Farnosť
Púchov

oltár

Farské oznamy

32. nedeľa - 10. novembra 2019

V liturgickom týždni budeme sláviť:

 • v pondelok spomienku na sv. Martina z Tours, biskupa;
 • v utorok spomienku na sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka;
 • v piatok ľubovoľnú spomienku na sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi;
 • v sobotu ľubovoľnú spomienku na sv. Margitu Škótsku;
 • 33. nedeľu.
 • Duchovná formácia: žiakov a pedagógov Cirkevnej základnej školy pozostáva aj zo slávenia sv. omší za ich účasti a spovednej služby ponúknutej pre nich počas sv. omše mesačne v kalendárnom roku. Prvá takáto sv. omša bude v piatok. Z tohto dôvodu budú sv. omše v takéto dni slávené o 8.00. Preto aj sv. omša v piatok bude slávená nie o 6.30, ale o 8.00.

  Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole
  (si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti):

  Pondelok 6.30 za + Šimona, Máriu a Emíliu
  17.30 za + Milana a Ondreja
  Utorok 6.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Imricha
  17.30 za + Milana, Jozefa, Jána a Milana
  Streda 6.30 za + Stanislava
  17.30 za + Richarda a Ladislava
  Štvrtok 6.30 za + za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Otíliu a dcéru s rodinou
  17:30 za + Róberta, Helenu, Stanislava, Kvetoslavu a Jána
  Piatok: 6.30 za + Ľubicu a Alojza
  18.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre rodičov a manželku
  Sobota: 6.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Annu (sestru Sapientiu)
  vigília z nedele
  18.30
  za + Jozefa
  32. nedeľa 7.00 na úmysel
  8.30 za + Annu
  10:00 za Boží ľud
  18:30 na úmysel

  Pohreb + Anny Drobnej r. Hantákovej: bude v pondelok o 14.00 na cintoríne v Púchove.

  Projekt pre rozvoj farnosti: s možnosťou získať finančnú podporu až do 500€ v rámci diecéznej projektovej súťaže. môžete podať do konca budúceho týždňa. Viac informácii nájdete v letáčikoch na stolíku za lavicami ako aj na stránke Žilinskej diecézy.

  GODZONE turné pod názvom Ide o viac: sa uskutoční 20. novembra v Žiline. Objednaný autobus bude odchádzať od kostola v tento deň o 16.00. Cena autobusu je 5€. Záujemcovia sa môžu naposledy ešte dnes prihlásiť v sakristii farského kostola. Voľných je ešte zopár miest.

  Úmysly sv. omší pre misionárov: si môžete dať zapísať v sakristii s odovzdaním milodaru na ich odslúženie.

  Deň otvorených dverí na Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline: bude 21. novembra, viac informácií je vo výveske.

  Svätá omša a modlitby chvál: bude v piatok 29. novembra vo filiálnom kostole v Streženiciach o 18.00. Hudobnú stránku podujatia zabezpečuje formácia Lamačské chvály. Púť tešiteľov BSJ: do Brna bude 30. novembra, nahlásiť sa je možné v sakristii farského kostola do budúcej nedele. Poplatok je 16€. Viac informácií je vo výveske.

  Konferencia Saleziánov Spolupracovníkov ASC: začne v sobotu 30. novembra slávením sv. omše o 9.00 vo farskom kostole. Na sv. omši saleziánski laickí spolupracovníci zložia slávnostný sľub. Tešíme sa, že i táto skupina veriacich je integrovaná v našej farnosti a môže prinášať duchovné ovocie svojho poslania. Z dôvodu slávnostnej sv. omše ranná sv. omša o 6.30 nebude, úmysel nahlásený na túto sv. omšu za + Františku, Ondreja, Jána a Annu bude odslúžený pri sv. omši na druhý deň v 1. adventnú nedeľu o 8.30.

  Deň, čas a úmysel sv. omší vo filiálnom kostole
  (si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti):

  Pondelok 18.30 za + Jozefa
  33 nedeľa: 8.30 za + Emíliu, Jozefa, Emíliu a Vladimíra

  Zbierka na kostol: je dnes, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne.

  Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 18 (v Streženiciach č. 8), Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

  Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

  Kliknutím zväčšíte veľkosť textu.

  nahlad-fotografie nahlad-fotografie nahlad-fotografie nahlad-fotografie

  Dnes je 13.11.2019

  © 2010 v rámci projektu Fara.Sk