Farnosť
Púchov

oltár

Vitajte na stránke púchovskej farnosti!

kostol

Aktuálne farské oznamy

25.10.2020

Pravidlá hygieny počas účasti na bohoslužbách
v kostole

Prenosy sv. omší a iných duchovných aktivít počas 2. vlny koronavírusu

Týždeň kresťanskej kultúry

Téma: Rešpektovať a prekračovať hranice

Dekanát Púchov sa nachádza v žltej zóne

Podľa toho prichádza zmiernenie opatrení

Prihlásenie na diecézne stretnutie na Butkov, odchod autobusu o 9.55!

Film Fatima v kine Púchov

Slávenie svätých omší

Farský kostol Všetkých svätých v Púchove, Filiálny kostol Sedembolestnej Panny Márie v Streženiciach, Duchovná správa Nimnice

Homília pána farára Stanislava Stolárika na slávnosť Najsvätejšej Trojice

7.6.2020

Doktrinální instrukce Francouzské biskupské konference

O uzdravování rodových kořenú skrze eucharistii

Zabezpečenie usporiadateľskej služby pri sv. omšiach

Bratislavské Hanusove dni ONLINE

Slávenie Zeleného štvrtka, Veľkého piatka a Veľkonočnej nedele

Učivo náboženskej výchovy pre žiakov
3. ročníka ZŠ

K 1. sv. prijímaniu je nevyhnutné vedieť minimum a to sú z učiva kapitoly: Priebeh sv. spovede a Eucharistia

Sväté omše na TV Lux počas Veľkej noci

Usmernenie hlavného hygienka SR

Ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov

Liturgia domácej cirkvi

Veľká noc 2020

Dekrét Apoštolskej penitenciárie o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie

Časopis Naša Žilinská diecéza

Elektronické vydanie, máj 2020

Pozvanie pripojiť sa k výzve Svätého Otca

Spoločná iniciatíva predsedov COMECE a CCEE

Pozvanie všetkým kresťanom

Iniciatíva pápeža Františka s prosbou k všemohúcemu Bohu o odvrátenie pandémie

Príhovor žilinského biskupa Tomáša Galisa

22.3.2020

Oznam Cirkevnej základnej školy o zápise detí do školy

Sv. omše na TV Lux

Vyslielanie svätých omší aj v mimoriadnyh časoch v obbodí 11.3.-23.3.2020

SK-CERT varuje pred škodlivými aktivitami súvisiacimi s vírusom COVID-19

Vianočný koncert rodiny Gabčovcov

27.12.2019

Dobrá novina 2019

Celodenná poklona na Slovensku za naše rodiny

Stavba materskej cirkevnej škôlky

Upratovanie farského kostola v Púchove

Združenie Zázračnej medaily

Príprava na sv. spoveď

Sv. spoveď - krátky film

Deviatnik k fatimskej Panne Márii

Ranná a večerná modlitba sv. Jána XXIII

Zásnuby

27.1.2013

Sv. omše v zahraničí počas dovoleniek

Požehnanie domu

Súkromné požehnanie laikmi

Príhovor Mons. Michala Kebluška

24.12.2010

Spustenie webovej stránky farnosti

Dnes je 28.10.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk