Farnosť
Púchov

oltár

Farské oznamy

12. nedeľa v období cez rok

25.6.2017

  1. Liturgický kalendár
Streda spomienka sv. Ireneja, biskupa a mučeníka
Štvrtok slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov, cirkevne prikázaný sviatok
Sobota prvá sobota v mesiaci
Nedeľa 13. nedeľa v období cez rok
  1. Vo štvrtok na slávnosť sv. Petra a Pavla budú sv. omše vo farskom kostole ráno o 8.30 hod a večer o 17.00 a 18.30 hod. V Streženiciach bude sv. omša o 18.30 hod. Povzbudzujeme vás, aby v tento prikázaný sviatok nik nevynechal sv. omšu. Kto by sa nemohol zúčastniť sv. omše v tento deň, svätá omša s platnosťou na tento sviatok bude aj v stredu večer.
  2. V Piatok bude pri príležitosti ukončenia školského roka sv. omša ráno o 8.30 hod. tak pre učiteľov a žiakov CZŠ ako i veriacich. Preto sv. omša ráno o 6.30 hod. nebude. Žiakov z iných škôl povzbudzujeme, aby sa prišli poďakovať za prežitý školský rok na večernú sv. omšu o 17.30 hod. Povzbudzujeme rodičov, aby tiež prišli spolu s deťmi alebo aspoň poslali deti na sv. omšu.
    Je vzácne, keď žiaci a študenti ukončia školský rok v stave milosti Božej, preto ich povzbudzujeme, aby prišli na sv. spoveď buď v pondelok, v utorok alebo v stredu pred večernou sv. omšou.
  3. V sobotu je prvá sobota v mesiaci, preto vás naďalej povzbudzujeme konať si prvé soboty, k čomu je dôležité, aby ste prišli vo väčšom počte na sv. omšu buď ráno, alebo večer. Pred večernou sv. omšou je modlitba fatimského ruženca.
  4. Oznamujeme Vám, že od 1. júla je preložený p. kaplán Jozef Šimun do Oščadnice. Do našej farnosti príde p. kaplán Michal Meliš, ktorý pôsobil ako kaplán vo farnosti: Martin – mesto. Pánu kaplánovi vyjadrujeme veľké pán Boh zaplať za všetko, čo urobil pre našu farnosť. Rozlúčkové sv. omše bude mať p. kaplán na sviatok sv. Petra a Pavla. Taktiež oznamujeme, že Nimnický p. farár Milan Gábriš od 1. júla odchádza do dôchodku. Za všetky tie roky, počas ktorých obetavo vypomáhal našej farnosti vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. Pán farár Gábriš bude mať rozlúčkové sv. omše na budúcu nedeľu o 10 hod. v Púchove a v Streženiciach o 8. 45 hod.
  5. Ako viete pri príležitosti sviatku sv. Petra a Pavla býva zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Táto zbierka sa bude konať na budúcu nedeľu.
  6. O upratovanie kostola prosíme veriacich zo skupiny č. 5.

Dnes je 27.6.2017

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk