Farnosť
Púchov

oltár

Farské oznamy

6. veľkonočná nedeľa

21.5.2017

Dnes o 15.00 hod. bude generálny nácvik pred prijatím sviatosti birmovania. Ako už bolo vyhlásené na tento nácvik prídu všetci birmovanci spolu s birmovným rodičom. Ak birmovný rodič nie je z blízkeho okolia alebo z vážnych dôvodov nemôže prísť, v takom prípade príde s birmovancom jeden z rodičov. Tí, ktorí budete mať záujem o DVD z birmovky, môžete si ho objednať a hneď aj zaplatiť po tomto nácviku v kostole. Cena DVD je 10 EUR. Aj na tento nácvik si treba priniesť birmovný preukaz, ktorý sa bude pred náukou pečiatkovať pri vstupe do kostola, preto je potrebné prísť aspoň 10 minút pred 15.00 hod., nakoľko potom sa už preukazy potvrdzovať nebudú.

  1. Liturgický kalendár
Pondelok spomienka sv. Rity, rehoľníčky
Štvrtok slávnosť Nanebovstúpenia Pána cirkevne prikázaný sviatok
Piatok spomienka sv. Filipa Neriho, kňaza
Nedeľa 7. veľkonočná nedeľa
  1. Vo štvrtok slávime cirkevne prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sv. omše vo farskom kostole budú o 8.30, 17.00 a 18.30 hod., v Streženiciach o 18.30 hod. Svätá omša s platnosťou na tento sviatok bude aj v stredu večer o 17.30 hod.
  2. V piatok popoludní od 15.30 hod. do 16.30 hod. bude sv. spoveď pre birmovancov, birmovných rodičov, rodičov a príbuzných. Prosíme, aby ste prichádzali v tomto čase, kedy budú spovedať i okolití kňazi. Birmovní rodičia, ktorí nemôžu prísť v tomto termíne, nech sa vyspovedajú predtým, spovedáme každý deň ráno i večer pred sv. omšou. Birmovní rodičia, ktorí sú z inej farnosti, môžu sa vyspovedať aj vo svojej farnosti. Každý birmovanec dostane po sv. spovedi v sakristii kostola birmovný lístok, s ktorým v sobotu pristúpi k sviatosti birmovania.
  3. V sobotu o 10.00 hod. sa v našej farnosti vysluhuje sviatosť birmovania. Prosíme vás, aby hlavné lavice ostali voľné pre birmovancov a birmovných rodičov a tiež, aby ste rešpektovali pokyny usporiadateľov. Všetky bočné lavičky môžete obsadzovať už pred birmovkou. Povzbudzujeme rodičov a blízkych birmovancov, aby všetci prišli na túto sv. omšu. V kostole bude dosť miesta pre každého. Z dôvodu birmovky v sobotu ranná svätá omša nebude.
  4. O upratovanie kostola prosíme veriacich skupiny č. 27 a na piatok po večernej sv. omši prosíme aj birmovancov, aby pomohli upratať kostol a pripraviť okolie kostola k birmovke.

Dnes je 25.5.2017

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk