Farnosť
Púchov

oltár

Farské oznamy

32. nedeľa v období cez rok

11.11.2018

  1. Liturgický kalendár
Pondelok spomienka sv. Jozafáta, biskupa
Sobota spomienka sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
Nedeľa 33. nedeľa v období cez rok
  1. Opäť povzbudzujeme detí, ako aj ich rodičov, že stretnutie detí býva v pondelok o 16 hodine na fare, kde deti spolu s pani animátorkou môžu prežiť pekné chvíle či už pre hre ako i vyrábaní rôznych pekných detských predmetov.
  2. V Streženiciach bude svätá omša v utorok o 18.30 hod.
  3. Oznamujeme všetkým mladým, ktorí sa prihlásili na Godzone Tour do Žiliny, že odchod autobusov je v stredu o 16. 00 hod. spred kostola. Buďte presní. Prosíme rodičov o pochopenie, že mladí sa vrátia domov večer neskôr. Z toho dôvodu potom v piatok mládežnícka sv. omša nebude. Ktorí mladí ešte túžia ísť do Žiliny a zatiaľ sa ešte neprihlásili, dnes je posledná možnosť, nakoľko potrebujeme vedieť presný počet kvôli objednaniu autobusov.
  4. V stredu večer o 17. 30 hod bude sláviť sv. omšu zodpovedný kňaz za charitu našej diecézy. Po sv. omši budú mať predstavitelia charity prezentáciu o charite. V rámci projektu Mosty charity tieto stretnutia prebiehajú raz za mesiac v niektorom dekanáte, tentoraz je to v našom. Pozvaní ste všetci, najmä tí, ktorí túžite pomáhať núdznym. Oznam o tomto podujatí máte i nástenke kostola.
  5. V sobotu sa uskutoční od 10. 00 do 15. 00 hod. v priestoroch Základnej školy na Mládežníckej ulici charitatívna burza. Bližšie informácie sú na nástenke kostola.
  6. Opäť oznamujeme členom SSV, aby si teraz po sv. omši prišli prevziať do sákrstie svätovojtešský kalendár, podielovú knihu, ako i DVD a zároveň si zaplatili členské 5 EUR pre nastávajúci rok.
  7. O upratovanie kostola prosíme veriacich skupiny č. 10.

Dnes je 13.11.2018

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk