Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

Možnosť dať si odslúžiť svätú omšu prostredníctvom Pápežských misíjnych diel

Nakoľko máme do konca roka obsadené všetky úmysly sv. omší, môžu veriaci, ktorí majú záujem dať si odslúžiť sv. omšu za svoj úmysel, využiť ponuku od organizácie Pápežské misijné diela. Dáte si zapísať sv. omšu a pošlete milodar za vyslúženie, ktorým podporíte misie.

Všetky relevantné informácie získate na adrese https://www.misijnediela.sk/omsove-milodary-pre-misionarov/, kde je možnosť zaregistrovať svoj úmysel online.

« Späť na úvod

Dnes je 3.12.2023

© 2023 v rámci projektu fara.sk