Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

Sviatosť manželstva

je potrebné nahlasovať aspoň 6 mesiacov pred jeho uzavretím, aby bolo možné vybaviť prípadné formality. Nahlásenie sobáša je možné vykonať emailom, osobne, alebo telefonicky, pozrieme v databáze voľných termínov, či je možné v daný čas sobáš uskutočniť, alebo je termín už obsadený a ak vám pošleme súhlasnú odpoveď, od toho momentu je termín pre vás rezervovaný. V opačnom prípade budeme spolu s vami hľadať iný vhodný termín. Ďalšie kroky sú podmienené vyplnením sobášnej zápisnice, ktorá je oficiálnou žiadosťou o sobáš a podpisujete ju osobne obaja, preto vaša osobná účasť pri spísaní sobášnej zápisnice je nutná. Ak nie ste pokrstení v našej farnosti, prineste si na sobášny zápis krstné listy, ktorých dátum vydania nemôže byť starší ako 6 mesiacov od termínu sobáša (krstný list potrebujeme len od rímskokatolíkov, gréckokatolíkov, pravoslávnych, alebo kresťanov, ktorých sviatosti sú rovnaké ako v rímskokatolíckej cirkvi, napr. koptskí kresťania). Ak obaja bývate v inej farnosti, potrebujete si aspoň 1 z vás vypýtať od tamojšieho farára licenciu k sobášu - stačí povedať, že sa idete sobášiť do našej farnosti a potrebujete k tomu povolenie, kňaz bude vedieť o čo ide. Pozor, nie je rozhodujúce, kde máte nahlásený trvalý, či prechodný pobyt, ale to kde momentálne žijete. Keď budete mať všetky potrebné dokumenty k spísaniu sobášnej zápisnice, napíšte email, alebo zatelefonujte a dohodneme si termín. Spísanie trvá takmer hodinu, preto hľadajte termín, ktorý z vašej strany bude časovo dostatočný. Bez spomínaných dokumentov nie je možné zápisnicu vyhotoviť a bez nej nie je možné uzatvoriť sobáš. Miestom sobáša je farský, alebo filiálny kostol. Sobášne náuky sú podmienkou slávenia sobáša. Bez nich nie je možné sobášiť. Môžete ich absolvovať účasťou na akomkoľvek formačnom kurze, ktoré ponúkajú katolícke farnosti, či inštitúcie. Informujte sa vo farnosti Pruské (kurz prebieha v Pruskom), vo farnosti Saletínov v P. Bystrici - Rozkvete (kurz prebieha v Nimnici), v Rodinkove (Belušské Slatiny), v Kysuckom Novom Meste a v Martine. Všetky info o kurzoch, miestach a časoch žilinskej diecéze, ako i možnosť prihlásenia, získate na webe:
https://www.domanzelstva.sk/zilinska-dieceza1

V čase pandémie koronavírusu je možné kurzy absolvovať i on-line formou podľa info na webe:
https://www.domanzelstva.sk/

« Späť na úvod

Dnes je 3.12.2023

© 2023 v rámci projektu fara.sk