Farnosť
Púchov

oltár

Vitajte na stránke púchovskej farnosti!

kostol

Aktuálne farské oznamy

22.11.2020

Stremovanie sv. omší z filiálneho kostola v Streženiciach

Každú nedeľu o 08:30

Homília pána farára na Sviatok všetkých svätých

1.11.2020

Sviečka pre nenarodené deti

Kto má záujem podporiť pro life hnutie Forum života kúpou Sviečky pre nenarodené deti, môže si ju zakúpiť. Sviečky budú v predsieni kostola k dispozicii až do Dňa dušičiek

Časopis Naša Žilinská diecéza

November 2020

Zbierka na Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre

29.10.2020

Hodnota človeka ako ľudskej osoby aj uprostred pandémie

28.10.2020

Pravidlá hygieny počas účasti na bohoslužbách
v kostole

Prenosy sv. omší a iných duchovných aktivít počas 2. vlny koronavírusu

Týždeň kresťanskej kultúry

Téma: Rešpektovať a prekračovať hranice

Dekanát Púchov sa nachádza v žltej zóne

Podľa toho prichádza zmiernenie opatrení

Prihlásenie na diecézne stretnutie na Butkov, odchod autobusu o 9.55!

Film Fatima v kine Púchov

Slávenie svätých omší

Farský kostol Všetkých svätých v Púchove, Filiálny kostol Sedembolestnej Panny Márie v Streženiciach, Duchovná správa Nimnice

Homília pána farára Stanislava Stolárika na slávnosť Najsvätejšej Trojice

7.6.2020

Doktrinální instrukce Francouzské biskupské konference

O uzdravování rodových kořenú skrze eucharistii

Učivo náboženskej výchovy pre žiakov
3. ročníka ZŠ

K 1. sv. prijímaniu je nevyhnutné vedieť minimum a to sú z učiva kapitoly: Priebeh sv. spovede a Eucharistia

Usmernenie hlavného hygienka SR

Ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov

Liturgia domácej cirkvi

Veľká noc 2020

Dekrét Apoštolskej penitenciárie o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie

Pozvanie pripojiť sa k výzve Svätého Otca

Spoločná iniciatíva predsedov COMECE a CCEE

Pozvanie všetkým kresťanom

Iniciatíva pápeža Františka s prosbou k všemohúcemu Bohu o odvrátenie pandémie

Príhovor žilinského biskupa Tomáša Galisa

22.3.2020

SK-CERT varuje pred škodlivými aktivitami súvisiacimi s vírusom COVID-19

Upratovanie farského kostola v Púchove

Príprava na sv. spoveď

Sv. spoveď - krátky film

Deviatnik k fatimskej Panne Márii

Ranná a večerná modlitba sv. Jána XXIII

Zásnuby

27.1.2013

Sv. omše v zahraničí počas dovoleniek

Požehnanie domu

Súkromné požehnanie laikmi

Príhovor Mons. Michala Kebluška

24.12.2010

Spustenie webovej stránky farnosti

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk