na hodine náboženstva v pondelok, alebo v utorok deti dostanú prihlášku na prvé sv. prijímanie. Prihlášku treba vyplniť a svojím podpisom potvrdiť, že sú ochotní spolupracovať v zodpovednej príprave dieťaťa na prvé sv. prijímanie. Tieto vyplnené a podpísané prihlášky treba priniesť práve v spomínanú stredu na detskú sv. omšu. Tým deťom, ktoré neboli pokrstené v Púchove, je potrebné najskôr dať v prihláške potvrdiť krst dieťaťa vo farnosti, kde bolo pokrstené. Pochopiteľne rodičia týchto detí prídu s deťmi tiež na sv. omšu, ale nemusia už v stredu priniesť prihlášky, ale až vtedy, keď ich budú mať potvrdené. Prosíme, aby prišli na sv. omšu aj deti a rodičia zo Streženíc.
  3. Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.
  4. Niektorí mladí už dlhší čas sa obetavo modlievajú každú druhú nedeľu o 14 hodine v spoločenskej miestnosti na fare ruženec za nenarodené deti. Ich túžbou je aby sa k nim pridali ďalší. Presne dátumy najbližších modlitbových stretnutí nájdete na nástenke.
  5. O upratovanie kostola prosíme veriacich skupiny č. 2.

Dnes je 22.9.2018

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk