Farnosť
Púchov

oltár

Vitajte na stránke púchovskej farnosti!

kostol

Aktuálne farské oznamy

11.11.2018

Informácie o voľných deťoch na adopciu nájdete na tejto stránke

https://www.juapredeti.com/adopcia

Misijná nedeľa a modlitba svätého ruženca

Katechéza Mons. Michala Kebluška 21.10.2018

Nech naše mesto víťazí vo všetkom, len nie
v hiechu

Kázeň Mons. Michala Kebluška 5.8.2018

Sv. omše v zahraničí počas dovoleniek

Ako budovať požehnanú kresťanskú rodinu

Kázeň Mons. Michala Kebluška 10.6.2018

Prvé sv. prijímanie

Kázeň Mons. Michala Kebluška 6.5.2018

Veľkonočné obdobie

Kázeň Mons. Michala Kebluška 8.4.2018

Upratovanie farského kostola v Púchove

Združenie Zázračnej medaily

Dar života

Kázeň Mons. Michala Kebluška 14.1.2018

Príprava na sv. spoveď

Katechéza Mons. Michala Kebluška 17.12.2017

Úvodná katechéza

Kázeň Mons. Michala Kebluška 24.9.2017

Nech naše mesto víťazí vo všetkom, len nie
v hiechu

Kázeň Mons. Michala Kebluška 13.8.2017

Príhovor Mons. Michala Kebluška

Na konci požehnania novej krížovej cesty 11.6.2017

Príhovor pána kaplána Miroslava Klobučníka

Krížová cesta zo Štepníc na Štepnickú skalu

Deviatnik k fatimskej Panne Márii

Eric Clapton - Holy Mother videoclip

Eric Clapton - Holy Mother preklad piesne

Modlitba

Katechéza 19.3.2017

Polnočná sv. omša

Kázeň 25.12.2016

Ukončenie Svätého roka Božieho milosrdenstva

Kázeň 20.11.2016

Parte

Parte kresťana - vzor

Sviatok všetkých svätých

Kázeň 1.11.2016

Sviatosť birmovania

Katechéza 8.5.2016

Príprava na svätú spoveď

Dôležitosť sviatostného života

Katechéza 10.4.2016

Manželské večery

Sviatočný deň

Katechéza 13.3.2016

Sviatok Zjavenia Pána

Kázeň 6.1.2016

Sviatok Božieho narodenia

Kázeň 25.12.2015

Polnočná sv. omša

Kázeň 25.12.2015

Sviatok všetkých svätých

Kázeň 1.11.2015

Sviatosť manželstva

Kázeň 8.2.2015

Ranná a večerná modlitba sv. Jána XXIII

Kázeň pri pohrebe mojtínskeho p. farára Badžgoňa

Kázeň 3.1.2015

Božie narodenie

Kázeň 25.12.2014

Spovedné zrkadlo

Katechéza 14.12.2014

Reč kresťana

Kázeň 6.4.2014

Nechať sa nanovo prežiariť Ježišovým svetlom

Kázeň 25.12.2013

Zázračné dieťa dáva zmysel všetkému

Kázeň 25.12.2013

Zasvätenie farnosti Panne Márii

Kázeň 8.12.2013

Ako žiť v sile Ducha Svätého

Kázeň 12.5.2013

Zásnuby

27.1.2013

Časopis Margitka

11.1.2013

Svetlo Božej lásky...

Kázeň 25.12.2012

Neprehrať svoj život

Kázeň 1.11.2012

Mágia

Kázeň 29.11.2011

Mágia je jedným z primárnych plodov okultizmu. Patrí k najrozšírenejším zlám a má zrejme najväčší vplyv na ľudové masy. Hovoríme o ľudových masách preto, že s mágiou sa stretávame v každej dobe a robia ju všetky známe národy.

Požehnanie domu

Súkromné požehnanie laikmi

Príhovor Mons. Michala Kebluška

24.12.2010

Spustenie webovej stránky farnosti

Dnes je 13.11.2018

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk