Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

Dôležité upozornenie!

Upozorňujeme veriacich, aby sa nezúčastňovali na žiadnych uzdravovacích stretnutiach s duchovným zameraním. Každý, kto podstúpi takzvaný "uzdravovací proces" si musí byť vedomý, že svoju osobnosť zveruje do moci človeka, ktorý ho môže prostredníctvom duchovnej cesty začať ovládať, manipulovať, ako o tom hovoria niektorí veriaci s takouto trpkou skúsenosťou. Svätý apoštol Pavol jasne hovorí v Liste Galaťanom: "Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva." Skúsenosti ľudí potvrdzujú, že z takéhoto otroctva a závislosti sa veľmi ťažko dokázali vymaniť, často bol potrebný až zásah exorcistu. Zvážte preto, či ponúknete vládu nad svojou osobnosťou niekomu, kto síce možno dokáže odstrániť telesný problém, ale len tak, že ho pretransformuje do duchovného alebo psychického problému. Alebo či sa zveríte Kristovi a jeho moci, ktorý dokáže uzdraviť celú osobnosť človeka.

« Späť na úvod

Dnes je 2.12.2023

© 2023 v rámci projektu fara.sk