Farnosť
Púchov

oltár

Farské oznamy

3. nedeľa v období cez rok

20.1.2019

  1. Liturgický kalendár
Pondelok spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice
Utorok spomienka sv. Vincenta, diakona a mučeníka
Štvrtok spomienka sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Piatok sviatok Obrátenia sv. Pavla
Sobota spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov
Nedeľa 3. nedeľa v období cez rok
  1. Od 18. do 25. januára prežívame Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Preto v pondelok bude o 18.00 hod. ekumenická pobožnosť v evanjelickom kostole a v utorok tiež o 18.00 hod. v našom kostole. Z tohto dôvodu bude v pondelok i v utorok večerná sv. omša už o 17.15 hod. a v Streženiciach v stredu o 18. 30 hod.
    Taktiež z toho dôvodu v pondelok nebude výnimočne po večernej sv. omši poklona. Povzbudzujeme vás, aby ste počas týchto dvoch dní prišli tak do evanjelického o ako i do nášho kostola vo väčšom počte.
  2. V piatok bude mládežnícka sv. omša o 17. 30 hod. Účasť birmovancov je nutná. Povzbudzujeme aj ostatných mladých, aby prišli na sv. omšu.
  3. Na budúcu nedeľu sa vysluhuje sviatosť krstu. Rodičia a krstní rodičia sa vyspovedajú v piatok pred večernou sv. omšou, po ktorej je hneď krstná náuka na fare. Na budúcu nedeľu bude zbierka na stavbu cirkevnej materskej škôlky.
  4. Jednou z pekných duchovných aktivít každej farností a teda i našej sú spoločenstva ružencového bratstva. Poslaním každého člena je modliť sa denne jeden desiatok a na prvú nedeľu prísť na spoločnú modlitbu sv. ruženca o 16 hod. do kostola. V každom spoločenstve je 20 veriacich, pretože poznáme a modlievame sa ruženec radostný, bolestný, slávnostný a ruženec svetla. Keď člen z ruže z niektorého spoločenstva zomrie, aby ruža naďalej plnila svoje poslanie je potrebné ho nahradiť. Z toho dôvodu potrebujeme stále mať nových členov. Preto sa obraciame s prosbou na tých, ktorí by ste mali záujem, aby ste sa po sv. omši prihlásili v sákrstii kostola. Veľmi nám na tom záleží, pretože nutne potrebujeme nahradiť už teraz zomrelých členov. Nebojte sa nejakej veľkej záväznosti. Pomodliť sa jeden desiatok každý deň, to je záležitosť štyroch minút. A prísť na prvú nedeľu na spoločný ruženec do kostola je vzácne, ale nie je to podmienka. Milostí pre jednotlivých členov sú veľké, kňazi dominikáni pravidelne slúžia sv. omše za živých ako zomrelých členov ruže. A taktiež sa i v našej farnosti slúžia sv. omše za týchto veriacich.
  5. Naposledy oznamujeme, že spoločenstvo kresťanských rodín vás pozýva na 21. ročník Plesu kresťanských rodín, ktorý sa bude konať túto sobotu v kultúrnom dome v Streženiciach. Bližšie informácie sú na nástenke.
  6. O upratovanie kostola prosíme veriacich skupiny č. 20.

Dnes je 23.1.2019

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk