Farnosť
Púchov

oltár

Farské oznamy

5. veľkonočná nedeľa

19.5.2019

Dnes bude o 15.00 hod. generálny nácvik pred prijatím sviatosti birmovania. Na tento nácvik prídu birmovanci spolu s birmovným rodičom, alebo rodičom. Tí, ktorí budú mať záujem o DVD z birmovky, môžu si ho objednať a hneď aj zaplatiť po tomto nácviku v kostole. Cena DVD je 10 EUR

  1. Liturgický kalendár
Streda spomienka sv. Rity, rehoľníčky
Nedeľa 6. veľkonočná nedeľa
  1. Z pastoračných dôvodov bude sv. omša v Streženiciach v pondelok o 18. 30 hod.
  2. V piatok popoludní od 15.00 hod. do 16.00 hod. bude sv. spoveď pre birmovancov, birmovných rodičov, rodičov a príbuzných. Birmovní rodičia, ktorí nemôžu prísť v tomto termíne, nech sa vyspovedajú predtým, spovedáme každý deň ráno i večer pred sv. omšou. Birmovní rodičia, ktorí sú z inej farnosti, môžu sa vyspovedať aj vo svojej farnosti.
  3. V sobotu o 10.00 hod. sa v našej farnosti vysluhuje sviatosť birmovania. Prvé hlavné lavice ostanú voľné pre birmovancov a birmovných rodičov. Zadné hlavné lavice, ako i bočné lavičky môžete obsadzovať už pred birmovkou, preto prosíme rodičov a blízkych birmovancov, aby ste prišli do kostola už pred birmovkou. V kostole bude dosť miesta pre každého. Z dôvodu birmovky v sobotu ranná svätá omša nebude.
  4. Na budúcu nedeľu sa vysluhuje sviatosť krstu. Rodičia a krstní rodičia sa vyspovedajú v piatok pred večernou sv. omšou, po ktorej bude hneď krstná náuka na fare. Na budúcu nedeľu bude v Nimnici o 10. 30 hod. slávnostná hodová sv. omša. Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti deň rodiny. Popoludní od 14 – do 17 hod. bude na pešej zóne pripravené zábavné popoludnie pre rodičov a deti. Vo štvrtok o 17. 30 v divadle Púchov budú mať manželia Daškovci prednášku o rodičovstve. Presný program je na nástenke kostola. Povzbudzujeme vás, aby ste na deň rodiny prišli, tak ako po iné roky vo väčšom počte.
  5. Ako viete, fatimskú sobotu v Rajeckej Lesnej má vždy na starosti iný dekanát. Nášmu dekanátu vychádza sobota 1. júna. Preto Vás prosíme, aby ste sa tí, ktorí máte záujem putovať do Rajeckej Lesnej v túto sobotu prihlásili teraz po sv. omši, alebo počas týždňa, najneskôr v piatok v sákrsti kostola a zároveň si zaplatili poplatok 5 euro. Prosíme do piatku preto, aby sme vedeli koľko máme objednať autobusov a tiež, aby sme vás na budúcu nedeľu vedeli presne informovať. Plánujeme, že by sa odchádzalo popoludní o 15 hod. spred kostola. Sme povzbudení, ako mnohí prežívate v úcte prvé soboty, preto vás povzbudzujeme, aby ste sa prihlásili viacerí, a tak mohli jednu prvú sobotu spoločne prežiť s otcom biskupom, kňazmi a veriacimi nášho dekanátu na tomto vzácnom mariánskom pútnickom mieste.
  6. O upratovanie kostola prosíme veriacich skupiny č. 15 a na piatok po večernej sv. omši prosíme aj birmovancov, aby pomohli upratať kostol a pripraviť okolie kostola k birmovke.

Dnes je 20.5.2019

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk