Farnosť
Púchov

oltár

Farské oznamy

2. adventná nedeľa

10.12.2017

  1. Liturgický kalendár
Streda spomienka sv. Lucie, panny a mučenicetd>
Štvrtok spomienka sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
Nedeľa 3. adventná nedeľa
  1. V utorok bude v Streženiciach sv. omša o 18. 30 hod
  2. Vo štvrtok dopoludnia od 8.30 hod. budeme spovedať v Púchove vašich starších a chorých, ktorých ste si nahlásili. V Streženiciach sa budú chorí a starší spovedať v stredu od 9.30 hod. Ak ešte niekto neprihlásil svojho blízkeho, nech tak urobí dnes po sv. omši v sakristii kostola.
  3. V piatok o 17.30 hod. bude mládežnícka sv. omša. Účasť birmovancov je nutná. Povzbudzujeme aj ostatných mladých, aby prišli na túto sv. omšu.
  4. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach o 8. 30, o 10. 00 a o 18. 30 hod. katechéza pre birmovancov. Účasť birmovancov na jednej z nich je nutná.
  5. Na budúcu nedeľu bude o 11 hod. sv. omša pre nepočujúcich. Pred ňou o 10 hod. bude pre nich sv. spoveď v spoločenskej miestnosti na fare. Prosím vás odkážte to tým, ktorých
  6. Dnes po večernej sv. omši bude stretnutie zástupcov rodín, ktoré si konajú deviatnik pod názvom: Kto dá prístrešie Svätej rodine. Toto stretnutie za účelom rozpisu sa uskutoční v spoločenskej miestnosti na fare.
  7. Vzadu na stolíkoch je možnosť zobrať si brožúrku ako pomôcť trpiacej Cirkvi, z ktorej sa môžete viac dozvedieť, kde Cirkev trpí duchovným a materiálnym nedostatkom. Pomôcť môžeme modlitbou ako i finančnou pomocou. Preto sú v brožúrke priložené i šeky. Ktorí máte záujem, môžete si zobrať.
  8. O upratovanie kostola prosíme v tomto týždni veriacich skupiny č. 6.

Dnes je 16.12.2017

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk