Farnosť
Púchov

oltár

Farské oznamy

19. nedeľa v období cez rok

13.8.2017

  1. Liturgický kalendár
Pondelok spomienka sv. Maximiliána Kolbeho
Utorok slávnosť Nanebovzatia Panny Márie
Nedeľa 20. nedeľa v období cez rok
  1. V utorok na cirkevne prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie budú sv. omše vo farskom kostole ráno o 8.30 hod. a večer o 17.00 a o 18.30 hod. V Streženiciach bude sv. omša večer o 18. 30 hod. Tento sviatok je pre našu farnosť zvlášť významný preto, lebo práve v tento deň ešte v r. 1940 bol konsekrovaný, čiže posvätený náš kostol. Preto prežime tento sviatok vo väčšej úcte a slávnosti.
  2. Ako ste boli povzbudení v kázni p. dekana prosíme vás, aby ste čím viacerí prišli v piatok o 10 hod. pred zdravie a tak podporili výzvu: „doprajme každému život“ a zaujali i svojím postojom, ako vám záleží, aby i v našom meste tak ako v poslednom čase v mnohých mestách na Slovensku sa prestali konať potraty. Vopred za vašu ochotu vám vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
  3. Oznam pre birmovancov
    Pripomíname budúcim birmovancom, ktorí boli pokrstení mimo Púchova a nemajú ešte v dotazníku potvrdený svoj krst a sv. prijímanie, aby tak urobili do konca augusta. Birmovní rodičia nemusia mať potvrdenie o prijatých sviatostiach v príslušných kolónkach dotazníka, nakoľko rodičia a birmovní rodičia svojím podpisom potvrdzujú, že prijali potrebné sviatosti a žijú príkladným životom viery. V septembri bude zápis, o čo vás budeme informovať.
  4. O upratovanie kostola prosíme veriacich skupiny č. 15.

Dnes je 19.8.2017

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk