Farnosť
Púchov

oltár

Vitajte na stránke púchovskej farnosti!

kostol

Výsledok stretnutia rodičov prvému svätému prijímaniu z pondelka 19 .4.2021

Aktuálne farské oznamy

18.4.2021

Stretnutie rodičov k 1. sv. prijímaniu (PSP)

bude v pondelok o 18.00 vo farskom kostole za dodržania všetkých hygienických opatrení. V prípade záujmu o záznam zo slávnosti PSP na USB, alebo DVD nosiči, rodič, alebo zástupca rodiny zaplatí na stretnutí 10 € (DVD) alebo 12 € (USB), čo neplatí v prípade rodičov, s ktorými som sa už stretol individuálne v uplynulom týždni. Účasť 1 z rodičov, alebo niekoho z rodiny je však aj napriek tomu nutná, nakoľko je potrebné vytýčiť ďalšie kroky organizácie PSP.

Streamovanie sv. omší z filiálneho kostola
v Streženiciach

3. veľkonočná nedeľa - 08:30

Prvé sväté prijímanie - inštrukcie

Učivo, ktoré musí dieťa vedieť, aby mohlo ísť na sväté prijímanie

Organisti farnosti Púchov reprezentovali našu farnosť účinkovaním na obradoch Veľkej noci
v katedrále svätého Martina v Bratislave

Oznam Základnej školy s materskou školou
sv. Margity

3.4.2021

Mimoriadne oznamy k 1. aprílu

31.3.2021

Dospelé deti alkoholikov

31.3.2021

Príprava na sviatosť birmovania

30.3.2021

Nová spovednica vo farskom kostole

28.2.2021

Ponuka katolíckych stredných škôl v Žilinskej diecéze

Pastiersky list

Konferencie biskupov Slovenska k stému výročiu vysviacky biskupov a pri príležitosti sčítania obyvateľstva

Ako sa dostanem k pomazaniu popolom na Popolcovú stredu?

Ospravedlnenie za výpadok streamovania počas svätej omše v nedeľu

31.1.2021

Nedeľa Katolíckej univerzity v Ružomberku

31.1.2021

Farská charita vo farnosti Púchov

Číslo farského účtu pre online zbierku na kostol

Rozhovor s austrálskym kardinálom Georgeom Pellom

ktorý bol nespravodlivo obvinený zo sexuálneho zneužívania, odsúdený, zavretý do väzenia a po nejakom čase uznaný najvyšším súdom Austrálie za nevinného a oslobodeneho

Kritériá rozlišovania ducha

ako vhodný nástroj pre pochopenie súčasnej situácie vo svete
a v cirkvi, účinný obranný mechanizmus proti chaosu
a hoaxom, ktoré sa snažia podkopať našu vieru v Boha a cirkev

Záznam z požehnania relikviou Kristovej krvi

Ako prosba za odvrátenie pandémie

Požehnanie celému Slovensku

10.1.2021 o 14.00 odletel z Janikoviec pri Nitre otec vikár Peter Brodek s relikviou Kristovej Krvi, aby tak udelil požehnanie celému Slovensku s prosbou o zastavenie epidémie. Prosí všetkých, aby sme sa zjednotili v modlitbe.

Požehnanie domu v období Zjavenia Pána

Bez účasti kňaza

Zbierka na detský domov v Púchove

Pastiersky list žilinského biskupa na sviatok Svätej rodiny

Sviatok Svätej rodiny

Vianočný príhovor pána farára Stanislava Stolárika

24.12.2020

Hovorca KBS k šíreniu dezinformácií prostredníctvom internetu

Príprava na sv. spoveď

Sv. spoveď - krátky film

Homília pána farára na Sviatok všetkých svätých

1.11.2020

Hodnota človeka ako ľudskej osoby aj uprostred pandémie

8.10.2020

Pravidlá hygieny počas účasti na bohoslužbách
v kostole

Homília pána farára Stanislava Stolárika na slávnosť Najsvätejšej Trojice

7.6.2020

Doktrinální instrukce Francouzské biskupské konference

O uzdravování rodových kořenú skrze eucharistii

Usmernenie hlavného hygienka SR

Ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov

Dekrét Apoštolskej penitenciárie o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie

Pozvanie pripojiť sa k výzve Svätého Otca

Spoločná iniciatíva predsedov COMECE a CCEE

Pozvanie všetkým kresťanom

Iniciatíva pápeža Františka s prosbou k všemohúcemu Bohu o odvrátenie pandémie

Deviatnik k fatimskej Panne Márii

Ranná a večerná modlitba sv. Jána XXIII

Dnes je 22.4.2021

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk