Farnosť
Púchov

oltár

Archív

Blahoprianie Mons. Michalovi Kebluškovi
k Vianociam

Časopis Naša Žilinská diecéza

November 2020

Liturgia domácej cirkvi

Veľká noc 2020

Učivo náboženskej výchovy pre žiakov
3. ročníka ZŠ

K 1. sv. prijímaniu je nevyhnutné vedieť minimum a to sú z učiva kapitoly: Priebeh sv. spovede a Eucharistia

Vianočný koncert súrodencov Gabčovcov a hostí

30.12.2019

Zabezpečenie usporiadateľskej služby pri sv. omšiach

Zbierka na Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre

29.10.2020

Sviečka pre nenarodené deti

Kto má záujem podporiť pro life hnutie Forum života kúpou Sviečky pre nenarodené deti, môže si ju zakúpiť. Sviečky budú v predsieni kostola k dispozicii až do Dňa dušičiek

Slávenie Zeleného štvrtka, Veľkého piatka a Veľkonočnej nedele

Sväté omše na TV Lux počas Veľkej noci

Časopis Naša Žilinská diecéza

Elektronické vydanie, máj 2020

Zásnuby

27.1.2013

Príhovor žilinského biskupa Tomáša Galisa

22.3.2020

Prihlásenie na diecézne stretnutie na Butkov, odchod autobusu o 9.55!

Dekanát Púchov sa nachádza v žltej zóne

Podľa toho prichádza zmiernenie opatrení

Oznam Cirkevnej základnej školy o zápise detí do školy

Príhovor žilinského biskupa k aktuálnemu dianiu - koronavir

Sv. omše na TV Lux

Vyslielanie svätých omší aj v mimoriadnyh časoch v obbodí 11.3.-23.3.2020

Dobrá novina 2019

Charitatívna Tesco zbierka potravín

Týždeň kresťanskej kultúry

Téma: Rešpektovať a prekračovať hranice

Prenosy sv. omší a iných duchovných aktivít počas 2. vlny koronavírusu

Celodenná poklona na Slovensku za naše rodiny

Stavba materskej cirkevnej škôlky

List rektora KU pri príležitosti Nedele Katolíckej univerzity

Príhovor Jaroslava Demku, rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku

Združenie Zázračnej medaily

Bratislavské Hanusove dni ONLINE

Modlitba pred zasvätením farnosti Panne Márii

SK-CERT varuje pred škodlivými aktivitami súvisiacimi s vírusom COVID-19

Upratovanie farského kostola v Púchove

Mágia

29.11.2011

Veľkonočné obdobie

Kázeň Mons. Michala Kebluška 8.4.2018

Prvá katechéza

Príhovor Mons. Michala Kebluška

24.12.2010

Spustenie webovej stránky farnosti

Dnes je 22.4.2021

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk