Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

Vitajte na stránke púchovskej farnosti!

kostol

Nová sekcia Podvody na senioroch

26.11.2022

Harry Potter a kultúrne výzvy pre kresťana

26.11.2022

Hudobná subkomisia Liturgickej komisie KBS zasadala v Badíne

26.11.2022

Liturgický nácvik a turnaj v stolnom futbale

26.11.2022

Divadelné predstavenie Fiat Lux

Divadlo Púchov

Benefičný koncer

Na podporu Hospicu milosrdných sestier v Trenčíne

Povzbudenie od pápeža Františka

4.10.2022

Možnosť dať si odslúžiť svätú omšu prostredníctvom Pápežských misíjnych diel

24.8.2022

Blog Františka Baša

18.8.2022

Právo na potrat neexistuje!

Prebraté z farnosti Rudinská

Pomoc pre tehotné Ukrajinky

Sekcia kultúry života KBS založila a spravuje linku pomoci pre tehotné Ukrajinky. Viacej informácií sa dozviete kliknutím na horeuvedený odkaz

Dnes je 2.12.2022

© 2021 v rámci projektu Fara.Sk