Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

Dnes je 19.9.2021

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk