Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

Dnes je 3.12.2023

© 2023 v rámci projektu fara.sk