Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

Archív farskej stránky

Kázeň p. kaplána na sviatok Krstu Krista Pána

9.1.2022

Heal the World - Uzdravme svet

Článok Mgr. Stanislava Stolárika v Púchovských novinách zo dňa 21.12.2021

Hlinený dukát

14.11.2021

Posvätenie Átria v materksej škole

14.11.2021

Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých

Článok z Púchovských novín

Dospelé deti alkoholikov

31.3.2021

Nová spovednica vo farskom kostole

28.2.2021

Relácia „V kontexte“ TV LUX s názvom „Obrancovia viery“

Intervencia KBS pred súdom kvôli zneucteniu Eucharistie

Doktrinální instrukce Francouzské biskupské konference

O uzdravování rodových kořenú skrze eucharistii

Kritériá rozlišovania ducha

ako vhodný nástroj pre pochopenie súčasnej situácie vo svete a v cirkvi, účinný obranný mechanizmus proti chaosu a hoaxom, ktoré sa snažia podkopať našu vieru v Boha a cirkev

Hovorca KBS k šíreniu dezinformácií prostredníctvom internetu

Autoerotika

Dnes je 16.1.2022

© 2021 v rámci projektu Fara.Sk