Farnosť
Púchov

oltár

Farské oznamy

1. pôstna nedeľa

18.2.2018

Dnes popoludní o 15.00 hod. bude pobožnosť krížovej cesty. Pri sv. omšiach sa koná zbierka na charitu. Za vaše milodary vám vyslovujeme Pán Boh zaplať.

 1. Liturgický kalendár
Štvrtok Sviatok Katedry sv. Petra
Nedeľa 2. pôstna nedeľa
 1. Hoci sú prázdniny, stretnutie detí bude aj v tento pondelok o 16 hod. na fare.
 2. V utorok a v piatok bude pobožnosť krížovej cesty ráno po sv. omši a večer pred sv. omšou o 17.00 hod.
  V Streženiciach bude sv. omša v utorok o 18. 30 hod, v piatok výnimočne o 19 hod. Pred sv. omšami je pobožnosť krížovej cesty.
  V stredu, v piatok a v sobotu sú jarné kántrové dni, záväzný je iba jeden.
 3. Vo štvrtok bude večerná sv. omša pre rodiny.
  Sv. otec vyhlásil 23. február, teda tento piatok deň modlitby a pôstu za pokoj vo svete. Preto vás povzbudzujeme, aby ste v tento deň mysleli vo svojich modlitbách a obetách na tento úmysel a ktorým sa dá prišli na pobožnosť krížovej cesty, ako i na sv. omšu. I vo štvrtok adorácia po večernej sv. omši bude obetovaná na tento úmysel.
 4. Na budúcu nedeľu vysluhujeme sviatosť krstu. Rodičia a krstní rodičia sa vyspovedajú v piatok pred večernou sv. omšou a po nej bude krstná náuka na fare.
  Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach o 8. 30, 10. 00 a 18. 30 hod. katechéza pre birmovancov.
 5. Ešte raz pripomíname, že je ponuka pre manželské páry zažiť niekoľko pekných spoločných večerov, kde budú môcť lepšie spoznať svojho partnera a spolu hľadať spôsoby ako duchovne obohatiť svoje manželstvo. Kurz manželské večery tvorí sedem stretnutí s tlmočenou video prezentáciou britských manželov. Bližšie informácie nájdete na nástenke kostola.
 6. V týchto dňoch je možnosť poukázať dve percenta zo svojich dani organizácii, ktorú si sami určite. Chceme Vás poprosiť, aby ste využili túto možnosť a poukázali dve percentá v prospech CZŠ sv. Margity. Potrebné tlačivá sú na stolíkoch vzadu za lavicami
 7. O upratovanie kostola prosíme veriacich skupiny č. 20.
info@charita.sk info@charita.sk

Dnes je 20.2.2018

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk