Farnosť
Púchov

oltár

Farské oznamy

3. veľkonočná nedeľa

15.4.2018

  1. Liturgický kalendár
Nedeľa 4. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera
  1. V piatok o 17.30 hod. bude mládežnícka sv. omša. Účasť birmovancov je nutná. Zároveň oznamujeme birmovancom, že preskúšanie k birmovke bude v kostole nasledovne: v stredu po večernej sv. omši žiaci Gorazdovej a Komenského školy. V piatok po mládežníckej sv. omši žiaci mládežníckej školy. V sobotu o 10. 15 žiaci cirkevnej školy a gymnázia. Pripomíname birmovancov, aby si priniesli na preskúšanie birmovné preukazy a úprimne sa naučili otázky, ktoré dostali a zároveň, aby každý niečo vedel povedať o svätcovi, ktorého si vybral k birmovke, ako svojho nového patróna.
  2. V sobotu o 9. 00 hod. bude v kostole druhá náuka pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov. Účasť je nutná. Prosíme rodičov, aby si deti priniesli na náboženstvo knižočku: príprava na prvé sv. prijímanie. Na náuku si ju nemusia nosiť.
  3. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach o 8. 30, 10. 00 a o 18. 30 hod. katechéza pre birmovancov. Účasť na jednej z nich je nutná. Bude to posledná katechéza, nakoľko potom príde do našej farnosti otec biskup a potom bude prvé sv. prijímanie.
  4. Keďže budúca nedeľa je Nedeľa Dobrého Pastiera, v tento deň bude zbierka na kňazský seminár.
  5. Na budúcu nedeľu sa vo Višňovom koná pre rodičov kňazov ďakovná púť k Panne Márii. Bližšie informácie si môžete pozrieť na nástenke.
  6. Od 16. do 22. apríla budeme prežívať týždeň modlitieb za duchovné povolania. Povzbudzujeme vás k modlitbe na tento úmysel. Prosíme, aby ste modlitbu sv. ruženca pred sv. omšami obetovali predovšetkým na tento úmysel. Taktiež sa budeme za duchovné povolania modliť krátku modlitbu pri každej sv. omši pred požehnaním.
  7. O upratovanie kostola prosíme veriacich skupiny č. 2.

Dnes je 20.4.2018

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk