Farnosť
Púchov

oltár

Farské oznamy

2. pôstna nedeľa

17.3.2019

Dnes popoludní o 15.00 hod. bude pobožnosť krížovej cesty.

  1. Liturgický kalendár
Utorok slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
Nedeľa 3. pôstna nedeľa
  1. V utorok slávime slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Sv. omša bude ráno o 8. 30 hod a večer v riadnom čase o 17. 30 hodine. V Streženiciach bude sv. omša o 18. 30 hod. Povzbudzujeme vás, aby ste prišli vo väčšom počte a tak si uctili patróna našich rodín ako i dobrej smrti.
    V utorok a v piatok bude pobožnosť krížovej cesty ráno po sv. omši a večer pred sv. omšou o 17.00 hod. V Streženiciach bude sv. omša aj v piatok, ale výnimočne o 19 hod. Pred sv. omšami je pobožnosť krížovej cesty.
  2. V piatok bude mládežnicka sv. omša a pred ňou mládežnicka krížová cesta. Účasť birmovancov na sv. omši ako i krížovej ceste je nutná, preto birmovanci prídu do kostola na 17 hod. Povzbudzujeme aj ostatných mladých aby prišli do kostola.
  3. Na budúcu nedeľu vysluhujeme sviatosť krstu. Rodičia a krstní rodičia sa vyspovedajú v piatok pred večernou sv. omšou a po nej bude krstná náuka na fare.
  4. Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove oznamuje, že zápis do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční 2. 4. 2019 alebo 9 .4. 2019 (utorky), v čase od 16,00-18,00 hod. Na zápis je potrebný občiansky preukaz rodiča a rodný list. Za posledných 7 rokov je cirkevná škola hodnotená nezávislou agentúrou INEKO ako najlepšia v okrese a niekoľko rokov za sebou dosahuje aj najlepšie výsledky v celoštátnom testovaní deviatakov a piatakov. Niektorí sa pýtate, kedy bude zápis do materskej cirkevnej škôlky a kedy začne jej prevádzka. Preto zároveň odpovedáme na túto otázku. Zatiaľ stavba materskej školy pokračuje podľa plánu a prevádzka materskej školy by mala začať od 1. 9. 2019. Zápis detí do materskej školy bude v máji, o čom vás budeme presne informovať.
  5. Už teraz oznamujeme, že v sobotu 30. marca o 18.hod. sa v Divadle Púchov uskutoční predstavenie "Sv. František Assiský. Ide o strhujúce, dynamické divadlo, ktoré je vhodné práve na pôstne obdobie. Môže napomôcť ako inšpirácia pre živý, osobný vzťah s Ježišom. Je určené pre dospelých i mladých nad 12 rokov. Divadlo napísal kapucín Martin Borkovský, ktorý toto divadelné predstavenie hrá so svojimi spolubratmi z ich rehoľnej spoločnosti. Vstupné: 5€. Predpredaj lístkov je možný v divadle ako i na internete. Bližšie informácie máte na nástenke, ako i na našej web. Stránke, pri oznamoch.
  6. O upratovanie kostola prosíme veriacich zo skupiny č. 6.

Dnes je 22.3.2019

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk